Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Sta je wel eens stil bij politiek, religie, en alles wat deze onzin in stand houdt? Sta je wel eens stil bij wat leiders echt zeggen? Of hoor je alleen de woorden en ga je daarbij een denkbeeld vormen dat past bij jou eigen beeld? En ga je dan op zoek naar mensen die overeenkomen met ...

  De meeste mensen zullen zeggen 'we leven toch niet in zo'n slechte wereld' of 'we hebben het hier toch goed' en dat ontkennen we niet. Statistieken zeggen ons dat er minder armoede is, dat er minder moorden zijn, dat er betere gezondheidszorg is dan 100 jaar geleden. Maar dat is niet d...

Stop 5G

  OOSTENDE –Oostendenaar B. waarschuwt voor de vele gezondheidsrisico’s die de komst van een 5G-netwerk met zich zal mee brengen. Volgens B. bereidt het Oostendse stadsbestuur zich in alle stilte voor om het 5G-netwerk uit te rollen. Dit netwerk laat onder andere een nog betere en snell...

  Het wanhopige beleid van een door paniek gedreven regering houdt in dat enorme hoeveelheden geld naar de industrie worden gegooid die instortten als reactie op de coronacrisis.  Monetaire autoriteiten creëren geld en lenen het tegen zeer lage rentetarieven aan de overheid die het pompt ...

  De tijd is gekomen om een ongemakkelijke realiteit onder ogen te zien: De moderne neoliberale macht - vooral in rijke landen - heeft ons in staat gesteld de toekomst te koloniseren. We behandelen de toekomst als een verre koloniale buitenpost zonder mensen, waar onze overheid ecologisc...

De 5G uitrol tijdens Covid-19

  Terwijl de nieuwsprogramma's overheerst worden met Covid-19 heeft de overheid hun fiat gegeven om 5G uit te rollen in ons land. Bedrijven zoals Cegeka en Entropia Investments hebben een voorlopige toestemming om antennes te plaatsen. In totaal gaat het om 5 bedrijven die een voorlop...

De wereldwijde lockdown door het nieuwe coronavirus, COVID-19 heeft een grotere indruk dan we dachten. Deze lockdown kan meer levens redden door vermindering van uitstoot dan  het virus zelf zei François Gemenne, directeur van The Hugo Observatory, die de interacties tussen veranderingen in he...