De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Narendra Modi’s India: Tussen Democratische Waarden en Politieke Uitdagingen

zaterdag 20 april 2024 14:14
Spread the love

India, de grootste democratie van de wereld, heeft al decennia lang een politiek landschap dat zowel complex als dynamisch is. Sinds Narendra Modi in 2014 aan de macht kwam als premier, heeft hij een aanzienlijke impact gehad op het politieke en sociale klimaat van het land. Modi’s leiderschap, gekenmerkt door een sterke nadruk op Hindoe-nationalisme, heeft zowel nationale als internationale aandacht getrokken. Dit artikel zal een diepgaande blik werpen op de politieke carrière van Modi, de invloed van de Bharatiya Janata Partij (BJP), de uitdagingen voor de Congrespartij onder leiding van Rahul Gandhi, en de bredere uitdagingen en ontwikkelingen binnen de Indiase democratie.

Historische Context

De politieke geschiedenis van India sinds de onafhankelijkheid in 1947 is er een van voortdurende evolutie, gekenmerkt door het streven naar democratie en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Na de onafhankelijkheid kwam India onder leiding te staan van de Congrespartij, met Jawaharlal Nehru als de eerste premier. Deze periode was cruciaal voor het vormgeven van de moderne Indiase staat en het leggen van een democratische basis.

De politieke arena begon echter te verschuiven met de opkomst van het Hindoe-nationalisme in de jaren negentig, met name onder leiding van de Bharatiya Janata Partij (BJP) in de deelstaat Gujarat, waar Narendra Modi toen actief was. Deze verschuiving had diepgaande implicaties voor de Indiase samenleving en heeft geleid tot een hernieuwde focus op religieuze identiteit, wat de spanning tussen de verschillende gemeenschappen in het land heeft verhoogd.

Narendra Modi en BJP aan de Macht

Narendra Modi’s politieke reis naar de Indiase premierschap is opmerkelijk. Begonnen als een kaderlid van de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), een Hindoe-nationalistische organisatie, klom hij op tot Chief Minister van Gujarat. Zijn ambtsperiode werd overschaduwd door de controversiële Gujarat-rellen van 2002, maar zijn beleid inzake economische ontwikkeling en bestuur werd breed geprezen. In 2014 werd Modi verkozen tot premier, waarmee hij een nieuw tijdperk voor de BJP en India inluidde.

De BJP, onder Modi’s leiderschap, heeft zich gericht op een aantal beleidsinitiatieven gericht op economische hervormingen, digitalisering, en het bevorderen van Hindoe culturele waarden. Tegelijkertijd is er kritiek gekomen op de manier waarop deze regering omgaat met religieuze en etnische minderheden, met meldingen van toenemende discriminatie en geweld tegen deze groepen.

Critici beweren dat Modi’s regering autoritaire trekken vertoont, door het onderdrukken van tegenstanders en het inperken van de persvrijheid. Deze ontwikkelingen brengen vragen met zich mee over de toekomstige koers van de Indiase democratie en de ruimte voor pluralisme en diversiteit in dit immense land.

De Rol van de Congrespartij en Rahul Gandhi

De Congrespartij, ooit de dominante politieke kracht in India, heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met uitdagingen en tegenwind. Onder leiding van de familie Gandhi-Nehru heeft de partij momenten van aanzienlijk succes gekend, maar de opkomst van de BJP en Narendra Modi heeft de Congrespartij in een verdedigende positie gedrukt. Rahul Gandhi, achterkleinzoon van Nehru en zoon van voormalig premier Rajiv Gandhi, heeft geprobeerd de partij te revitaliseren met een focus op inclusiviteit, sociale rechtvaardigheid, en kritiek op het beleid van Modi.

Een significant moment was Rahul Gandhi’s ‘Bharat Jodo Yatra’, een lange mars door India met als doel de eenheid te bevorderen en aandacht te vragen voor de problemen van het gewone volk. Hoewel zijn inspanningen hem zowel nationaal als internationaal in de schijnwerpers hebben gezet, blijft de strijd om de Congrespartij als een levensvatbaar alternatief voor de BJP te presenteren een constante uitdaging.

Narendra Modi (BJP) werd in 2014 president van India na een meesterlijke overwinning. In zijn kiesdistrict Gujarat maken Moslims tien percent van de bevolking uit. Toch kregen zij bij de laatste verkiezingen enkel een vertegenwoordiging van 0,5% ofwel één vertegenwoordiger.

Het zijn verkiezingen in de grootste democratie van de wereld. In India wonen er 1,4 miljard mensen en zijn er 900 miljoen Hindoes, in totaal zijn er 1 miljard kiesgerechtigden, waarvan 500 miljoen boeren en 240 miljoen extreme armen. Democratie is dus geen theater.

Sinds 75 jaar (1947) is India onafhankelijk van Groot-Brittannië, het was een land dat top-down was georganiseerd en dit duurde zo tot in jaren negentig. Er was één partij aan de macht, de Congrespartij van de familie Gandhi en Nehru. Tot er in de jaren negentig sprake was van het Hindoe-Nationalisme onder leiding van Modi in zijn deelstaat Gujarat.

Tijdens de ‘partitie’ of de onafhankelijkheid waar het Britse Rijk in Zuid-Azië uit elkaar viel moesten Moslims, Hindoes en Sikhs ‘delokaliseren’. Ondertussen hebben Hindoe en Moslim beschavingen elkaar in de tang. Pakistan en India staan met nucleaire wapens ten aanzien van elkaar en de lokale Moslims in India, voornamelijk in het noorden, staan in conflict met de Hindoes die Modi steunen.

In het zuiden van India is hier allemaal veel minder spraken van omdat bijvoorbeeld in Kerala, de door communisten geleidde staat, leven Moslims en Hindoes veel dichter bij elkaar en zijn de vertegenwoordigingen in het Parlement veel eerlijker verdeeld.

De ‘Yatra’ die Rahul Gandhi, de kleinzoon van Indira, onderneemt in India tegen het haatdiscours van Modi (BJP) begon midden september 2022 in Kerala in de zuidelijke cono of kegel van India. Deze zal na honderd dagen moeten leiden tot een aankomst op dertig januari in Kashmir. De afgelegde afstand zal dan 3570km bedragen, hierdoor staat Rahul in het centrum van de aandacht in India en wordt er gehoopt dat hij en zijn historische congrespartij weer aan de macht zal komen in mei 2024.

Eind 2022 kwam de ‘Yatra’ aan in de hoofdstad Delhi en vanaf het Rode Fort verklaarde Rahul dat het enige antwoord op de haat van Modi (BJP, eerste minister sinds 2014) de liefde is. De ‘Yatra’ liep langs de religieuze grenzen van het land. Modi heeft zijn nationalisme gebaseerd op religie, namelijk het Hindu-Nationalisme, hij heeft de geschiedenis herschreven en is op zoek naar het einde van de Moslim beschaving in India.

De congrespartij is de historische partij van de onafhankelijkheid, eerst kwam Nehru aan de macht in India na de partitie in 1947 en dan Indira die eerder socialistisch was. Nehru kon pas na het wegvallen van enkele belangrijke figuren zijn sociaal-democratische stempel op het land plakken tot 1960. Toen Indira in 1984 vermoord werd was de congrespartij al bijna in verval, de partij bestaat uit een alliantie waar vroeger zelf nog de Hindus en de communisten in zaten. Toch ontstond er onder de grootmoeder van Rahul, Indira, al cliëntelisme en daar na coërtie via het ambtenarenapparaat. Rajiv haalde in 1984 nog een goede score en begon de economie te liberaliseren, maar er werd weer gewag gemaakt van corruptie en India verloor een belangrijke handelspartner namelijk de Sovjet-Unie.

Ondertussen werd Rahul al twee maal verkozen door zijn partij om de verkiezingen te trekken, maar ze haalden de slechtste score, namelijk 44 op 220 zetels in 2014 en 52 in 2019. Het Hindu-Nationalisme zet hem weg als Pappu of klein kind, omdat hij lang is opgevoed buiten de publieke sfeer en omdat hij nog wat onbehulpzaam en serieus is. Het is duidelijk dat de ‘Yatra’ hem een hele nieuwe reputatatie heeft gegeven.

Narendra Modi is sinds 2014 eerste minister van India. Ondertussen heeft hij een dusdanig machtsbastion uitgebouwd dat hij de criticasters in het gevang steekt en de oppositie monddood maakt. Het politieke systeem van Modi is gebaseerd op het Hindu nationalisme en de politieke cultuur is de gelijkaardige Hindutva. Het lijkt er dus op dat Modi eind dit jaar weer de verkiezingen gaat winnen, maar deze zullen niet eerlijk zijn verlopen en zouden eens het einde van de democratie in India kunnen betekenen.

Bij deze verkiezingen komt de congrespartij, de belangrijkste uitdager van de BJP van Modi met een eengemaakte kandidaat Rahul Gandhi. Toch is de BJP enkel bezig met Gandhi belachelijk te maken en te beschimpen, dus er komen geen echte debatten opgang. Rahul zegt dat de democratie in India zwaar onderdrukt staat en voegt hier aan toe dat als je dit zegt je een illegale uitspraak doet in India.

Enkele dagen geleden werd er nog een moedige Bollywood acteur opgepakt omdat hij beweerde dat de Hindutva van Modi, de cultuur die bollywood moet uitdragen, iets is dat is uitgevonden. Dat blijkt ook zo te zijn in de geschiedenis. Het eerste dat buitenlandse historici zeggen is dat de Hindu’s sinds het einde van de jaren negentig de geschiedenis aan het herschrijven zijn.

Als je een doorsnee Indiër vraagt wat er aan de hand is, dan zeggen ze dat toen de Congrespartij aan de macht was, de Hindu’s aten in India en dat dit nu veel minder vanzelfsprekend is onder de BJP van Modi voor Moslims. Hierdoor ontstaat er heel veel spanningen tussen Moslims en Hindu’s in India. Toch heeft dit een andere geografische spreiding dit is veel minder zo in het zuiden dan in het noorden van India.

Er werd vroeger nog gezegd dat de BJP het einde was van de Congrespartij, maar met de nieuwe leider van de Congrespartij, Rahul Gandhi, zal er rekening moeten gehouden worden. Toch houdt de BJP zich vlot aan de macht door coalities te smeden met andere partijen. Sinds enkele jaren zijn er veel partijen bijgekomen, zo was er vroeger alleen de Congrespartij, De Indische Communistische Partij en de BJP.

Het ziet er dus naaruit dat Modi aan de macht zal blijven omdat hij geen kritiek duldt en zich dus gedraagt als een absolutische heerser. Gandhi zou hem in het buitenland vier maal hebben bekritiseerd en hierdoor wordt Gandhi op het matje geroepen. Als er geen oppositie meer mag gevoerd worden, de geschiedenis herschreven wordt en de ideeën van de BJP als basis van het land worden gebruikt, dan loopt de democratie op zijn laatste benen in India.

Volgens Auteur Arundhati Roy heeft het politieke beleid van Modi gefaald op de moment dat er clashes ontstaan tussen geloofsgroepen. Zoals we nu zien in Hayarana en Manipur. Volgens haar is enkel het beleid hiervoor verantwoordelijk omdat moslim en andere geloven moeten vechten voor te overleving tegen de alleen heerschappij van de dominante Hindu’s.

Hierdoor krijgen de minderheden natuurlijk een zware opdracht bekeren of dissidentie. Dit is zo geïnternaliseerd door de Hindoe’s dat dit leidt tot hevige schermutselingen. Mensen worden door mannen met oranje sjaaltjes uit de auto getrokken of de politie neemt partij of vrouwen worden verkracht en moeten naakt rondlopen.

Wat er nu aan het gebeuren is is ongezien in India. En het lijkt er met de verkiezingen niet van uit te gaan dat het beter wordt. Modi die zelf niet bewust is van zijn daden, zal moeten vaststellen dat de enige manier om vast te houden aan de macht nog altijd de dominantie van de Hindu’s is in India.

De oppositie leiders stellen het model van Kerala voor om schermutselingen te verminderen, daar leven moslims en Hindu’s vrediger, veiliger en dichter op elkaar. In Kerala zijn er veel minder problemen. De vraag is wat de golfstaten gaan doen omdat zij veel arme of intelligensia Indiërs herberger. Toch staat vast dat er al bekeringsijvers is geweest bv om de dalits (laagste) te emanciperen werden zij mogelijk bekeerd tot de Islam, daardoor keerde hun partij zich tot het hidunationalisme.

Als Modi in 2024 de verkiezingen voor de derde keer wint dan komt hij naast Nehru te staan. Zelfs de dochter van Indira Gandhi deed hem dit niet na. Toch zou hij het eens behoorlijk lastig kunnen krijgen als de India-coalitie een vuist kan maken tegen hem. Daarvoor staat nu de discussie op het programma om de zetels juist te verdelen onder de leden van de coalitie.

Er zijn 26-leden in de India-coalitie en samen gaan zij naar de Lok Sabha parlementsverkiezingen in juni. De India-coalitie wordt geleid door de Congres-partij van Rahul Gandhi. Hij is momenteel heel populair omwille van de Bodo Jodo Yatra, dat was een wandeling van Kerala in het uiterste zuiden naar Kashmir in het uiterste noorden. Daarbij kwam nog eens de veroordeling van Rahul omwille van ‘smaad aan Modi’, waarvan hij uiteindelijk werd vrijgesproken.

Het ziet er naar uit dat de BJP het voor de wind heeft omdat het economisch en internationaal zeer goed gaat. Toch zijn er veel problemen op het vlak van jongerenwerkloosheid, corruptie en infrastructuurwerken. Veel critici zeggen dat de internationale gemeenschap wilt dat India een internationale speler is. Toch is dat niet zo omdat het land armer is dan Nepal en er nog veel problemen zijn.

Vandaag vertrok Rahul Gandhi op de zesduizend kilometer lange Bodo Nyay Yatra van Manipur naar Mumbai. Hij zal dit traject op drie maanden afleggenen te voet en met de auto. De bedoeling is om in nagedachtenis van Mahatma Gandhi, trouwens geen familie. Rahul, is een afstammeling van Nehru die de rechten op het premierschap op eist op een democratische wijze. Terwijl de huidige premier een loopje neemt met de democratie, roepen de aanhangers van, de evenzeer betwijfelbare Congres-partij, waarvan Rahul voorzitter is, voor rechtvaardigheid.

Rechtvaardigheid omdat in een wereldmacht zoals India de problemen niet meer opgelost geraken met het juridische systeem. Voorbeelden zijn legio. Daarmee dat Rahul een yatra maakt en persoonlijk met de mensen spreekt omdat er geen publieke ruimte meer is om politieke debaten te voeren.

Wat is er aan de hand. Modi wil het Westminster electoral system herbekijken en wil van India een One-Communal-Country maken om op die manier religieuze conflicten op te lossen. Daarmee dat Rahul ook in Manipur begon daar is etnic cleansing geweest en daar zal deze mythische mars starten.

De mythische grand trunk road, een van de langste wegen in Azië zal niet helemaal afgestapt worden tot in Centraal Azië. De bedoeling is om stemmen te halen in de Hindu-belt. Rahul hoort er bij en kan stemmen op leveren als Hindu in de 26-ledige coalitie die hij leidt. Normaal komen nu de discussies over de zetelverdelingen van de India-coalitie in beeld, maar blijkbaar zijn die zelf niet rechtvaardig verdeeld.

Binnen enkele maanden zijn het verkiezingen in India. In 2019 haalde de BJP van Modi 303 zetels van de 543 en de Congres-partij 53. Ondertussen werkt de Congres-partij samen met 26-partijen in de India-coalitie en hebben ze de zetel verdeling kunnen organiseren tussen de partijen.

Modi is een superster in India, volgens Congres-lid en parlementair in de Lok Sabha, Shish Tharoor, gaat er in het ‘first-past-the-post’ verkiezingssysteem van India, de BPJ de enige partij worden. Er komt oppositie op de BJP van de India-coalitie, maar de verkiezingen zijn mathematisch gewonnen door Modi en zijn BJP.

Daarmee dat de India-coalitie zou moeten beginnen samenwerken met Hindutva partijen. De maanden voor de verkiezingen wandelt het gezicht van de India-coalitie, Rahul Gandhi, de yatra tussen Manipur aan de grens met Myanmar tot in Mumbay. De reden waarom hij dit doet is om het rechtsysteem van India recht te houden en te verbeteren. Daar zou hij misschien eens nieuwe bondgenoten kunnen vinden. Omdat zowel hij als Modi-sympathisanten heel veel problemen met het gerecht hebben omwille van het feit dat dit slecht werkend is.

De koopkracht van de armste mensen is niet verhoogd en arbeiders hebben nog altijd slechte contracten in India. Toch is Modi internationaal erkend als een wereldleider en hij trekt veel investeringen aan naar India. Toch is er veel commentaar op Modi omdat hij een zeer rechts beleid heeft. Toch is hij enorm populair.

De partij van Modi, de BJP, heeft er een nieuw lid bij. Nitish Kumar, de gouverneur van Bihar, sloot zich aan bij de partij. Hij kreeg hierdoor twee ministeriële posten en op die manier kon de BJP zijn kiespubliek coöpteren.

Kumar is de langstzittende chief minister van Bihar (2005) en is momenteel bezig met zijn 9e termijn. Nitish Kumar is de leider van de Janata Dal (United) en heeft in het verleden verschillende politieke allianties gevormd. Enkele dagen terug koos hij voor de BJP.

Bihar is de armste provincie van India, het grote verschil tussen de BJP en de Congrespartij is dat de Congrespartij meer populaire steun had. Toch heeft het beleid van de BJP Nitish Kumar aangetrokken. De reden hiervoor is omdat de BJP gelooft in competitie tussen kasten en intra-kasten solidariteit. Kumar moet hier akkoord mee zijn omdat hij en zijn partij de laagste kaste ofwel de Daliths vertegenwoordigen.

In India wordt het steeds moeilijker om te ontsnappen aan de overheersing van de BJP, ze proberen het dagdagelijkse naratief over te nemen. Ondertussen verdwijnen alle kritische kranten van de radar. Het ziet er naar uit dat Modi tabula rasa gaat maken met India en zich opmaken voor een nieuw India gedomineerd door de Hindu’s.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!