De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

5G Crowdfunding

zaterdag 30 januari 2021 18:07
Spread the love

 

Bewuste Burgers en Save Belgium

Heel veel horen we er niet meer van, corona zwaait de plak en al de rest lijkt er niet meer toe te doen. Er zijn wel meer zaken die schadelijk zijn voor onze gezondheid, te beginnen bij een overheid die er rechtstreeks verantwoordelijk voor is. Industrialisatie is belangrijker als een mensenleven, dat is al langer bewezen.

Een rechtszaak is in de maak, en vragen elk mens die twijfelt een donatie te doen, want enkel via de rechtbank zullen de feiten, experten en waarheid aan bod komen.

Klik voor de Crowdfunding Hoe klein de bijdrage ook, jij kan helpen het beter te maken voor iedereen!

EEN GEZONDE MENS IN EEN GEZONDE LEEFWERELD

Wie zijn we? 

Heb jij de indruk dat we niet langer op de overheid kunnen rekenen? Die indruk, die hebben wij ook. Save Belgium is een consortium van bewuste burgers ontstaan uit het besef dat we vanaf nu onze eigen boontjes moeten doppen. Zélf doen wat we lange tijd aan anderen overgelaten hebben.

Zij die ons vertegenwoordigen, horen ons immers niet. Zij die het voor ons moeten opnemen, luisteren niet naar ons. De instanties die ons moeten beschermen, hebben ons in de steek gelaten.

Wat doen we?

Save Belgium wil dat de overheid eerlijk is met de burgers. Dat onze rechten en vrijheden gevrijwaard worden. Dat de overheid onze grondrechten respecteert. Actief streeft naar een mens sana in corpore sano. Een gezonde mens in een gezond lichaam.

Maar wat betekent dat, die gezonde mens in dat gezonde lijf?

Voor Save Belgium betekent het dat mensen het recht hebben om in een gezonde leefomgeving op te groeien, te leven en te werken. Een omgeving zonder intensieve stralingsvelden. Zonder 5G. Een omgeving die ons van gezonde, biologische voeding voorziet. Die duurzaam omspringt met mens, plant, dier en planeet. Een leefwereld ook, die mensen vrij laat te kiezen of ze zich vaccineren of niet.

Aangezien de overheid hierover fundamenteel in gebreke blijft, elke dag weer, hebben wij besloten om het heft zelf in handen te nemen:

Wij starten rechtszaken op -federaal, lokaal en Vlaams- om mens en maatschappij te beschermen tegen 5G, een technologie die van onze leefwereld, ja zelfs onze planeet, een draadloze computer dreigt te maken. 
Wij willen het recht van mensen vrijwaren om nee te zeggen tegen een corona-vaccin dat niet alleen niet ernstig zal zijn getest, maar zoals alle vaccins vol zal zitten met schadelijke stoffen allerhande.
Wij streven ernaar om mens en maatschappij te informeren over gezonde voeding en wat dat betekent, die gezonde mens in een gezonde leefwereld.

We hebben ook jouw hulp nodig!

Om mens en maatschappij te beschermen, hebben we ook jouw hulp nodig!

Wij gaan op zoek naar €15.000 voor het uitbouwen van onze werkzaamheden en het opzetten van rechtszaken tegen 5G en een mogelijke COVID-19 vaccinatieplicht. Elke bijdrage, hoe klein ook, is nuttig!

Praktisch

Een bijdrage leveren kan via BE67 9733 9096 3887 (BIC: ARSPBE22)

Crowdfunding

Meer informatie?

Meer informatie over wie we zijn en wat we doen, vind je op:

https://www.savebelgium.be en https://www.bewusteburgers.be

Samen zijn we krachtig – Samen staan we sterk – Klim je ook mee aan boord?

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!