Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geert.S

Werkgebied

Kansen creëren, grondrechten garanderen België is een welvarende democratie waar in principe ieders recht op een menswaardig bestaan gegarandeerd is. Maar de realiteit is anders. Door sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling blijven nog veel mensen verstoken van hun grondrechten. Hun stem wordt niet gehoord. Ze leven vaak in wijken en dorpen waar de leefbaarheid in het gedrang komt. De sector Samenlevingsopbouw organiseert die maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of met de leefbaarheid in hun buurt, stad, dorp of streek. Voorbeelden van grondrechten waar aan gewerkt wordt zijn het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. Samenlevingsopbouw werkt aan een beleid dat afgestemd is op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Sommige activiteiten zetten specifiek in op het oefenen van de Nederlandse taal. We volgen het traject van mensen om er achter te komen waarom ze zoveel moeite hebben om het Nederlands onder de knie te krijgen. Wij van Sector Samenlevingsopbouw staan dus me...

Voedel weggooien is taboe

Het was deze week volop in de Vlaamse media te lezen: al 117.440 Belgen zijn afhankelijk van voedselhulp. Ruim 3.000 meer dan een jaar geleden. Dagelijks worden echter tonnen voedsel weggegooid door producenten en leveranciers. Blijkbaar betekent dit niet dat je deze weggegooide goed...

Armoede bannen stuit op politieke onwil

Op maandag 31 oktober verscheen in De Standaard het artikel ‘Armoede uitbannen is onbetaalbaar’ van de hand van Guy Tegenbos. Het artikel was gebaseerd op de studie “Tussen droom en daad… Over armoedebestrijding, minimuminkomens-garantie en het Europese sociale model’ van Bea Cantill...

Het recht op energie: een grondrecht waard

Vele goedbedoelde overheidsmaatregelen ten spijt neemt energiearmoede in Vlaanderen enkel toe. De hoogste tijd daarom om het recht op energie te verankeren in onze grondwet, zo argumenteren Bernard Hubeau (Universiteit Antwerpen), Geert Marrin, Mieke Clymans en Ellen Dries  (sector S...

“Niet de arme gezinnen, maar nucleaire sector laten opdraaien voor meerkost zonnepanelen”

De sector Samenlevingsopbouw, die al vele jaren projecten ontplooit in de strijd tegen energiearmoede in Vlaanderen en Brussel, kant zich fors tegen de door de CREG aangekondigde tariefverhoging voor elektriciteit. Nu al slagen vele tienduizenden gezinnen er niet meer in om hun energ...

It’s the inequality, stupid

Op 29 maart komt epidemioloog Richard Wilkinson naar Antwerpen. Op 12 April verzorgt hij een MO*lezing in Brussel. Sinds de publicatie van het boek 'The Spirit Level – Why Equality is better for Everyone', is hij samen met co-auteur Kate Pickett, een graag geziene gast in progressiev...

Nood aan kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen

Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche erkent de nood aan kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen in Vlaanderen. Ze deelt de bekommernissen van Samenlevingsopbouw, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen, die haar vandaag symbolisch enkele bouwstenen voor h...