De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ubuntu 11.04 vrijgegeven
Ubuntu, open source, linux, vrijheid -

Ubuntu 11.04 vrijgegeven

vrijdag 29 april 2011 20:53
Spread the love

De Belgische media, gesponsord door het groot-kapitaal zwijgen in alle talen over openbron en Linux. De redacties focuseren zich noodgedwongen over de komende scheet van Microsoft: Windows8. Vrij regelmatig zien zeer gebruiksvriendelijke Linux-distributies het licht (die zijn gratis te verkrijgen,maar worden uit commerciële belangen niet op de courant te verkrijgen pc’s geïnstalleerd. Kwestie om de consument afhankelijk te houden van het groot-kapitaal.)

Onlangs zag een nieuwe versie van Ubuntu het levenslicht : Ubuntu 10.04 – Natty Narwhal. Linux en open-bron-software zijn vrij te verkrijgen, vrij te verspreiden, vrij te gebruiken en vrij aan te passen. Open bron zorgt er voor dat mensen over de ganse wereld gaan samenwerken zodanig dat iedereen er beter en rijker van wordt. Niemand wordt gebonden aan een bepaalde onderneming.

Het kan best zijn dat commerciële software voor het individu “beter” is. Of de ganse samenleving daar “beter” van wordt is een andere vraag. Open bron komt de ganse gemeenschap te goede. Het is die keuze die een consument voor ogen zou moeten hebben. Met Ubuntu zit je alvast goed!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!