De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SP.a krijgt rake klappen in Leuven

SP.a krijgt rake klappen in Leuven

Bij de laatste verkiezingen heeft SP.a ongeveer 5 % in het parlement en de kamer verloren. De partij van Burgemeester Louis Tobback is nu de vijfde partij na NV.a, Open VLD, CD&V en Groen. Dit voorspelt niet veel goeds voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De Sp.a riskeert het burgemeesterschap in Leuven te verliezen.

zondag 1 juni 2014 21:33
Spread the love

 

Zeker heb ik leedvermaak, de arrogantie en de nalatigheden van de Stad hebben me een aanzienlijke morele schade gebracht.

Mijn vragen/klachten over de 60% van de verkeersborden in de wandelstraten die foutief, tegenstrijdig opgesteld staan of die ontbreken, sommige sinds 20 jaar, blijven onbeantwoord.

Bijna alle borden rond de Oude Markt en de Mechelsestraat staan tegenstrijdig.

Niemand heeft geantwoord op de inhoud van de klachten/vragen, noch de Politie, noch het Stadsbestuur en zelfs niet de Ombudsvrouw.

Ik heb, om het algemeen belang te verdedigen, de Stad voor de Vrederechter uitgenodigd voor een minnelijke schikking. De Stad, wiens plicht en functie het is om het algemeen belang te verdedigen is niet komen opdagen.

Ik vind dat deze praktijken misprijzen tonen tegenover de zwakke burger.

Terecht krijgt SP.a klappen in Leuven.

 Geen Openbaarheid Van Bestuur

Ik heb ook vragen gesteld in het kader van de openbaarheid van Bestuur en kreeg ook geen antwoord op de inhoud van deze vragen.

“Aan: secretariaat Leuven

betreft: Verkeersborden in de wandelstraten van Leuven   Geachte,   In het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur zou ik graag de volgende informatie krijgen.   Ik zie dat er 8 verschillende verkeersborden staan in de wandelstraten en dat ongeveer 30 borden foutief staan (ontbreken van einde-en begin zones, tegenstrijdigheden)   1. Gezien dat er zoveel borden foutief (niet eensluidend) opgesteld staan, wil ik weten welke dienst(en) de borden plaatsen in de wandelstraten van Leuven? 2. Wie in Leuven is er verantwoordelijk voor dat de borden in de wandelstraten correct en eensluidend opgesteld staan? 3. Dat er 8 verschillende borden staan vind ik merkwaardig en daardoor wil ik graag weten met hoeveel fabrikanten van verkeersborden de Stad werkt en hun namen?”

Ondertekend door Leen Peeters laat de Stad weten dat “Aangezien de Stad zelf niet beschikt over (een document met)de gevraagde informatie, dien ik u te verwijzen naar de dienst VOM, Politie Leuven …”

Ondanks dat vraag 1. en 2.  zeer eenvoudig zijn krijg ik geen antwoord. Wat betreft vraag 3. is het zeer merkwaardig dat een Stad verkeersborden koopt en betaalt aan fabrikanten en toch geen documenten heeft (facturen) waarop de namen van de fabrikanten van verkeersborden staan.

Daarbij is het antwoord misleidend want de politie is niet bevoegd voor het opstellen van verkeersborden maar wel de stad.

Het is gewoon misprijzen tegenover de zwakke burger.

 Leuven discrimineert in het toepassen van het politiereglement

De politiek van het ophalen van de fietsen omdat ze hinderlijk staan is niet eerlijk. Want her en der in Leuven staan er ook op de voetpaden hinderlijke, onbeheerde achtergelaten of foutief opgestelde tijdelijke verkeersborden van aannemers en stadsdiensten. Deze borden zijn zeer hinderlijk voor ouderen van dagen met zwakke benen, ouders met kinderkoetsen, rolstoelgebruikers en voetgangers met een visuele handicap. Ondanks dat dit een overtreding van art.653 van het politiereglement is, krijgen de bevoegde stadsdiensten of aannemers geen GAS-boete.

Leuven schendt het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet in de toepassing van het politiereglement (GAS-boetes): nultolerantie voor de zwakke burger, gedoogbeleid voor de overtredingen van aannemers en stadsdiensten.

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/05/17/leuven-verkeersborden-verboden-parkeren-voor-fietsers-onwettig

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2014/01/10/leuven-de-schande-van-de-foutieve-verkeersborden-in-de-wandelstraten

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!