De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vzw Oostendse Oosteroever steekt vinger op
Unizo, Oostende, Oostendse Oosteroever, Economisch Huis -

Vzw Oostendse Oosteroever steekt vinger op

maandag 5 december 2011 19:13
Spread the love

“Definitieve duidelijkheid over de toekomst van de Oosteroever” was het thema van het door Unizo en het Oostends Economisch Huis georganiseerd panelgesprek maandag jongstleden in Fort Napoleon. Er was een overrompelende belangstelling, maar gedurende het panelgesprek werd helemaal geen duidelijkheid gegeven.

Ook de vzw Oostendse Oosteroever was aanwezig en is ontstemd dat eens te meer aangetoond werd dat er absoluut geen globaal, duurzaam plan noch een toekomstvisie bestaat voor de Oostendse haven en meer specifiek voor de Oosteroever.

De vzw Oostendse Oosteroever betreurt dan ook te moeten vaststellen dat er nog steeds geen rechtszekerheid wordt gegeven aan de meer dan 100 gevestigde bedrijven die een directe tewerkstelling verzekeren van meer dan 1.000 mensen. Clusters van watergerelateerde bedrijven, de visserij en watergebonden activiteiten zouden moeten wijken voor immo- en offshore projecten. En het visserijdok zou kunnen worden gedempt, enkel en alleen voor het wishful-thinking van de havenvoorzitter.

De vzw Oostendse Oosteroever stelt tevens vast dat er veel druk gezet wordt op de eigenaars en bedrijfsleiders om hun gebouwen te verkopen, of ze worden onteigend. Onteigeningen die gebeuren zonder algemeen belang, want gemeenschapsgeld en gemeenschapsgronden worden aangewend voor het profijt voor enkelen, verkregen door luxeappartementen en ‘wind’.

De vzw Oostendse Oosteroever merkt op dat in de voorgestelde projecten op geen enkele wijze rekening gehouden wordt met het bestaande patrimonium en het industrieel karakter, zo eigen aan de Oosteroever. Tevens dienen we aan te stippen dat op geen enkele manier rekening gehouden wordt met de inwoners en bedrijven. Op vragen omtrent het mobiliteitsprobleem kan geen duidelijk antwoord worden geformuleerd, de studie hierover moet zelfs nog worden aangevat.

De economische toestand in Oostende stemt tot nadenken, en ook de exploitatiecijfers van de Oostendse haven zijn belabberd. De vzw Oostendse Oosteroever vindt het onbegrijpelijk dat belangrijke havengronden worden opgeofferd voor een depot van De Lijn en grootschallige immoprojecten.  Dergelijke beslissingen zullen nefast zijn voor en een onomkeerbare schade berokkenen aan de duurzame ontwikkeling van de Oostendse haven en van de Oosteroever.

De vzw Oostendse Oosteroever moet jammer genoeg constateren dat de beleidsvoerders de kant hebben gekozen van de immobiliën en de windkastelen. Ook tijdens de info avond toonde de houding van de panelleden aan dat zij op de weg naar hun doel niets of niemand willen ontzien.
De ontwikkeling van deze unieke site kan toch niet worden geleidt door projectontwikkelaars? Helaas beseffen de heren nog niet dat de graaicultuur voorbij is. Iedereen, en zeker de beleidsvoerders moeten verantwoording afleggen voor hun daden.

Vzw Oostendse Oosteroever.
Over de vzw Oostendse Oosteroever:

De vzw die wijkbewoners, bedrijven en sympathisanten verenigt, en werd opgericht met als doel “een kritische denktank zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder wat betreft de site Oosteroever”.
Als vzw willen wij wijzen op de troeven en karakteristieken van deze unieke maritieme site, en dit zowel op cultureel, historisch, sociaal als economisch vlak,.
Meer dan ooit dienen we alert te zijn voor foute beslissingen, nefast voor een duurzame  toekomst en de ziel van deze site.
De vzw telt momenteel meer dan 300 leden en duizenden sympathisanten.

Woordvoerders: Johan Smalle (voorzitter), Dirk Gunst (secretaris).
 

take down
the paywall
steun ons nu!