De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tunesië, Egypte, Libië …. en vluchtelingen.

Tunesië, Egypte, Libië …. en vluchtelingen.

donderdag 24 februari 2011 15:09
Spread the love

Ook vele Europese en Belgische politici zouden best worden verjaagd

De laatste dagen strandden reeds duizenden Tunesiërs op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Europa is bang dat de gewelddaden in Libië zullen leiden tot grote vluchtelingenstromen richting Europa.
Ze ontvluchtten de onrust en ellende in hun land.
Het zijn berichten uit de media zoals er de laatste jaren veel zijn verschenen. Dit keer gaat het over de vluchtelingen ten gevolge van de onlusten in het Midden Oosten, eerder ging het over Irakese, Afghaanse, Tjetsjeense, Somalische en andere vluchtelingen.

Telkens is de reden dezelfde: mensen ontvluchten hun land om aan de gevolgen van oorlog, geweld, verkrachtingen, onderdrukking, extreme armoede en andere ellende te ontsnappen.
Ze zijn op de vlucht, op zoek naar een menswaardig bestaan.
Iedereen waar ik mee praat heeft begrip dat mensen voor zulke situaties vluchten en klagen de toestanden aan waarin die bevolking moet overleven. Ook het geweld wordt door zijn allen veroordeeld.
Tot daar verschil ik met niet veel mensen van mening.

De discussie en hypocriete houding van velen begint pas als men hoort dat sommige van deze vluchtelingen ook naar het welvarend Europa komen en niet alleen vluchten naar een even arm buurland.
Men haalt dan honderdenéén argumenten boven om toch maar aan te tonen dat vluchtelingen best niet naar België of Europa komen. Een ganse reeks drogredenen wordt dan aangehaald waaronder één van de meest gehoorde: “ze kunnen toch allemaal niet naar hier komen”.
Natuurlijk niet en dat is ook niet de vraag noch de realiteit.
Op dit ogenblik zijn er meer dan 11 miljoen vluchtelingen en meer dan 25 miljoen  ontheemden ( mensen die binnen hun eigen landsgrenzen op de vlucht zijn )
Zijn deze mensen allemaal naar België of Europa gevlucht? Neen, integendeel. De belangrijkste landen die vluchtelingen opvangen bevinden zich niet in Europa maar zijn: Pakistan, Syrië, Gaza Strook, Iran, Jordanië,Tanzania, Indië, Thailand, China, Kenia, Ecuador, Oeganda ….
Het zijn allemaal landen waar de overgrote meerderheid van de bevolking zelf in armoede en in ellende leeft. Slechts een minderheid van de vluchtelingen komt terecht in Europa en nog minder in België.
Van de vele miljoenen vluchtelingen komen er de laatste jaren slechts een 12.000 naar België waarvan er nadien slechts enkele duizenden mogen blijven…

Dat mensen moeten vluchten heeft te maken met hun situatie in hun land. Die situatie wordt nochtans dikwijls of  meestal,  beïnvloed of veroorzaakt door de globalisering, het wereldwijde kapitalistisch systeem en ook door het tekort aan rechtvaardigheid en solidariteit van het Westen met de arme landen in de derde wereld.

De meeste politici en regeringen nemen een hypocriete houding aan in deze aangelegenheid.
Om bij de actualiteit te blijven: hoe konden de Tunesische, Egyptische en Libische presidenten in het zadel blijven zonder de enorme steun van de VS en Europa? Wie heeft er mee voor gezorgd dat die presidenten en hun regime hun bevolking onderdrukten en in de grootste armoede dompelden? Wie heeft al de contracten met deze corrupte dictatoriale regimes afgesloten? Wie heeft deze regimes wapens verkocht?
Wie bood vorig jaar aan de schurkenstaat Libië  50 miljoen euro om de vluchtelingenstroom vanuit Noord-Afrika naar Europa te helpen bestrijden?
Inderdaad,  de Westerse regeringen en ook België.
In mei 2010 nog steunde minister Vanackere namens België de kandidatuur van Libië voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, hoewel de mensenrechtenspecialisten van zijn administratie er tegen waren. Iedereen wist hoe corrupt en wreed deze regimes waren.
Het eigen belang en het belang van de multinationals was te groot en daarom verkozen regeringen deze dictators te steunen. Zo hoopte men op stabiliteit in de regio wat het politieke en militaire en het eigen belang ten goede kwam.
Het gaat natuurlijk niet alleen over Tunesië, Egypte en Libië, maar over de steun aan de vele andere ondemocratische regimes in de wereld.
Democratische waarden en het belang van het volk is, in de dagelijkse praktijk, nog steeds bijzaak voor onze regeringen.
Het gaat over: “luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden”.
Hoe kan men anders de houding van de VS en Europa tegenover Israël en Palestina verklaren.
Israël overtreedt internationale verdragen en is al honderden keren veroordeeld door de VN en toch blijven de regeringen Israël steunen. Palestina daarentegen heeft democratische verkiezingen maar omdat de uitslag het Westen niet zint, erkennen ze die niet…

De houding van vele politici is voor de bevolking onbegrijpelijk.
Neem alleen al maar de  Belgische wapenleveringen aan Nepal en Libië als voorbeeld. We verkopen wapens die door die regimes nadien tegen de eigen bevolking worden ingezet. Of ook  Belgische F16 vliegtuigen die de Afghaanse bevolking bombarderen..
Daardoor ontstaat er enorme ellende in die landen en zijn vele inwoners op de vlucht, ook naar België.
Het is dan ook onmenselijk en wraakroepend dat politici en regeringen die mee verantwoordelijk zijn voor ongewilde vluchtelingenstromen, al doen wat ze kunnen om die vluchtelingen tegen te houden aan onze grenzen, ze op te sluiten als misdadigers en ze zo vlug mogelijk willen terugsturen.
De vluchtelingen hebben alleen maar hun land verlaten om hun onhoudbare situatie te ontvluchten om zo voor hun gezin op zoek te gaan naar een menswaardig leven en naar de waarden waar we in het Westen de mond van vol hebben.

De Belgische regering en Europa moeten zorgen voor rechtvaardige en duurzame ontwikkelingshulp, voor steun aan de terechte verzuchtingen van de plaatselijke bevolking en voor ontwapening in plaats van het uitgeven van miljarden aan bewapening. Als ze dit niet doen moeten ze niet verbaasd zijn dat er in vele landen  onmenselijke situaties ontstaan door corruptie, foltering, vervolging en extreme armoede.
De vluchtelingenstromen die daardoor op gang komen moeten ze er dan maar bijnemen, ook in België.
De politici die hun hypocriete houding niet laten varen zouden ook best worden verjaagd.

Pol Van Camp

take down
the paywall
steun ons nu!