De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: PxHere
DoeDeurneDicht

Reactie: “Verbod op binnenlandse vluchten”

Wij waren blij om te lezen dat federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) een volledig verbod op binnenlandse vluchten voorbereidt. Naar verwachting werd dit nieuws onmiddellijk gevolgd door reacties die vinden dat er helemaal niets aan banden moet worden gelegd.

woensdag 21 juni 2023 12:17
Spread the love

Zo argumenteert transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen) op Radio 1 dat binnenlandse vluchten van privéjets niet de meest vervuilende vluchten zouden zijn en dat het daarom niet nodig is om hiernaar te kijken.

Verder wijst Vlaams minister van Mobiliteit Lydia ­Peeters (Open VLD) onmiddellijk naar ‘de mogelijk sterk negatieve economische impact van een verbod op binnenlandse vluchten op de luchtvaartsector en de Vlaamse regionale lucht­havens’.

Er zijn echter veel argumenten die juist vóór dit verbod spreken, en dit is, zoals Bond Beter Leefmilieu (BBL) terecht stelt, zelfs nog maar een begin.

Als bezorgde burgers van Antwerpen hebben wij dagelijks te maken met de geluidsoverlast en vervuiling van de vluchten van en naar de luchthaven van Deurne. Deze regionale luchthaven is net als de andere regionale luchthavens niet rendabel. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse die in juli 2022 werd gepubliceerd, is dit ook niet haalbaar zonder vijf keer meer passagiers dan vandaag. Dat zijn rond de 6.000 vliegbewegingen vanuit een dichtbevolkt woongebied.

Dat dit zelfs met de huidige klimaat-, milieu- en geluidsnormen binnen een dichtbevolkt woongebied niet haalbaar is, hoeven we verder niet eens te verduidelijken. Die cijfers spreken voor zich. Dat betekent dus dat de overheid zal blijven moeten investeren in verlieslatende luchthavens, zonder dat daar een economische winst uit te halen valt (nb. op elke euro omzet die de luchthaven draait, wordt er 3 euro belastinggeld ingepompt).

Daarnaast gaat het bij deze binnenlandse vluchten vooral om privévluchten. Specifiek voor Antwerpen gaat het om vluchten naar Brussel, Luik en Kortrijk. Daarnaast vertrekken vanaf deze luchthaven veel korte afstandsvluchten naar Rotterdam, Amsterdam en Parijs, al zouden deze vandaag inderdaad niet onder deze eerste aanzet tot een wettelijk verbod gelden. Met het feit dat ook de buurlanden vandaag meer en meer op een verbod inzetten, lijkt het ons echter een kwestie van tijd dat dit tot een algemeen verbod op basis van afstand kan leiden.

Het economische aspect is door recent onderzoek van de Universiteit Groningen bevestigd: regionale luchthavens dragen niet bij tot de economie en zijn vooral een kostenpost.

En dan hebben we de olifant in de kamer nog niet eens echt benoemd als argument: het klimaat. Iedere vlucht stoot CO2, stikstof en lood uit. In een tijd van extreme klimaatverandering waarin Zuid-Europa al in mei hittegolven ondergaat, gevolgd door extreme overstromingen hebben we niet meer de tijd meer om te zien naar die ene oplossing: we moeten vandaag alles op alles zetten. Vandaag!

Iedere investering in fossiele industrie moet vandaag gestopt worden. Dat betekent concreet dat er geen belastinggeld meer mag gaan naar luchthavens, dat er een eerlijke belasting op kerosine voor vliegtuigen komt en dat de kost van de vervuiling doorgerekend moet worden aan de gebruiker.

Het voorstel van minister Gilkinet is belangrijk als eerste stap naar een duurzamere mobiliteit, maar moet doorgetrokken worden en aangevuld worden met impactvolle aanpassingen. Zo moet dat verbod er op Europees niveau komen, gekoppeld met de sluiting van de verlieslatende Belgische regionale luchthavens én een verbod op privéjets in België.

De burgers van DoeDeurneDicht

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!