De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onze senioren worden bevoorraad

zaterdag 21 maart 2020 13:43
Spread the love

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!