De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Staatsvormen religies en zelfbeelden

dinsdag 10 november 2020 02:11
Spread the love

 

Staatsvormen, en daarmee bedoelen we elke staatsvorm en alle daar onder vallende regeringsvormen.
Hier kennen we vooral het democratische systeem, het is vanuit het Grieks vertaald en is oorspronkelijk dèmos (Volk) en Katrein (Heersen) Dèmos katrein – Democratie en wil feitelijk zeggen volksheerschappij. Nu van volksheerschappij is allang geen sprake meer het is nu heerschappij over het volk. Democratie is dus al heel lang dood al denken heel veel mensen dat het springlevend is. En inderdaad, denken is een illusie van het brein. Hier hebben we een ‘indirecte democratie’ en moet je stemmen op een ‘volksvertegenwoordiger’ en/of zijn ‘partijagenda’ en die gaan het voor jou allemaal doen (jij geeft je stem aan een ander = indirect). Maar eigenlijk zijn het logge en overbodige instituten geworden,  en onder andere in dit land gebonden aan een fossiel partijagenda systeem dat al talloze jaren zegt hoe we hier allemaal in vrede gaan leven. En iedereen ziet wel hoe het eraan toe gaat hier of elk ander land ter wereld.

Elke staatsvorm en alle onderliggende instituten die ervan afhangen hun kern is de mens verdelen, het is hun doel omdat enkel zo ze zichzelf kunnen laten bestaan. Omdat mensen die in verdeling leven gecontroleerd moeten worden en moeten ‘bestuurd’ worden. En daarmee houden ze zichzelf al verschillende millennia lang aan de macht.

Het is een lusje die ze gemaakt hebben en steeds meer mensen snappen dat. Ze verdelen de mens door die keuze te geven, de ene mens neemt die keuze, de andere een keuze, en onderling gaan ze tegen elkaar discussiëren over die keuzes. Gevolg, onrust, conflict, ik tegen hem, wij tegen zij, jullie tegen hun enz… Feit dat er nog mensen zijn dit niet gelijk inzien noemt conditionering.
Je krijgt het met de paplepel ingegoten dat er geen andere mogelijkheid is, hier zeggen ze dat we vrij zijn, en dat in een communistisch land onderdrukking is, terwijl die mensen daar denken dat ze vrij zijn en wij hier als slaven leven gedreven door verlangen naar meer. En feitelijk zijn we allemaal slaven.
In China krijgen kinderen de conditionering mee dat ‘de partij’ onderdeel is van hun familie, en familie staat centraal daar. Dus die mensen denken helemaal niet zoals wij, die zullen doen wat hun ‘partij’ zegt gewoon omdat ze die aanzien als ‘familie’. Met het virusdebacle kan je zien dat de mensen daar veel meer gehoorzaam zijn als wij omdat ze het normaal vinden. En zij denken van ons dat we heel onverantwoordelijk zijn. En zo verdelen we elkaar terwijl we allemaal mensen zijn die uiteindelijk een normaal en gelukkig bestaan willen op deze aarde.

Alle staatsvormen conditioneren en verdelen onderling hun mensen om controle te houden, en gaan ze nog eens ophitsen om andere staatsvormen te veroordelen zodat ze “gerechtvaardigd” oorlogen kunnen uitroepen. Dankzij de conditionering van opvoeding en traditie lopen mensen er blind mee in en weten ze niet eens dat er alternatieven bestaan.
Hoe komt het dat veel mensen het bestaan niet afweten van alternatieven? Omdat alle onderliggende instituten die afhankelijk zijn van hun staatsvorm (en dus hun eigen bestaan) dit niet durven brengen. Als ze de staat tegenspreken dan gaat de geldkraan dicht, en dan zal dit ‘onmogelijk’ zijn volgens de staat,  zullen ze dit met allerlei grafieken ondersteunen. Grafieken gemaakt door instellingen die afhangen enz… Politiek gesubsidieerde media om maar eentje te noemen is feitelijk politiek gebracht door “neutrale” omroepers. Nu die mensen ‘moeten’ of ze zijn hun werk kwijt, en geloof het maar, er zijn er al heel veel hun werk kwijtgeraakt door te zeggen waar het op staat. Tell a vision of televisie is dan ook alleen maar programmeren of programma. Zoek gerust wat patenten op zoals US6506148B2 en lees het eens, het is maar kennis.

Er blijven mensen onbewust zichzelf programmeren door elke dag naar het nieuws te kijken, naar programma’s die helden maken, naar programma’s die de goede en de slechte voorstellen, naar programma’s dat reality moet voorstellen, maar ook daar spelen ze allemaal komedie, ook daar zie je veelal het ego en het zelfbeeld, en zo gaat iedereen een zelfbeeld maken. En dat zelfbeeld vol laten steken door onzin die politiek brengt, die openlijk op televisie leugens brengt, die tot haat aanzet door te zeggen dat zij beter zijn als de andere. En mensen nemen die leugens op, maken daar een eigen mening van en denken die te moeten verdedigen tegen een andere die een ander zijn leugen geloofd daar een mening over gevormd heeft en zijn mening terug smijt, al dan niet met de nodig verwensingen bij, al dan niet met doodbedreigingen erbij, al dan niet met ‘ik sla op u bakkes’ bij, en noem maar op. En de staatsvorm, de regeringsvorm heeft jullie allemaal precies waar ze willen. Een verdeeld mens die onderling nog eens gaat verdelen en zelf gaat haten. En de media zal dit natuurlijk met groot vertoon brengen, hoe de ene de andere vermoord heeft, hoe de ene de andere afgeranseld heeft, hoe de ene de andere veroordeeld, hoe het ene land tegen het andere moet zijn, hoe deze staatsvorm tegen de andere staatsvorm moet zijn, hoe je van je land moet houden, in die mate dat je zelf mensen moet vermoorden ervan, maar als je een mens vermoord ben je feitelijk een moordenaar, alleen kan je een zelfbeeld maken die denkt dat je het voor je land gedaan hebt.

Het is niet voor niets dat er drones gebruikt worden om mensen te vermoorden, het kost een landen teveel om al die ‘soldaten’ dat feitelijk alleen maar mensen zijn en lijden aan PTSD weer een normaal leven te geven, want hun leven zal nooit meer normaal zijn. Ze hebben ingezien dat ze een mens vermoord hebben, ze hebben ingezien dat een oorlog alleen maar ellende is, ze hebben ingezien dat schuilen achter een vlag of land hun kwelgeesten niet wegnemen, maar voor hun staatsvorm zijn ze een last. Net als alle zwakken uit de maatschappij een “last” zijn voor een staatsvorm.

Iemand die zijn plichten niet nakomt heeft maar plots heel weinig rechten meer in een maatschappij, en van kinds af hebben we geleerd dat de slimste de beste is, de beste van de klas, die meest onthouden was de beste. De snelste is de beste, beste voetballer, beste werker, beste omroeper, beste dit en dan, en wat met de slechtste? Niemand heeft gezegd als je het niet haalt wat er dan gebeurd. Dus een dakloze noemen we dan maar een mislukkeling, iemand die het ‘zichzelf’ aangedaan heeft. Het is niet omdat een mens zijn plichten niet nakomt dat hij daarvoor minder mens is. En heel misschien is hij niet de mislukkeling, maar de maatschappij die gevormd is door de staatsvorm en onderhouden door de daar vanaf hangende media die blijft de mens eenzijdig te berichten.  Maar dat beslissen jullie zelf, iedereen beslist voor zichzelf of hij in deze komedie wil blijven leven of naar de realiteit komt. Als je denkt jou grenzen te moeten verdedigen omdat het al eeuwenlang zo is, dan moet je snappen dat dankzij die grenzen we oorlogen maken, we haten, we mensen gaan vergelijken, we ons beter of meer voelen als een ander en dat de wereld nog steeds een groot conflict is zoals altijd al.

En pakweg dat er 500 jaar geleden iemand gezegd zou hebben zoals wij, sorry mensen, dit werkt niet om vrede op aarde te brengen, laten we alle grenzen weghalen en allemaal weer inwoners worden van de aarde, (wat we in werkelijkheid ook zijn, alleen staatsvormen maken grenzen) We gaan de natuurlijke grondstoffen die van de aarde zijn (wat ze werkelijk ook zijn, staatsvormen eigenen die zich toe) als gemeenschappelijk goed verklaren van de mens, we gaan ze leren voor zichzelf te zorgen, leren eerlijk te zijn want enkel zo kan je iets feitelijk oplossen, en gaan werken aan totale vrede zodat elke mens op aarde zijn leven kan leven zoals die wil, zonder dat die iets tekort heeft en zonder ego kan leven, waar leugens totaal overbodig zijn. Dan hadden we nu zelfs geen kennis al al deze ellende… Dan was het een verre herinnering van ergens uit een dom verleden. Maar we beleven het nu, en het wordt zo onderhouden. En tenzij mensen dat zullen inzien zodat we in eenheid kunnen leven, en hun denken veranderen en inzien dat we fundamenteel verkeerd leven, zal het nog duizenden jaren zo blijven, tenzij we elkaar daarvoor uitmoorden of de natuur ons vernietigt. Want dat zijn we al duizenden jaren bezig, onszelf en de natuur aan het vernietigen, en we leren het onze kinderen aan om hetzelfde te doen omdat het ons geleerd is, door onze ouders, en die door hun ouders en zo generaties terug. Maar steeds meer mensen over de hele wereld beginnen dit in te zien, beginnen bewust te worden, en maken bewust de keuze hun denken niet te laten domineren door een staatsvorm. Je kan kiezen of af te hangen van regeringsvorm in je hoofd of je kan die verwerpen in je hoofd, je kan tegen je kinderen liegen erover, of je kan ze de waarheid vertellen. Want als jij ze de waarheid vertelt dan zullen ze zelfstandig kunnen denken, dan gaan ze in hun hoofd geen grenzen maken zoals andere, gaan ze geen mensen haten, gaan ze geen mensen veroordelen. Eerlijk zijn is nooit verkeerd, liegen is altijd verkeerd.
En we snappen dat mensen ‘afhangen’ van de regering, van het hele systeem dat opgezet is en onderhouden, en niemand weet nog hoe het te veranderen. Mensen haten in de hele wereld en niemand lijkt zich eens diep af te vragen hoe dat nu zou komen. En alles wat je echt moet doen is ‘nu’ even zien naar de wereld zoals ze is. En ja, die ‘nu’ zie jij de wereld in je verbeelding, al de ellende en chaos zitten in jou hoofd.

Verandering komt in je brein. Als jij je niet meer laat verdelen, en als jij niet meer haat, en als jij geen onderscheid meer maakt als jij niet mee doet alsof alles goed is, als je stopt met een zelfbeeld te zijn dat lacht terwijl het hart huilt dan zal je het licht zijn voor andere, en dat licht begint wereldwijd te gloeien en heeft niets te maken met enig religie, staatsvorm, of zelfbeeld het is het licht van de mens.

En laten we er gelijk maar religies en afgoderij bijhalen, die zijn er al makkelijk vijfduizend jaar, in al die tijd zijn er ongeveer evenveel goden geweest. Het geloof dat ons is aangepraat, het christendom, is eigenlijk het laatste nieuw qua grote van aanhangers. Het oude testament dat joden en christenen ooit samen deelde, en nieuw testament dat nu aangenomen is als christelijk, zijn alle geschriften van het christendom en die noemen ‘bijbel’. De oorspronkelijke geschriften waren in het Grieks en noemde toen ‘Het nieuwe verbond’ Pas als ze in het latijn vertaald waren werden ze ‘het nieuwe testament’
Het eerste geschrift dateert van het jaar 65nc (Markus) enkele andere zijn 80-85nc (Lukas) 85-90nc (Mattheüs) 90-100nc (Johannes) en daartussen nog enkele namen, je kan het allemaal opzoeken. Of die mensen een supergeheugen hadden dat ze alles in detail konden opschrijven, of een levendige fantasie kunnen wij niet zeggen. Hetzelfde voor Jezus of die echt bestaan heeft ook niet, maar als die beste man bestond was hij een gewoon mens zoals alle andere mensen, misschien een pure man met enkel rust en liefde, die de zaken kon zeggen zoals ze toen waren, maar die had geen boek nodig om dat te doen. Natuurlijk voor gelovigen kon die lamme laten lopen, blinden laten zien, water in wijn veranderen, over water lopen (in een storm…) Kortom wat we vandaag een illusionist noemen. Je kent het wel en anders moet je die boek eens lezen. Als je wil weten wat die verwarde zaken allemaal willen zeggen kan je terecht bij een theoloog of je plaatselijke priester, al kan die sommige zaken net iets anders uitleggen dan een andere priester, zo nauw steekt het dan ook weer niet.
Dit is in het kort christendom. Het maakt in elk geval dat je verschillende dagen in het jaar thuis mag blijven, heel spijtig dat ze niet alle feestdagen van elk geloof de mensen laten thuisblijven want dan was je het hele jaar thuis. In India hebben ze bijvoorbeeld een hele variëteit van religies, dat noemen ze dan weer een ‘seculier land’ je kan er van de ene god naar de andere lopen als de ene niet ‘werkt’ naar behoren. Maar seculier wil ook zeggen dat religies geen invloed mogen hebben op de maatschappij, al trekken sommige zich daar weinig van aan en vinden wel achterdeurtjes. Geloof kan rare zaken doen als geld ermee gemoeid is…

Religies dus, ze zijn er al heel lang en ze zijn de bron van kwaad, religies hebben altijd al oorlogen gemaakt en doen dat in de naam van hun god en voor de vrede! De meeste mensen hebben het wel moeten slikken tijdens school, de heksenjacht, de kruisvaarders, de Spaanse inquisitie,… Geloof, of religies zijn dus altijd maar doorgegeven van generatie op generatie, steeds verwijzen naar een boek. Nu je moet even weten dat in die tijd een ‘gewone’ mens niet kon lezen of schrijven, die moesten maar aannemen wat er in het boek stond en priesters verkondigde over welk religie dan ook. En hoe beter hij het kon uitleggen hoe hoger op de religieuze ladder. Onze voorvaderen hebben het niet makkelijk gehad, neem daarbij het alziend oog dat ze na hun dood, of in de hemel toeliet, of voor eeuwig lieten branden in hel. Of bij een ander geloof maak je kans het paradijs in te gaan, al is het maar een uur, het zal lijken als duizend uren op aarde leven als een koning. Dus het is duidelijk als we dood zijn dat alles oke gaat zijn… Maar het probleem is dat we nog leven en dat er van een paradijs geen sprake is!

Hoewel alle religies vrede prediken zijn ze er in pakweg 5000 jaar tot nu niet in geslaagd vrede of een paradijs op aarde te maken. In die 5000 jaar zijn ongeveer 15000 oorlogen gevoerd. Ook het laatste nieuwe geloof dat ondertussen toch al een 2000 jaar bestaat slaagt niet in vrede op aarde brengen. En dat is op zijn minst heel verdacht want allemaal willen ze vrede. Als iedereen vrede wil dan is er vrede zo simpel is het.

Zoveel kansen op een nieuwe start, zoveel kansen op vrede en liefde, maar toch direct de nek omgedraaid door de ene genocide na de andere.
En neen, je moet je kerstboom niet wegsmijten, of je Suikerfeest laten of wat er ook allemaal is, maar je moet wel even de realiteit onder ogen zien. Je moet wel begrijpen dat kinderen nog steeds geconditioneerd worden, dat ze zich gaan hechten aan een geloof zoals mensen al duizenden jaren doen. Zeg ze even dat het geen vrede brengt zodat ze geen valse hoop krijgen. Je hoeft niet te liegen tegen kinderen, het is door te liegen dat we nog steeds in dezelfde ellende zitten als onze voorvaderen. Liegen en doen alsof is zo ingebakken bij mensen dat het als normaal gezien wordt, en door leugens kan nooit vrede ontstaan. Dat blijkt onder andere uit staatsvormen en religies. Als je echt een ‘god’ wil vinden, kijk dan in jezelf zonder conditionering. Daar kan je rust, vrede, creatie en liefde vinden.

Stel je hebt een leuke ervaring, eens ze gedaan is bestaat ze enkel nog in je denken, je gaat die ervaring afspelen in je hoofd, je ziet de beelden terug en denkt terug aan het genot dat je had. Je wilt dat gevoel behouden, en daar komt het denken je ter hulp. Want dat is wat denken doet, het is niets anders dan je verleden en geheugen dat beelden maakt. Je gaat dit beeld vereenzelvigen met genot, maar dat beeld is niet genoeg, je wil meer genot, echt genot om dat beeld weer sterker te maken. En gaat zoeken achter iets dat je verbeelding maakt. Dat is het denken, en je hebt denken nodig, maar niet zoals je dacht. Want stel je hebt een pijnlijke ervaring, iemand zegt tegen jou iets dat je kwetst, en je denken gaat daar evengoed mee aan de slag. Als je in bed ligt dan lig je plots niet meer te denken aan die leuke ervaring, maar aan de pijnlijke ervaring, en je denken is aangeleerd om dat beeld vast te houden.  We weten dus maar al te goed dat dit slapeloze nachten kan brengen, want ook wij moesten eerst onszelf inzien voor we dit begrepen.

Elke mens op aarde kan zijn denken stoppen, en elke mens op aarde als die serieus kan redeneren, kan het permanent stoppen. En het makkelijke zowel als het moeilijke is dat je er totaal geen kennis voor moet hebben. Makkelijk omdat het geen kennis vergt, moeilijk omdat we van kinds af geleerd zijn om kennis op te slagen, om te herhalen, om van buiten te leren. En ons brein is dat als ‘normaal’ gaan zien, maar ons denken heeft daar problemen mee, want ons denken is niets anders dan een ‘oplossingsmachine’.

Alles wat je in je brein toelaat gaat jou denken mee aan de slag. Dus je moet je denken uitschakelen om de mens te zijn wie je altijd al was. Het klinkt misschien raar, omdat jou denken zal zeggen ‘ik ben altijd al wie ik geweest ben’ en er zullen zeker mensen zijn die dat altijd al geweest zijn, en die zullen vredevol en liefde zijn. In het andere geval zou je misschien kunnen denken dat je altijd al geweest was wie je bent, en daarmee zal je ook het genot, het verlangen, de angst, de pijn, het lijden, zijn. Omdat je altijd al in je denken bent blijven steken. Zelfs als je denkt aan morgen denk je feitelijk in het verleden. Morgen bestaat nog niet, net als gisteren niet meer bestaat, je kan fysiek niet terug naar gisteren, enkel je gedachten kunnen dat. Vanuit de herinnering van gisteren maakt je denken een projectie naar het heden, of zelfs naar een toekomst. En misschien wist je dit al, maar misschien weet je niet wat dit nu net doet in jou lichaam.

Je denkwereld slurpt je energie weg, en neem het zomaar niet aan, of lees het zomaar niet als een leuke tekst, maar kijk in jezelf, hoeveel jaren van je leven zo je al niet in je denken geleefd hebben? Wetende dat een nieuwe studie stelt dat een gemiddeld persoon 6000 gedachten per dag heeft, of die studie klopt weten we niet, de vorige spraken van 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Als iemand ze wil tellen, laat het ons weten! Grapje, niet beginnen tellen natuurlijk, al is dat wel iets waar we jullie naartoe brengen, en dat is de realiteit, dat is elke seconde van de dag, elke seconde is er een nieuwe realiteit, alles daarvoor is denken. Hopelijk begrijp je dit, want je moet dit inzien om te begrijpen, niet zomaar aannemen omdat iemand het zegt of geschreven heeft.

Als je dit begrijpt dan kunnen we een stapje dieper gaan in ons brein. Om dat te doen moet je begrijpen dat je het brein niet kan analyseren, enkel observeren. Analyse betekend elk stukje bekijken, en je mag rustig proberen, maar je zal sterven terwijl je nog analyseert. Analyseren is dan ook een mechanisch proces, het kost inspanning en je zal een analist maken die iets analyseert. Je zal dus je gedachten los van jou gaan zien, en je gedachten staan niet los van jou, het is wie je bent, als je haat dan ben je haat, als je angst hebt dan ben je angst als je liefde hebt dan ben je liefde. Het zijn geen woorden geleerd op school en wat je denkt dat ze zijn, liefde is niet verschillend van de feitelijke waarheid. Als je morgen naar het werk gaat, of naar een vriend(in) familie of gelijk wie of waar, ga je dan denken eraan? Want dan ga je vanuit jou verleden een beeld maken hoe het verleden keer was, je gaat dat beeld analyseren om voorbereid te gaan naar waar dan ook. Je maakt dus een vooroordeel vanuit je verleden naar het heden, en gaat met dat beeld naar een bepaalde toekomst. En daar zit dus de energie weg te glippen naar iets dat helemaal niet hoeft. Denken analyseren is feitelijk de ontkenning van handelen. Je denkt ik zal dit straks doen, of morgen doen, of later doen, waardoor je een fragment maakt en zolang je het niet doet blijft het fragment zitten, het kan heel diep zitten, zo diep dat je het niet meer weet tot iemand het je zegt of tot je iets opvalt dat naar dat fragment stuurt. Veel mensen denken ook ‘het’ zal wel beteren, wat zal er dan juist beteren, en wat is ‘het’. Ik ben depressief maar het zal wel beteren. Depressie is feitelijk niet meer kunnen tegen de maatschappij zoals ze is.

De maatschappij is niet gemaakt voor mensen, ze is gemaakt om op te brengen, gemaakt door een economisch systeem dat zijn eigen meetsysteem heeft, hoger op de ladder, meer aanzien, slimmer als een ander, beter als een ander, meer succes als een ander, maar de keerzijde is lager op de ladder, minder aanzien,… Je bent of ‘geslaagd’ in het leven of ‘niet geslaagd’ Hoe meer iemand opbrengt hoe meer waarde, hoe minder iemand opbrengt…. Dat is het systeem waarin we allemaal leven. En omdat veel mensen dit systeem toejuichen, ook al zitten ze elke dag in angst of onzekerheid of verdeling of vergelijking, toch zien ze dit als ‘normaal’. “Kijk eens iedereen wat een belangrijk en succesvol persoon ik geworden ben in het leven” tot de ladder tegenwerkt, en dan vallen mensen meestal heel diep in zelfmedelijden. De maatschappij is helemaal niet normaal, het is zelfs fundamenteel verkeerd voor de mens. Een mens die niet mee kan in de maatschappij is geen zwakkeling, die is misschien meer realist als andere, want die zien wat andere mensen aanrichten en het als ‘normaal’ beschouwen. Het zijn mensen die denken succesvol te zijn die niet meer zien wat realiteit is, gedreven door hebzucht naar meer.

Realiteit is dat elke mens gewoon op deze aarde geboren is, op een aarde die al duizenden jaren verdeeld is door grenzen, dat die grenzen al even lang voor conflict zorgen, en dat elk land dat vasthoud aan zijn grenzen zorgt voor conflict in de wereld.

Elke nieuwe mens geboren op deze aarde zal zolang wij ons denken niet veranderen gewoon maar een ander mens zijn dat zal lijden, zal angst hebben, zal pijn inbeelden, zal verdeeld rondlopen, zal denken en daarom ook doemdenken. En heel misschien zal die plots bewust worden en begrijpen dat zijn leven een illusie was bedacht door andere. Het is niet omdat iemand gek gestudeerd is die ook intelligent is, slim zal die zeker zijn op zijn gebied, omdat educatie altijd van buitenaf komt. Intelligentie is iets dat in elke mens zit, meestal verscholen onder educatie, want ‘kijk eens wat een goed rapport ik heb’ en wat krijgen we als beloning daarvoor? Dat is traditie, maar daarom wil dat niet zeggen dat het juist is. Denken kan je niet stoppen met educatie, je mag zoveel boeken lezen als je wil, je mag naar zoveel psychiaters of psychologen gaan als je wil, ze kunnen je enkel helpen te overleven in de maatschappij. En hoe overleef je daarin? Door een zelfbeeld te maken en te doen alsof alles dik in orde is? Door een beeld te maken van hoe je je moet gedragen ergens? Door een beeld te maken van hoe ik met vrienden omga? Want een beeld is verleden, en een zelfbeeld is verleden. Het is wie je denkt te moeten zijn door je vorige ervaringen, waardoor je een muur rond jezelf maakt en met die muur te maken isoleer je jezelf. Je laat niemand toe want als ze me kwetsen… Dus met de muur te maken, maak je feitelijk jezelf kwetsbaar. Je zal altijd aan dat gevoel denken en de muur nog wat hoger optrekken waardoor je jezelf nog meer isoleert tot je er niet meer uitraakt en het enkel nog bittere ellende is. Muren of grenzen maken voor jezelf is geen afweermiddel, het is je denken die de muur in stand houd, jij. Niemand anders maakt die muur, jij maakt die om niet meer gekwetst te worden. Maar wat is er te kwetsen dan? Je verbeelding? Je herinnering? Je zelfbeeld? Je hoeft helemaal geen muur te bouwen, je hoeft alleen je hele inhoud van je brein te zien. Niet in fragmenten, dat zou niet gaan, maar werkelijk observeren wat je brein doet. Dan zal je merken dat je in dualiteit leeft, de mens en het zelfbeeld. Altijd maar voorbereid willen zijn, wat met de mens zijn energie gaat lopen.

Wat we nu kunnen meegeven als tip, probeer morgen eens heel bewust te zijn van alles. Als iemand tegen jou iets zegt dat je kwetst observeer dan waarom je gekwetst bent, ga niet een antwoord bedenken voor iemand die je kwetst, als je wil antwoorden zeg dan sorry, ik moet dit even laten bezinken. Observeer het wat het met je doet en waarom, neem het zomaar niet aan en geef geen mening terug, want het is niets meer als een ander zijn mening, en die mening komt enkel uit zijn brein. Je hoeft dat niet in jou brein te steken om over te denken, je moet direct handelen en handelen is jezelf observeren. Doe je dit een paar keer dan zal je inzicht krijgen in jezelf, niet in die persoon die jou kwetste. Pas als je totaalinzicht hebt, dan zal je weten waarom die persoon dat deed, en meestal is dat uit angst, frustratie of haat. Meningen worden geboren in angst, feiten zijn wat ze zijn. Alvast onze verontschuldigingen voor de taalfouten, we zijn geen professors of leraars, we zijn gewone mensen zoals de meeste mensen, alleen met liefde en rust in ons, zonder we daarvoor moeten afhangen van iets extern.

We horen al veel denken “wat??” Denken is maar verbeelding en helemaal niet zoveel nodig. Wetenschap en technologie zijn er dan wat op vooruit gegaan, al de rest is gewoon meer van van hetzelfde, hier en daar wat bijgeschaafd maar nooit voor de mensheid gemaakt, en wij hoeven helemaal niet te doen wat andere zeggen, we hoeven alleen begrip te hebben. Net zoals de slaven vroeger heeft een mens alleen maar waarde als die opbrengt, als je dan wil denken denk daar dan eens over hoe dat komt.

Wat we zeggen hoef je helemaal niet aan te nemen, onderzoek het zelf, maar onderzoek het eerlijk en niet vanuit een beeld dat je gemaakt hebt vanuit het verleden,  dan blijf je hangen in de ellende die je in de wereld ziet door jou brein en verbeelding, en als je dat doet dan ben je onderdeel van het probleem, je onderhoud het en er zal altijd verdeling blijven. Verandering maakt geen enkel religie of staatsvorm, verandering maakt de mens zelf, en als jij liefde rust en vrede bent, en steeds meer mensen zijn dat dan maken wij als mens de controle overbodig. Blijf je verdeeld rondlopen dan zal er altijd controle nodig zijn en blijven we in het lusje zitten waar we al duizenden jaren in zitten.

Peace & Love.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!