De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nood aan kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen

Nood aan kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen

donderdag 21 oktober 2010 16:00
Spread the love

Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche erkent de nood aan kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen in Vlaanderen. Ze deelt de bekommernissen van Samenlevingsopbouw, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen, die haar vandaag symbolisch enkele bouwstenen voor het beleid aanreikten. ‘Armoede, een slechte woning en onbetaalbare energierekeningen gaan nog te vaak samen’, zegt Van den Bossche. Voortbouwend op het beleid dat ze het afgelopen beleid al op de sporen zette, zal ze ervoor zorgen dat dakisolatie een verplichte basisnorm wordt in elke huurwoning en zal ze onderzoeken hoe de bestaande energiescans kunnen worden uitgebreid tot heuse woonscans.

Vandaag kreeg Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche een symbolisch cadeau van Samenlevingsopbouw, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB): bakstenen en metselgerei. Met die ‘bouwstenen’ willen ze wijzen op de unieke kansen die er zijn nu één enkele minister bevoegd is voor Wonen én Energie. Ze vragen onder meer een grootschalig energierenovatieprogramma op de private huurmarkt en de invoering van  een minimale woonkwaliteitsnorm.

Van den Bossche is blij dat deze middenveldorganisaties de handen in elkaar hebben geslagen om het debat aan te wakkeren. Ze erkent dat de noden, zeker bij de lagere inkomens en op de private én de sociale huurmarkt, groot zijn. ‘Het recht op een goede en zuinige woning is ook voor mij essentieel’, zegt ze. ‘Zowel op het vlak van gezondheid, voor het milieu als in de strijd tegen de armoede.’

Naast het beleid dat het voorbije jaar al op de sporen is gezet, kondigt de minister enkele nieuwe maatregelen aan. Zo zal ze geleidelijk een verplichting invoeren voor verhuurders om hun dak te isoleren. ‘De aanwezigheid van isolatie zal de komende jaren steeds sterker doorwegen in de kwaliteitsbeoordeling van een huurwoning,’ zegt de minister. ‘Wie in 2020 geen dakisolatie heeft, zal zijn huis niet meer kunnen verhuren. Dat is een krachtig signaal aan de eigenaars om nu aan de slag te gaan en de bestaande premies maximaal in te zetten om hun eigendom te isoleren en zuiniger te maken.’

Daarnaast zal de minister onderzoeken hoe de bestaande energiescans kunnen worden uitgebreid tot volwaardige woonscans. De voorbije drie jaar kregen meer dan 50.000 woningen een energiescan, waarbij de bewoners worden geholpen om energiebesparende ingrepen te doen. De minister vindt het een goede suggestie om die scans een signaalfunctie te geven met betrekking tot de volledige woonkwaliteit. Als de woonscan mankementen aan het licht brengt, kunnen de bevoegde gemeentelijke of Vlaamse diensten worden ingeschakeld om de eigenaar te verplichten zijn woning aan te pakken.

Ten derde wijst de minister ook op het geplande proefproject waarbij Eandis 500 à 700 private huurwoningen gratis gaat isoleren. ‘De lessen die we daaruit trekken, moeten ons toelaten overal in Vlaanderen te gaan isoleren bij mensen die de investering zelf niet aankunnen’, zegt Van den Bossche. ‘Zeker bij de lagere inkomens zullen we misschien zelf moeten gaan isoleren.’
Van den Bossche herinnert er ook nog aan dat er het voorbije jaar al heel wat op de sporen werd gezet. Zo heeft ze het budget veilig gesteld om tegen 2020 37.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, komen er 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels. Het jaarlijkse budget om (energie)renovaties uit te voeren in sociale woningen is opgetrokken tot 128 miljoen euro, en er lopen tal van projecten waarbij wordt geïsoleerd, dubbel glas wordt geplaatst en energieverslindende verwarmingsapparaten worden vervangen. Zo zal Eandis in 2010 bijvoorbeeld 2.300 daken in sociale woningen hebben geïsoleerd.

Het voorstel van de actievoerders om het budget van de renovatiepremie in te zetten voor energierenovaties op de private huurmarkt, onderschrijft de minister dan weer niet. ‘Driekwart van de Vlamingen is eigenaar’, zegt ze. ‘Dat zijn heus niet allemaal welgestelde tweeverdieners. Ook zij mogen de kwaliteit van hun huis verbeteren.’

‘Er is nog veel werk aan de winkel’, besluit Van den Bossche. ‘Deze middenveldorganisaties wijzen er terecht op dat ik enkele unieke hefbomen in handen heb. Ik heb hun boodschap begrepen, en zal de komende jaren in overleg met hen blijven werken aan betere en energiezuiniger woningen.’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!