De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stralingsnormen vergeten door corona

dinsdag 23 maart 2021 16:16
Spread the love

 

Het is niet anders, na een jaar volop bestookt te zijn met corona is alles wat straling betreft vergeten en de industrie doet zijn ding rustig verder.

Onderstaand zetten we nog eens alles op een rijtje, je begrijpt dat een miljardenindustrie zomaar niet even zal zeggen dat dit schadelijk is voor mens en milieu. Dat hebben ze nog nooit gedaan en zullen ze ook nooit doen. Echter zijn er meer als genoeg bewijzen van top wetenschappers, en zelfs van het WHO toen de stralingsnormen nog niet zo hoog waren dat deze schadelijk zijn. De 180° bocht die het WHO gemaakt heeft komt dus niet van wetenschappelijk onderzoek, maar door industrieel gewin. De bedragen en belangenconflicten zijn voor een gewoon mens niet meer bij te houden, net wat de industrie wil.

De EU als koploper

De Europese Commissie wil koploper worden in de volgende generatie draadloze technologie: 5G, de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. Het lijkt er echter op dat deze technologie schade toebrengt aan mens en milieu en ook de resistentie van bacteriën tegen antibiotica verhoogd.

Millimeter(MM)-golven

Welk systeem er definitief voor 5G-toepassing wordt gekozen hangt af van de beoogde toepassing. Wel is duidelijk dat de frequentie van de radiogolven globaal zal liggen tussen 30 en 95 gigahertz (GHz). Bij de gebruikte hoge frequenties behoren heel kortgolvige velden. Een 1 GHz veld van nu, bijvoorbeeld, heeft een golflengte van 30 cm. In de 5G-toepassingen van 100 GHz velden zijn dat golven van slechts 3 mm. Daarom heten ze millimeter(mm)-golven.

MM-golven kunnen uitgezonden worden door antennes die veel kleiner kunnen zijn dan de huidige zenders in zendmasten.

Deze zendmasten blijven beschikbaar als opstelpunten, maar straks dus ook voor 5G – antennes. In stedelijke gebieden zullen de micro-antennes in grote aantallen geïnstalleerd gaan worden, bijv. aan lantarenpalen en bushokjes, omdat het effectieve bereik slechts ca. 100m is.

Toenemende stralingsintensiteit door 5G

In Brussel en het Vlaams gewest is men onlangs al akkoord gegaan met een verhoging van de norm voor de stralingsintensiteit van 5G, met een factor 6. Dit zou noodzakelijk zijn om de hogere 5G- frequenties te kunnen gebruiken.

5G netwerk: de biologische Effecten op de huid

Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en WI-Fi hebben veel elektrogevoelige personen nu al huidproblemen, zoals permanente jeuk, pijn en verbrandingsverschijnselen.

Ook neemt het aantal mensen met huidkanker alsmaar toe. Vaak wordt dit aan teveel zonnebaden toegeschreven, maar eind vorige eeuw legde Prof. Johansson van het Karolinska Instituut in Zweden al het verband met niet-natuurlijke straling als medeoorzaak voor de toename van het aantal kankerpatiënten.

Bij vaststelling van toegestane stralingslimieten gaat men nog steeds alleen uit van thermische effecten. Het gaat echter niet alleen om de opwarming van weefsel, maar ook om niet thermische effecten.

In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten o.a. zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, maar ook warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en de zintuigfunctie van tastorgaan.

Bij een 10x kleinere indringsdiepte van de straling van MM-golven in ons lichaam, wordt de stralingsabsorptie t.o.v. 3G en 4G in de huid met diezelfde factor 10 verhoogd, bij gelijkblijvende stralingsintensiteit. Daardoor en doordat de absorptie in de huid t.g.v. straling door MM-golven, met een factor 10 zal vermeerderen, zal de totale stralingsabsorptie in de huid met een factor 6 x 10 = 60 verhoogd worden, t.o.v. nu. De zweetkanaaltjes in de huid zullen o.i.v. de MM-golven, als microantennes gaan werken [ 21].

Verwacht wordt dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en ook een versnelde toename van het aantal melanomen zal veroorzaken.

Medische toepassingen

In het Westen worden MM-golven van 35 of 95 GHz -frequentie vooral gebruikt voor de detectie en bestrijding van huidtumoren, een belangrijke actuele medische toepassing en ook bij pijnbestrijding [1,2,3]. Wegens de kanker bevorderende werking van 5G-velden bij bepaalde frequenties [3] en velddichtheden is echter een afweging nodig van de voor- en nadelen van therapieën.

MM-golven als middel tot ‘crowd control’

In de VS is een groot onderzoeksprogramma afgerond naar een ‘Active denial system’: een technische vorm van ‘crowd control’. Het idee daarachter is om volksoplopen of militaire concentraties uiteen te kunnen jagen door bestraling met een dosis MM-golven die sterk genoeg is om pijnsensaties bij de bestraalden op te roepen. De pijn aan de huid moet personen er toe brengen om de stralingsstraal uit te vluchten [4,5,15,16,17].

Effecten op ogen 5G netwerk: de biologische effecten

Ook het oog kan worden getroffen door de MM-velden. Vooral n.a.v. de ‘crowd control’-technieken is nagegaan wat de effecten op hoornvlies, lens en andere delen van het oog zijn. Er werden pathologische verschijnselen gevonden bij omstandigheden zoals bij de crowd control praktijk [6]. Bij dit onderzoek werden overigens doorgaans konijnenogen gebruikt.

Mutaties in bacteriën

De mogelijkheid bestaat dat de 5G- technologie de problemen die zich nu al wereldwijd voordoen met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zullen verergeren. Dit komt omdat de stralingsgolven veranderingen aanbrengen in E.coli en vele andere bacteriën, waardoor hun groei, veranderingsmogelijkheden en activiteit, wordt onderdrukt. Deze effecten waren niet-thermisch en afhankelijk van diverse factoren. De consequenties van interactie tussen MM-golven en bacteriën zijn veranderingen in hun gevoeligheid voor verschillende biologisch actieve chemicaliën, inclusief antibiotica.

Onderzoekers zeggen in ‘Applied Microbiology and Biotechnology [7]:

“MM-golven of elektromagnetische velden van extreem hoge frequentie op lage intensiteit, zijn een nieuwe omgevingsfactor, waarvan het niveau toeneemt bij voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Het is van belang dat bacteriën en andere cellen met elkaar kunnen communiceren via elektromagnetische velden van sub-extreem hoog bereik.

De gecombineerde actie van MM-golven en antibiotica resulteerde in sterkere effecten. Bestudering van deze effecten zijn van belang om veranderde metabolische routes te begrijpen en de rol van bacteriën in het milieu te onderscheiden; ze zouden kunnen leiden tot resistentie van antibiotica in bacteriën. In dit kader is het interessant dat men ontdekte dat bacteriën zoals Bacillus en Clostridium spp, die voorkwamen vlakbij telecominstallaties, multidrug resistent waren.” (Adebayo et al. 2014).” (Soghomonyan et al., 2016)

Ook Dr Joel Moskowitz, professor in Volksgezondheid aan de University of California, Berkeley, stelt dat MM-golven een zeer reëel gevaar kunnen inhouden en zei dat ze ook sommige pathogenen resistent kunnen maken voor antibiotica [8].

Geen enkel onderzoek naar gezondheidseffecten

Vertegenwoordigers van de telecomindustrie-industrie in de V.S. hebben toegegeven dat er nog geen enkel onderzoek beschikbaar is dat aangeeft dat 5G-technologie veilig zou zijn. Er zijn ook geen voorafgaande medisch-biologische onderzoeken geweest naar mogelijke gezondheid verstorende invloeden van de gebruikte MM-golven [9]. En in Europa is het al niet beter. Het aantal onderzoeken naar biologische en gezondheidseffecten van de hogere 5G-frequenties staat op dit moment op nul.

Is 5G nodig?

Zijn die veel hogere stralingsintensiteiten voor 5G eigenlijk wel nodig? De huidige frequenties zijn immers al voldoende om met veel grotere datasnelheden te werken. Het probleem is echter dat met hogere frequenties het bereik, veel minder wordt. Zelfs zoveel minder dat men om de 100 à 150 meter in een straat een zendmast moet gaan plaatsen. Maar die straling kan niet door de muren van de huizen of door HR++ glas met een metallische coating heen. En dus moet de stralingsintensiteit significant verder omhoog om toch een goed bereik te krijgen. Of dat zal lukken binnenshuis zal overigens nog moeten blijken.

‘5G Appeal’-petitie

Een jaar na de lancering van het actieplan ‘5G for Europe’ door de Europese Commissie (EC), heeft een groep van meer dan 230 wetenschappers de Commissie opgeroepen haar plannen op te schorten. Zij ondertekenden de ‘5G Appeal’-petitie [9]. Daarin schrijven ze dat met de volgende generatie draadloze technologie de straling van elektromagnetische velden (EMV) exponentieel zal toenemen. Omdat er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor de schadelijke effecten daarvan, vragen ze om de 5G-plannen niet uit te rollen totdat er meer duidelijkheid is of en hoe schadelijk EMV-straling is voor mensen.

De EC beroept zich echter onder meer op de internationale stralingsrichtlijnen van het meest toonaangevende adviesorgaan. Zolang de straling daar onder ligt, is er volgens de Commissie geen gevaar.

Maar die richtlijnen zijn inmiddels al twintig jaar oud en steeds meer omstreden. Ze worden namelijk opgesteld door een klein groepje insiders die alle internationale adviesorganen rond stralingslimieten domineren. In de afgelopen decennia hebben een toenemend aantal wetenschappelijke studies [11] mogelijke schadelijke gezondheidseffecten aangetoond van straling die zelfs onder die limieten lag.

De kabinetschef van de Europese commissaris voor Volksgezondheid schreef dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel ( better safe than sorry) op 5G ‘een te drastische maatregel lijkt’. zie [12]).

Al in 2007 waarschuwing i.v.m. straling

In 2007, kwam het eigen milieuagentschap van de Commissie, de European Environment Agency (EEA), al met een eerste waarschuwing over elektromagnetische straling. De Brit David Gee was toen hoofdadviseur wetenschapsbeleid en opkomende dreigingen bij het agentschap. ‘De EEA uitte toen zijn verontrusting over straling om wille van het relevante wetenschappelijke onderzoek dat er toentertijd over bekend was’, vertelt Gee. Inmiddels zijn de wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijkheid van hoogfrequente straling alleen maar toegenomen. Een groep Australische stralingswetenschappers, genaamd Orsaa, heeft een databank aangelegd met alle peer reviewed studies over straling [13]. Van de 2266 publicaties vond men in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’.

WHO (2011): straling mobiele telefoon mogelijk kankerverwekkend

In lijn met die bevindingen besloot de International Agency for Research on Cancer (IARC), onderdeel van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), in 2011 om elektromagnetische straling van mobiele telefoons te bestempelen als ‘mogelijk kankerverwekkend’. ‘Zou IARC de huidige wetenschappelijke bevindingen beoordelen, dan zou het EMV-straling klasseren als “waarschijnlijk kankerverwekkend” of zelfs onomwonden “kankerverwekkend”, zegt David Gee stellig.

Niet-thermische effecten5G netwerk: de biologische effecten

De huidige limieten zijn slechts gebaseerd op thermische effecten. Maar de mens is een bio-elektrisch wezen en het grootste deel van het functioneren van het menselijk lichaam verloopt via elektrische signalen. Dat geldt voor bijv. het hart, dat te meten is met een elektrocardiogram (ECG), en de hersenen, die kunnen worden gemeten via een elektro-encefalogram (EEG). Inmiddels hebben duizenden peer-reviewed publicaties schadelijke, niet-thermische biologische effecten aangetoond. De huidige normen bieden daartegen niet afdoende veiligheid.

Banden met de industrie

Wat de banden met de industrie betreft: acht van de dertien ICNIRP-leden van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, zij stellen de stralingslimieten vast) hebben of hadden een band met de telecom- of elektriciteitsindustrie via consultancywerk of onderzoeksfinanciering. Binnen de WHO EMF-groep zijn dat er vijf van de zeven en binnen het Europese SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks ) is dat de helft [19].

Tips om hoogfrequente straling te verminderen

Dit kunt u zelf doen om hoogfrequente straling in uw directe omgeving te verminderen:

Neem een bekabelde telefoon (ook beschikbaar voor mobiel) of een speciale stralingsarme DECT-telefoon die alleen straling uitzendt als deze gebruikt wordt. Gewone DECT-telefoons stralen 24 uur per dag, ook als ze stand-by staan.

Gebruik uw smartphone zo min mogelijk, bij voorkeur alleen om te bellen en te sms-en. Als u het toestel op de vliegtuigstand zet, komt er nog steeds veel straling van af, omdat dan bijv. GPS-tracker en bluetooth nog aan blijven staan. Alleen wanneer het helemaal is uitgeschakeld, geeft het toestel geen straling meer af.

Maak gebruik van bekabeld internet en zet de Wi-Fi router, (kies er eentje met zo min mogelijk meters uitstraling) zoveel mogelijk, maar in ieder geval ’s nachts, m.b.v. een tijdschakelaar uit.

Schakel de WiFi-functie en die voor mobiel dataverkeer uit wanneer u het niet nodig heeft (vergeet ook niet de hotspots die je beschikbaar maakt voor andere). Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt. Dit voorkomt dat uw smartphone steeds blijft zoeken naar updates ervan, en dan dus steeds hoge stralingspulsen geeft.

Leg uw smartphone minstens 5 meter bij uw bed vandaan, in ieder geval nooit onder uw hoofdkussen. Uw slaap kan anders ernstig verstoord raken, en dat komt dus niet alleen door het blauwe licht. Dit geldt ook voor een tablet.

Baby’s en jonge kinderen nemen tot 10x meer straling op in hun hersenen dan volwassenen. Maak dus geen of zo min mogelijk gebruik van draadloze babyfoons, en gebruik zeker geen DECT-babyfoon.

Zelf straling meten

Er bestaan eenvoudige apparaten waarmee u redelijk nauwkeurig de mate van hoogfrequente straling bij u thuis en in uw omgeving kunt meten. U kunt daarmee ook direct zien wat het effect is van bijvoorbeeld het uitschakelen van DECT-telefoon of router.

Rechtszaak

Met haar arrest van (15) januari 2021, zette het Grondwettelijk Hof de stralingsproblematiek op de kaart. Het Hof erkent dat sommige mensen een draadloze maatschappij niet verdragen. Dat iedere burger een draadloos communicerende digitale meter mag weigeren en om een bekabelde variant kan verzoeken.

Verschillende verenigingen trekken al langer aan de alarmbel, echter blijft de overheid falen om antwoorden te geven op gerichte vragen, daarom trekken de vzw bewusteburgers en savebelgium naar de rechtbank om deze stralingsnormen aan te klagen. Dit zal een primeur zijn van internationaal niveau!

Willen jullie deze vrijblijvend steunen dan kan je een bijdrage doen op hun crowdfunding pagina of via bankoverschrijving op: BE67 9733 9096 3887 – BBSB VZW

Wil je jezelf meer inlezen dan kan je altijd een kijkje nemen op stralingsarmvlaanderen.org

 

Bronnen:

 1. Frank Barnes en Ben Greenebaum 2016. Some effects of weak magnetic fields on biological systems. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16786049
  2. T.I. Usichenko et al. 2006. Low-intensity electromagnetic millimeter waves for pain therapy. Evid based complement alternat Med. 2: 201-207. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16786049
  3. Igor Ya. Belyaev et al.2016. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. 35 pp. www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses 4. U.S. Department of Defense. Active Denial System- FAQs. jnlwp.defense.gov/About/Frequently-Asked-Questions/Active-Denial-System-FAQs/
  5. PennState Applied research laboratory 2008. A narrative summary and independent assessment of the active denial system. jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Future_Non-Lethal_Weapons/HEAP.pdf
  6. M. Kojima et al. 2009. Acute ocular injuries caused by 60-GHz millimetre-wave exposure. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667804
  7 .www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27087527
  8. www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/11500/the_roll_out_of_5g_wireless_service_is__a_massive_health_experiment__public_health_expert_warns
  9. takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5g-safety/ en: www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w&feature=youtu.be
  10. www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
  11. bioinitiative.org/
  12. www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
  13. www.orsaa.org/#
  14. assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&
  15. www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
  16. Devra Davis 2017. The same frequencies used for pain-inflicting crowd control weapons form the foundation of the network that will tie together more than 50 billion devices as part of the internet of things. washingtonsblog.com/2017/03/internet-things-cause-cancer.html
  17. Paul Ben-Ishai 2017. Potential risks to human health from future sub-mm communication systems. Conf. Jerusalem, Expert forum. www.youtube.com/watch?v=VuVtGldYXK4
  18. www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/
  19. www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
  20. ehtrust.org/wp-content/uploads/5G_What-You-Need-to-Know.pdf
  21. Y.Feldman et al. 2008. Human skin as arrays of helicoidal antennas in the millimetre and submillimetre wave range. Phys. Rev. Lett. 128102: 1-4. www.researchgate.net/publication/51394628_Human_Skin_as_Arrays_of_Helical_Antennas_in_the_Millimeter_and_Submillimeter_Wave_Range 22. stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/5G%20en%20de%20huid
  23. www.hugoschooneveld.nl/inhoud/blogs.php
  24. stichtingehs.nl/blog/134-5g-communicatie-voors-tegens-en-vraagtekens%5B/vc_column_text%5D%5B/vc_column%5D%5B/vc_row%5D%5Bvc_row%5D%5Bvc_column%5D%5Bvc_column_text%5D

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!