De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief over zelfdoding

dinsdag 30 mei 2023 11:59
Spread the love

Mijn beste vriend stapte recent uit het leven na een jarenlange strijd tegen de demonen in zijn hoofd. Ook al zou ik graag iets of iemand met de vinger wijzen, uiteraard is er niet één aanwijsbare reden of schuldige voor zo’n drama. Toch moeten er mij enkele zaken van het hart in de (ijdele) hoop meer van dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden.

Ik zet graag eerst enkele officiële cijfers van een aantal jaren geleden op een rij: 8% van de Belgische bevolking gebruikt antidepressiva, 12% slaap- of kalmeringsmiddelen, 4% loopt met zelfmoordgedachten rond, bijna 33% meldt psychisch onwelbevinden, 11% kampt met een angststoornis, 117.000 Belgen zijn langer dan een jaar niet aan het werk door burn-out of depressie. Bij mannen tussen 15 en 54 jaar is zelfdoding de eerste doodsoorzaak. De cijfers verslechterden tijdens de coronajaren en zitten nog steeds boven het niveau van 2018. Deze tien- tot wel honderdduizenden mentaal kwetsbare Belgen worden bovendien vaak ook nog eens geconfronteerd met fysieke gezondheidsklachten of een verslavingsproblematiek, om over de socio-economische moeilijkheden nog maar te zwijgen. Ze lopen meestal niet te koop met hun problemen, sleuren schuldgevoelens of een laag zelfbeeld met zich mee en willen niemand tot last zijn. Maar wees maar zeker: ook in jouw omgeving zijn ze er.

De discussie over de oorzaken van deze crisis wil ik hier niet voeren. Ik bewonder de duizenden geëngageerde zorgverleners in de mentale welzijnssector maar ze dweilen met de kraan open. De ene noodkreet volgt de andere op. Besparingen zijn legio. Zowel de patiënt als de arts zien vaak geen andere optie dan aan weinig effectieve medicatie met aanzienlijke bijwerkingen vast te houden omdat er nog steeds te weinig betaalbare alternatieven voorhanden zijn. En als het even wat minder gaat, ontbreekt bij velen de financiële ruimte om voldoende rust en aandacht voor het mentale welzijn in te bouwen, laat staan een misschien wel broodnodige opname in overweging te nemen. Kunnen en willen we dat, gezien de omvang van deze crisis, als samenleving aanvaarden?

Het zou me verbazen dat onze beleidsmakers zich verslikken in hun koffie bij het lezen van mijn brief. Het zal dan ook van ons als vriend, familielid, collega, medemens, burger moeten komen. Schiet in actie of bied een luisterend oor als je kan, lucht je hart of zoek hulp als je daar nood aan hebt. Want enkel samen kunnen we het leven aan.

Bronnen

www.gezondbelgie.be

www.demorgen.be

www.sciensano.be

www.vrt.be

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Open brief over zelfdoding

Mijn beste vriend stapte recent uit het leven na een jarenlange strijd tegen de demonen in zijn hoofd. Ook al zou ik graag iets of iemand met de vinger wijzen, uiteraard is er niet één aanwijsbare reden of schuldige voor zo’n drama. Toch moeten er mij enkele zaken van het hart in de (ijdele) hoop meer van dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden.

Ik zet graag eerst enkele officiële cijfers van een aantal jaren geleden op een rij: 8% van de Belgische bevolking gebruikt antidepressiva, 12% slaap- of kalmeringsmiddelen, 4% loopt met zelfmoordgedachten rond, bijna 33% meldt psychisch onwelbevinden, 11% kampt met een angststoornis, 117.000 Belgen zijn langer dan een jaar niet aan het werk door burn-out of depressie. Bij mannen tussen 15 en 54 jaar is zelfdoding de eerste doodsoorzaak. De cijfers verslechterden tijdens de coronajaren en zitten nog steeds boven het niveau van 2018. Deze tien- tot wel honderdduizenden mentaal kwetsbare Belgen worden bovendien vaak ook nog eens geconfronteerd met fysieke gezondheidsklachten of een verslavingsproblematiek, om over de socio-economische moeilijkheden nog maar te zwijgen. Ze lopen meestal niet te koop met hun problemen, sleuren schuldgevoelens of een laag zelfbeeld met zich mee en willen niemand tot last zijn. Maar wees maar zeker: ook in jouw omgeving zijn ze er.

De discussie over de oorzaken van deze crisis wil ik hier niet voeren. Ik bewonder de duizenden geëngageerde zorgverleners in de mentale welzijnssector maar ze dweilen met de kraan open. De ene noodkreet volgt de andere op. Besparingen zijn legio. Zowel de patiënt als de arts zien vaak geen andere optie dan aan weinig effectieve medicatie met aanzienlijke bijwerkingen vast te houden omdat er nog steeds te weinig betaalbare alternatieven voorhanden zijn. En als het even wat minder gaat, ontbreekt bij velen de financiële ruimte om voldoende rust en aandacht voor het mentale welzijn in te bouwen, laat staan een misschien wel broodnodige opname in overweging te nemen. Kunnen en willen we dat, gezien de omvang van deze crisis, als samenleving aanvaarden?

Het zou me verbazen dat onze beleidsmakers zich verslikken in hun koffie bij het lezen van mijn brief. Het zal dan ook van ons als vriend, familielid, collega, medemens, burger moeten komen. Schiet in actie of bied een luisterend oor als je kan, lucht je hart of zoek hulp als je daar nood aan hebt. Want enkel samen kunnen we het leven aan.

Bronnen

www.gezondbelgie.be

www.demorgen.be

www.sciensano.be

www.vrt.be

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!