De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Unizoisme in navolging van fascisme?
Unizo -

Unizoisme in navolging van fascisme?

zaterdag 25 februari 2012 11:26
Spread the love

Na de zionisten en unionisten hebben we nu de unizoïsten. Hun voornaamste doelen zijn? ervoor zorgen dat eender welke kritische blik op de werkgeversorganisatie in de kiem wordt gesmoord? Ingaan tegen mondigheid door het te stigmatiseren als ‘gezaag’? Ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod een lege holte wordt met als enige inhoud het aanleren van handelingen waaraan men in de bedrijfswereld (lees fabrieken) nood aan heeft?

Ik weet het niet. Als je als werkgeversorganisatie jezelf de macht begint toe te eigenen om te mogen moraliseren en waardes en normen tov staken, hoe het onderwijs er zou moeten uitzien, antipest maatregels op het werk,…. te herschrijven scheelt er echt iets.

De unionisten zijn naar mijn inzien alvast goed op weg in het stigmatiseren van iedereen die in deze kwestie kritisch is. Een nieuw schisma, deze keer niet tussen kerk en staat maar tussen unizo en staat, dringt zich aan. Het is inderdaad juist dat het onderwijsaanbod niet genoeg overeenkwam met de eisen van de werkvloer Het is inderdaad juist dat dit moest worden herbekeken en aangepast. Maar als je minder en minder mensen vindt die jouw jobs willen invullen… moet je dan de mensen stigmatiseren en hun gedrag aanpassen?

Misschien scheelt er wel iets met de werksituatie en moet deze herzien worden. Misschien wijst het feit dat jobs niet meer worden ingevuld op een structureel probleem op de werkvloer en moet hier dringend eens naar gekeken worden en herzieningen worden doorgevoerd.

take down
the paywall
steun ons nu!