De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(On)toegankelijkheid van openbare toiletten in Oostende
Oostende, Toegankelijkheid, Openbare toiletten, Collins Nweke, Lokaal bestuur -

(On)toegankelijkheid van openbare toiletten in Oostende

zondag 1 september 2013 03:12
Spread the love

Het stadsbestuur van Oostende publiceerde onlangs een zogenaamde “Plasplan”. Dit is een lijst met alle openbare toiletten in de stad aan zee. Een mooi en toe te juichen initiatief zou ik zeggen. Het is wel merkwaardig dat op de top van de gepubliceerde lijst van een 30-tal toiletten, op numero één, staat een toilet die al lang dicht is. Dit zegt veel over het plasplan meen ik. Als gemeenteraadslid klaagde ik de situatie aan in de gemeeteraad van vrijdag 30 augustus 2013 en vroeg uitleg aan burgemeester Jean Vandercasteele (sp.a) 

“Er wordt misschien veronderstelt dat rolstoelgebruikers geen toilet tijdens de nacht mogen gebruiken want uit de pasgepubliceerde “Plasplan” blijkt dat geen enkele nachttoilet in Oostende toegankelijk is voor rolstoelgebruikers” stelde ik vast in mijn interpellatie.

Alle vaststellingen en vragen die deel uitmaken van de interpellatie zijn als volgt:

Vaststellingen over openbare toiletten in Oostende

 • We stellen vast dat er in Oostende zeer weinig openbare toiletten zijn op de zeedijk die voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn.
 • We stellen verder vast dat de toiletten die wél toegankelijk zijn onvoldoende worden aangeduid.
 • Oostende telt een 30-tal openbare toiletten. Top van de lijst; op nummer 1, is het toilet in het Marie-Joséplein. Die staat helaas al lang dicht. De uitbaters van die van het Klein Strand zijn ook gestopt. Er zijn geen concessionarissen voor de twee openbare toiletten gevonden.
 • Tot op vandaag zijn er 5 ‘urilifts’ (4 voor mannen en 1 voor vrouwen)  in Oostende met een totaal kostprijs van niet minder dan een half miljoen euro.
 • Ten slote kunnen wij niet ontkenen dat er rond dit onderwerp enkele positieve bewegingen zijn gekomen sinds onze vraag  naar uitleg aan het stadsbestuur enkele maanden geleden.

Vragen:

We juichen deze positieve evoluties toe en wensen de ambtenaren te feliciteren met de verbeteringen die wij deze zomer gemerkt hebben. Toch stellen wij ons de volgende vragen:

 1. Was er wel een aanbesteding uitgeschreven voor de toiletten in het Marie-Joséplein en het Klein Strand? De burgemeester melde recent aan dat het stadsbestuur zelf de uitbating gaat verzogen. Tegen welke termijn mogen Oostendenaars de realisatie ervan verwachten?
 2. Is het stadsbestuur tevreden met het aantal openbare toiletten op de zeedijk van Oostende die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers? Zo niet, zijn er plannen op korte, middellange en lange termijn, om dit probleem op te lossen?
 3. Welke zijn de plannen om de aanduiding van de bestaande toiletten voor mensen met een beperking te verbeteren en tegen waarneer? Overweegt het stadsbestuur ook om bijkomende toegankelijke openbare toiletten te voorzien?
 4. Behalve de toiletten in de dienstencentra en het stadhuis (die gebonden zijn aan openingsuren) moet je tevens voor alle openbare toiletten in Oostende betalen. Wat is de gemiddelde tarief van de betalende toiletten in Oostende.
 5. Wat is de visie van het stadsbestuur op toiletwagens? Overweegt het stadsbestuur om toiletwagens in te zetten om de tekort in te dekken? Die toiletwagens kunnen trouwens ook uitgebaat worden door privé-firma’s. Het kost niets en het stadsbestuur kan van deze firma’s ook staangeld krijgen.
 6. Is het stadsbestuur ervan overtuigd dat de investering van een half miljoen euro in urilift verantwoord is?

Collins NWEKE

Gemeenteraadslid voor Groen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!