De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lancering Belgisch voorzitterschap van EU: BAPN roept op tot concrete vooruitgang in de strijd tegen armoede
BAPN

Lancering Belgisch voorzitterschap van EU: BAPN roept op tot concrete vooruitgang in de strijd tegen armoede

Op vrijdag 8 december onthult de federale regering officieel het programma van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie dat op 1 januari van start gaat. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) speelde een actieve rol in de voorbereiding van het sociale luik van dit programma. Wij kijken nu uit naar concrete vooruitgang om armoede en sociale ongelijkheden terug te dringen in Europa.

vrijdag 8 december 2023 16:25
Spread the love

 

BAPN verwelkomt dat het een actieve rol heeft kunnen spelen in het vormgeven van het sociaal programma van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. Op 24 januari organiseert BAPN bovendien een rechtstreekse dialoog tussen Karine Lalieux, Minister voor Armoedebestrijding en Maatschappelijke Integratie, en mensen in armoede zodat de mensen zelf hun verwachtingen en aanbevelingen voor het Belgisch Voorzitterschap aan de Minister kunnen voorleggen en met haar kunnen bespreken.

Belang sterke betrokkenheid van mensen in armoede tijdens Belgisch Voorzitterschap

In haar toespraak (zie hieronder) tot de deelnemers van de laatste Europese Ontmoeting van mensen in armoede[1], erkende Minister Lalieux de politieke expertise van mensen die in armoede leven of geleefd hebben, en benadrukte ze dat “de participatie van deze mensen onontbeerlijk is en de algemene regel zou moeten worden op Europees niveau”. BAPN hoopt dan ook dat deze participatie niet alleen tijdens de voorbereiding, maar ook tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU zelf in de praktijk zal worden gebracht.

Als ervaringsdeskundigen hebben mensen die in armoede leven een uniek begrip van de realiteit die achter het beleid schuilgaat.  Door een gebrek aan kennis en misvattingen over armoede, biedt (vaak goedbedoeld) beleid  niet altijd een antwoord op wat mensen werkelijk nodig hebben om hun situatie te verbeteren. Een actieve deelname van mensen in armoede zelf aan de evenementen van het voorzitterschap, en in het bijzonder tijdens de conferentie over de Europese sociale pijlers van 15 april, is daarom essentieel om tot een succesvol Voorzitterschap te komen.

“Als je politici ontmoet, hebben ze de echte persoon voor zich, niet de cijfers of statistieken op een stuk papier. Dit maakt een verschil”, aldus Noëllie Denomerenge, ervaringsdeskundige en facilitator ter preventie van ongelijkheden

Het Belgisch Voorzitterschap zal in het teken staan van de voorbereiding van een ambitieus actieplan voor de nieuwe Europese instellingen die samengesteld zullen worden na de Europese verkiezingen van juni 2024. Dit actieplan moet zorgen voor een daadkrachtige uitvoering van de sociale agenda van de EU, de zogenaamde Europese Pijler van Sociale Rechten, en het bereiken van de Europese doelstelling om 15 miljoen mensen uit de armoede te halen tegen 2030. Minister Lalieux roept de Europese Unie en de volgende Commissie op om zich maximaal in te zetten voor een sterke sociale agenda (zie video). BAPN dringt er bij alle betrokkenen op aan om armoede bij de wortel aan te pakken door de structurele mechanismen die mensen in armoede duwen en ze daar houden weg te werken. Altijd in overleg met mensen in armoede zelf. Altijd.

Tijdlijn van de belangrijke sociale mijlpalen van het Belgisch voorzitterschap. Beeld: BAPN

 

Note:

[1] De European People experiencing Poverty Meeting die op 14 en 15 november 2023 in Madrid werd gehouden, bracht delegaties van mensen in armoede uit 21 landen samen om gezamenlijke aanbevelingen op te stellen over beleid met betrekking tot minimuminkomens in Europa, evenals huisvestings-, voedsel- en energiekosten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!