De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief mondmaskerplicht op scholen.

vrijdag 18 december 2020 22:30
Spread the love

 

Open brief Bewuste Burgers mondmaskerplicht op scholen.

Beste directeur, beste CLB verantwoordelijke

Deze open brief bevat belangrijke informatie i.z. de integriteit en gezondheid van onze kinderen en de verantwoordelijkheid van de school dit betreffende.

Wij maken ons zorgen over het welzijn van onze kinderen. Dagelijks ondervinden zij gezondheidsklachten ten gevolge van het dragen van mondmaskers. Begin september 2020 hebben wij een poll opgesteld om na te gaan of er klachten waren betreffende het dragen van mondmaskers. Enkele honderden ouders en leerlingen reageerden hierop. Blijkt dat onder de heersende sociale druk heel wat symptomen onbesproken blijven op school, in de media en in de politiek.

In deze brief willen we uw aandacht op volgende 4 punten richten:

  1. De schadelijke gevolgen van mondmaskers voor de gezondheid.
  1. De nutteloosheid van mondmaskers en de onbetrouwbaarheid van de PCR-test.
  1. Het paradoxale van de maatregelen.
  1. Het aandeel van de school.

Per punt vindt u zorgvuldig geselecteerde en aanvullende informatie. Onze documenten zijn voorzien van de nodige uitleg, informatie en links zodat u weet op welke bronnen wij ons baseren.

Wij vragen dientengevolge de afschaffing van de mondmasker-plicht voor alle leerlingen omdat wij achten dat de keuzevrijheid hieromtrent van groot belang is. Ook de school draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze kinderen en de schade die de maatregelen hebben op zowel hun psychisch als hun fysisch welzijn.

Vriendelijke groeten

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!