De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

liberalisering energiemarkt – de consument is de peer

liberalisering energiemarkt – de consument is de peer

zondag 28 april 2013 22:25
Spread the love

In de zevende dag had men het over de liberalisering van de energiemarkt en vooral de positieve gevolgen voor de klant.  Ook Kathleen Van Brempt (SP-a) , die in de meeste materies sociaal de juiste kaart trekt, maakte wel een opmerking over de moeilijkheden voor kansarmen om hun rekening te betalen maar de zij trok nergens de liberalisering van de energiemarkt als heilzaam voor de consument in twijfel. Ze stelde terecht dat voor mensen met een sauna de BTW van 21 % logisch is. Helaas een BTW tarief geldt nu eenmaal voor iedereen. Tom De Meester (PVDA) hield een pleidooi voor de  6%  en daarenboven stelde hij de stedelijke (overheid) leveranciers in Duitsland als voorbeeld. Dit  laatste werd uiteraard weggelachten door de vertegenwoordiger van de energie sector en de liberale Schiltz.

Mijns inziens vragen levensnoodzakelijke voorzieningen zoals elektriciteit een sterke overheidscontrole, meer nog de overheid moet dit zelf in handen nemen. Een Btw-tarief is hier zelfs overbodig wanneer men het inkomensverlies voor de staat compenseert door een taks op “miljonairs met sauna”.

take down
the paywall
steun ons nu!