De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Peanuts voor paranoten

vrijdag 12 maart 2021 11:57
Spread the love

Boliviaanse arbeiders in de paranotensector worden sociaal en economisch uitgebuit.

Bij een grootschalig onderzoek naar de Boliviaanse paranotensector kwamen arbeidsrechtenschendingen naar voren zoals dwang- en kinderarbeid. FOS onderzocht samen met verschillende organisaties de Boliviaanse paranotensector. Daar kwamen arbeidsschendingen zoals dwang- en kinderarbeid naar boven.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!