De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Music For Life voor weeskinderen in Oeganda
Ontwikkelingssamenwerking, Oeganda, Music For Life, Weeskinderen, Rode Kruis -

Music For Life voor weeskinderen in Oeganda

maandag 23 mei 2011 13:16
Spread the love

Ben je een van de duizenden die ‘iets’ voor Music For Life deden? Heb je iets verkocht of ondernomen en daarmee bekenden en onbekenden aangemoedigd om hun appreciatie voor een keer in geld uit te drukken? Of tastte je zelf in je buidel? Dan is dit voor jou: een verhaal – of beter – vele puzzelstukjes over hoe het geld gebruikt wordt om weeskinderen in Oeganda een betere toekomst te geven.

De puzzel zal nooit volledig zijn en is gekleurd door de ‘bril’ van een 34-jarige, blanke vrouw die de programma’s van Rode Kruis-Vlaanderen in Oeganda opvolgt, maar misschien slaag ik er wel in om de overlevingsdrang van Oegandese kwetsbare kinderen en de inzet van het Oegandese Rode Kruis te doen vermoeden.

Concreet: Rode Kruis-Vlaanderen steunt het Oegandese Rode Kruis om gedurende 4 jaar 1200 kwetsbare kinderen op alle levensdomeinen te ondersteunen. Daarnaast werken we samen rond eerste hulp (met middelen van de federale overheid). Afgelopen maanden heeft het Oegandese Rode Kruis de krijtlijnen uitgezet en concrete planningen gemaakt. De afspraken zijn duidelijk. De rollen verdeeld. Ik ben dankbaar getuige op de eerste rij. Kijk jij met ons mee?

We zijn er klaar voor!

Voor meer informatie over de besteding van de opbrengst van alle Music For Life-edities, kijk op http://musicforlife.rodekruis.be. Het geld ingezameld tijdens Music For Life 2010 ‘Laat een weeskind niet alleen’ gaat naar programma’s voor weeskinderen in Namibië, Oeganda, Swaziland, Zuid-Afrika en Mozambique. Op deze blog kan je het programma in Oeganda op de voet volgen.

take down
the paywall
steun ons nu!