De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense gemeenten willen overlast vliegtuiglawaai doorschuiven naar andere regio

Leuvense gemeenten willen overlast vliegtuiglawaai doorschuiven naar andere regio

dinsdag 30 augustus 2022 12:18
Spread the love

Burgemeesters uit negen gemeenten uit de Leuvense regio (Leuven, Lubbeek, Boutersem, Holsbeek, Rotselaar, Kampenhout, Haacht, Aarschot, Bierbeek) vragen in een gezamenlijke brief aan federaal mobiliteitsminister Gilkinet dat deze de vliegroute Leuven Rechtdoor stopzet. Deze werd in 2014 ingevoerd en kwam in 2007-2008 uit de koker van toenmalig minister Etienne Schouppe. De vliegtuigen die bij oostenwind – vliegtuigen stijgen steeds op tegen de wind in – richting Leuven vlogen maakten in die tijd al snel na het opstijgen boven Bertem via Oud-Heverlee de bocht richting baken Huldenberg om dan de definitieve vliegrichting te kiezen. De scherpe bocht die de vliegtuigen al snel na het opstijgen moesten nemen zorgde voor een enorme lawaaioverlast in deze regio Bertem, Herent, Oud-Heverlee, Huldenberg… CD&V-toppolitici uit de regio zoals Marianne Thyssen slaagden erin Schouppe te overtuigen en dit voorstel gestemd te krijgen. Ook Leuven was aanvankelijk akkoord, maar toenmalig burgemeester Louis Tobback wees er begin 2017 al op dat de praktijk van Leuven Rechtdoor helemaal niet overeenkwam met de wijze waarop Schouppe deze route indertijd had voorgesteld. Zo overvliegen de vliegtuigen Leuven op een veel lagere hoogte dan aanvankelijk voorspeld – om de landende te ontwijken – en wordt de route veel frequenter gebruikt. In een motie die de Leuvense gemeenteraad eind 2014 unaniem goedkeurde beperkte men zich toen nog tot de vraag aan de federale regering om een evaluatie te maken van de Leuven Rechtdoorroute die enkele maanden voordien ingevoerd was. Leuven Rechtdoor afschaffen impliceert dus dat de regio ten westen van Leuven weer de volle laag gaat krijgen. Ook diverse andere regio’s rond de luchthaven hebben het nog steeds zwaar te verduren van lawaaioverlast. Door de overheersende westenwinden stijgen er veel meer vliegtuigen op – opstijgen genereert veel meer lawaai dan landen – richting Machelen, Diegem, Wezembeek-Oppem… De enige oplossing voor de lawaaioverlast rond de luchthaven, die overigens tot enorme gezondheidsproblemen aanleiding geeft, is beperking van het aantal vluchten, hetgeen ook nuttig zou zijn om de actuele klimaatopwarming tegen te gaan.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!