De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvens TEJO-huis op zoek naar therapeuten

Leuvens TEJO-huis op zoek naar therapeuten

Naar aanleiding van de cheque ter waarde van 7.284,16 euro die studenten Office Management van hogeschool UCLL in Haasrode donderdagmiddag overhandigden aan het Leuvense TEJO-huis (Therapeuten voor Jongeren), maakten de initiatiefnemers van het opvanghuis een bilan op van bijna 2,5 jaar werken. Voor Radio 2 Vlaams-Brabant had ik volgend gesprek met communicatieverantwoordelijke Filip Mels.

donderdag 6 januari 2022 19:35
Spread the love

 

Kan je de werking van TEJO kort samenvatten?

Filip Mels: We bieden een kortdurende therapeutische begeleiding aan van maximum 10 sessies voor jongeren van 10 tot 20 jaar. Jongeren die nood hebben aan een gesprek kunnen bij ons terecht en dit op laagdrempelige en anonieme wijze.

In september 2019 zijn jullie gestart. Hoeveel jongeren hebben jullie sindsdien al geholpen?

Filip Mels: Sinds de start hebben we reeds 680 jongeren een begeleiding gegeven. Al meer dan een jaar zitten we echter aan onze maximumcapaciteit. Sommigen komen slechts voor enkele gesprekken. Anderen blijven tien sessies en soms ook langer als het echt nodig is en we geen alternatief vinden.

Met welke problemen komen de jongeren hier terecht?

Filip Mels: Het gaat om een grote diversiteit van problematieken. Jongeren met depressieve klachten zoals over eenzaamheid, onzekerheid, angst … vinden makkelijk de weg naar hier. Soms zijn de problemen studie- of gezinsgerelateerd. We krijgen hier echter ook jongeren over de vloer met zelfmoordgedachten. Recent was er een jongere hier die twee keer kort na mekaar geconfronteerd werden met een zelfmoord en daar helemaal van in de war was. Het zijn echter zeker niet alleen zware psychiatrische problematieken die hier aan bod komen.

Hoe meten jullie de tevredenheid?

Filip Mels: Alle therapeuten doen met de jongeren een afsluitend gesprek en we bevragen hen over de resultaten van hun begeleiding. In vier op vijf gevallen zeggen de therapeuten een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het probleem van de jongere.

Hoe evolueert het aantal jongeren dat beroep doet op jullie?

Filip Mels: Het aantal is in 2021 gestegen van 260 tot 330 in vergelijking met het jaar daarvoor. De voorbije twee weken zetten telkens meer dan tien nieuwe jongeren de stap om hulp te vragen.

Je zegt dat je aan de maximumcapaciteit zit. Wat kan er gebeuren om die uit te breiden?

Filip Mels: De enige beperking die we ondervinden betreft het aantal therapeuten. Momenteel kunnen we beroep doen op 23. We zouden de opvangcapaciteit kunnen uitbreiden als we er meer konden vinden die bereid zijn om twee tot vier uur per week hier op vrijwillige basis gesprekken te houden. Dat komt erop neer dat ze vier begeleidingen lopende hebben. We vragen dat ze zich minimum gedurende twee jaar engageren. Ze vinden hier een omgeving die ondersteunend is en waar ze collega’s hebben waarmee ze kunnen overleggen. We zijn een warme organisatie.

Hoe selecteren jullie de therapeuten? Aan welke criteria moeten zij voldoen?

Filip Mels: Onze therapeuten zijn gediplomeerden met een hoger onderwijsdiploma en een aanvullende therapeutische opleiding. Het zijn dus niet allemaal psychologen. We beschikken over een groot scala aan opleidingen gaande van gedragstherapie, meer creatieve of lichaamsgerichte therapie en dergelijke.

De studenten van de UCLL hebben voor het derde jaar op rij gelden ingezameld voor TEJO. Hoe belangrijk is die financiële steun?

Filip Mels: Die is superbelangrijk. TEJO wordt immers niet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We krijgen tot het einde van de legislatuur in 2024 wel een belangrijke financiële ondersteuning van de stad Leuven ten belope van 20.000 euro per jaar. Dat is de helft van wat we nodig hebben. De andere helft moeten we verzamelen vanuit giften en acties.

Op welke manier kunnen mensen TEJO financieel steunen?

Filip Mels: Financiële steun kan door middel van acties, maar ook door middel van giften die fiscaal kunnen ingebracht worden. Men kan die info op onze website vinden. Men kan ook een actie opzetten of financieel steunen via Samen Altijd Warmer die tot met Valentijn loopt.

 

Voor meer info:

TEJO Leuven, Tervuursevest 176, 3000 Leuven, 0472 602603, info.leuven@tejo.be, www.tejo.be.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!