De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De 5G uitrol tijdens Covid-19
Opinie -

De 5G uitrol tijdens Covid-19

vrijdag 27 maart 2020 12:53
Spread the love

 

Terwijl de nieuwsprogramma’s overheerst worden met Covid-19 heeft de overheid hun fiat gegeven om 5G uit te rollen in ons land. Bedrijven zoals Cegeka en Entropia Investments hebben een voorlopige toestemming om antennes te plaatsen. In totaal gaat het om 5 bedrijven die een voorlopige toestemming hebben.

En waarom moeten wij ons daar zorgen over maken? Omdat niemand juist weet wat de gevolgen zijn voor de mens, het is echter al bewezen dat het desastreus is voor dieren, 180 wetenschappers uit 30 landen hebben de EU gewaarschuwd in een open brief waarin ze stellen: “Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Het antwoord van de EU was heel kort: De Europese Commissie verklaart dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand.”

Met andere woorden, het zijn de lidstaten zelf die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat deden ze dus niet en gebruiken Covid-19 om in alle stilte 5G uit te rollen, hoewel in België onze overheid ook waarschuwingen kreeg.

Meer dan 200 Belgische dokters en wetenschappers waarschuwen voor de mogelijke gevaren van 5G, het snellere en krachtigere broertje van het 4G-netwerk dat nu gebruikt wordt voor draadloze communicatie. “5G is een experiment op de mensheid en het milieu.”

Er is in het verleden al gebleken dat studies vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”.

Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”. Niets van dit alles, de EU schuift de verantwoordelijkheid weer af (we vragen ons af waarom lidstaten blijven geld pompen in dit overbodige systeem) en mensen worden weer gebruikt als proefkonijn, dankzij de kortetermijnvisie van politieke partijen. Men zou denken dat in deze tijd, waar Covid-19 de gezondheid van zovelen bedreigt, de overheid een tandje zou bijsteken, maar dat is dan wishfull thinking, winst boven mensen.

Het Europese REFLEX-onderzoek (2004) werd in opdracht van de EU uitgevoerd door 12 instituten voor een totaal budget van 3 miljoen euro. Uit de resultaten blijkt dat zelfs bij een SAR-waarde van 1,3W/kg, representatief voor veel mobiele telefoons, significante biologische schade wordt aangericht in de menselijke cellen en het DNA. Het is niet voor niets dat fabrikanten van smartphones de mensen zeggen dit 10 cm van het lichaam te houden.

Waarom blijven ze dan zo vasthouden aan de 5G-technologie? Niet voor de gewone mens, 5G is vooral voor industrie, zoals zelfrijdende auto’s of internet of things (IoT). De consequenties voor de gezondheid van mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen van deze technologische ontwikkeling.

Eigenlijk zou dit de media moeten overheersen, omdat er reëel gevaar is voor de volksgezondheid, alleen is de bittere realiteit dat doorheen ons hele industrieel gebeuren alles doordrenkt is van ex-politici die hoge postjes krijgen. Politici zetelen ook mee in de raad van bestuur van media. Zo monopoliseren ze de markt en kan alles rustig zijn gang gaan, zonder dat Jan met de pet veel te zeggen heeft.

Zolang de gevolgen niet meteen zichtbaar zijn, zoals Covid-19, doen politici alsof hun neus bloedt en laten ze de industrie, waar zij hun centen halen, rustig doen. Dit is de keerzijde van het vrije marktsysteem in een neoliberale wereld, alles voor de winst, en waar mensen op de tweede plaats komen. De volgende generatie politici worden opgescheept met dit probleem en kunnen het dan weer op hun voorgangers steken, zo gaat het al jaren.

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Vrije markt en neoliberalisme is nefast voor samenlevingen over de hele wereld, zolang mensen zich blijven verdelen tussen partijen die net als doel hebben de mensen te verdelen, zal er nooit een oplossing komen voor de problemen die we hebben en zal ongelijkheid welig blijven tieren. We moeten ons de vraag durven stellen of onze overheid nog wel bekwaam is onze kinderen en hun kinderen een toekomst te geven, het gaat niet stoppen zolang wij ze laten doen.

 

Teken de petitie tegen 5G! 

(Vergeet je niet direct uit te schrijven, tenzij je e-mails wil ontvangen van andere petities.)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!