De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan onze politie en militairen

vrijdag 18 december 2020 22:19
Spread the love

 

Open brief van Bewuste Burgers aan onze politie en militairen.

Beste politieagent, beste militair,

Het vraagt moed om dit te schrijven, daarom graag even uw aandacht.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de groeiende twijfel bij de bevolking omtrent de covid-19 maatregelen. Hoewel heel wat mensen die maatregelen ondersteunen -sommigen vinden ze zelfs niet ver genoeg gaan-, wegen de maatregelen voor heel wat mensen zwaar door. De huidige maatregelen tasten onze rechten en vrijheden zodanig aan dat ze niet alleen onwettig maar ook ondraaglijk geworden zijn. De geestelijke, lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid van vele duizenden burgers werd tot een dieptepunt herleid. De financiële draagkracht van ondernemers, burgers en gezinnen werd ernstig aangetast.

De vraag die wij ons stellen is waarom de overheid zulke zware maatregelen aan de bevolking oplegt. Grondig vergelijkend onderzoek tussen de sterftecijfers en de besmettingsgraad van corona en van een stevige griepepidemie wijzen immers niet op een bijzonder ongewone situatie. Statistisch gezien is corona niet gevaarlijker of dodelijker dan een stevige griep.

Ziekenhuizen worden tijdens het griepseizoen wel vaker overdonderd door patiënten met griep en/of stevige longaandoeningen. Daarvan getuigen zelfs onze media. We weten ook dat zowel de ziekenhuisinfrastructuur als de zorgsector om budgettaire redenen al jaren worden afgebouwd.

Wat dan die veelbesproken PCR-test betreft, deze houdt de hele crisis weliswaar in stand maar werd al door verschillende wetenschappelijke onderzoeken, getuigenissen en, niet te vergeten, ​door dr Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en ontwerper van de test, onderuit gehaald.

Elke dag opnieuw vraagt men u een beleid te ondersteunen dat niet alleen de grondwet schendt, maar dat bovendien medisch ongegrond is, de gezondheid van mens en maatschappij in het gedrang brengt en het sociaal-economisch weefsel verstoort. Vindt u het bij uw maatschappelijke rol passen om voortdurend mensen te controleren, bang te maken en in het gareel te houden?

De rol die u op de schouders geladen wordt, draagt bij aan een manifest uitdunnende democratie. De media brengen immers enkel in beeld wat de mensen bang maakt, niet wat ze meer weerbaar zou maken. We leven intussen met een avondklok, met voortdurende controles, steeds strenger wordende geldboetes, een samenscholingsverbod en een collectieve boycot van het open debat. Er is verder ook al een app om op te sporen met wie je contact gehad hebt en zelfs onze kinderen moeten elke dag urenlang een mondmasker dragen.

Stemt dit alles overeen met de drijfveren die u tot het korps hebben gebracht? Wij geloven niet dat we in een politiestaat leven of dat u dit alles diep van binnen ondersteunt. Precies omdat we vertrouwen op de goedbedoelde intenties, op het democratische krediet van het politiekorps en van onze militairen, richten we dit schrijven tot u.

Wij danken u voor de tijd en de moeite die u aan dit schrijven hebt besteed en hopen dat u ook nog even naar de informatie kijkt die we in bijlage van dit schrijven hebben ingevoegd.
Bijlagen

Advocaat Reiner Fuellmich over de grootste Misdaad tegen de mensheid ooit

• Reiner Fuellmich, advocaat, heeft VW​​,Deutsche​ bank en Kuehne​ and​ nagel laten veroordelen.

Crimes against Humanity https://www.bitchute.com/video/U6RGLPtoFkml/

The Great Reset

● Klaus Schwab, executive chairman van de World Economic Forum:

Now is the time for a ‘great reset’ of capitalism

https://www.weforum.org/great-reset/

Technologie en het menselijk lichaam, patent Microsoft

• Patent van Microsoft: Cryptocurrency System using Bioactivity Data https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?

PCR- Test

• Retraction paper“ (verzoek om terugtrekking van de Drosten – PCR paper) is ingediend door moleculair geneticus Peter Borger & co. Bij NPO Radio 1, vertelde de co-auteur van de Drosten-PCR paper, twee dagen geleden tegen Thijs van der Brink dat de PCR test geen diagnostische indicatie is, die

kan aantonen of je besmet bent met het virus. https://bewusteburgers.be/blog/2020/12/02/de-pcr-test-retraction-paper/

Marion Koopman, ​wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding, bevestigt:​ https://bewusteburgers.be/blog/2020/11/30/de-pcr-test-van-de-baan/

Vaccinatie

• Belgische arts John Schulpen spreekt over het gevaar van het corona vaccin: https://youtu.be/FySGgOkmKnM

• World Doctors Alliance, duizenden artsen en gelijkgezinden verenigen zich : https://worlddoctorsalliance.com

Wij -Bewuste Burgers- danken u

www.​bewusteburgers​.be – redactie@bewusteburgers.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!