De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Journalistiek is levendiger dan ooit”
Krant, Italië, Internet, Nieuwe media -

“Journalistiek is levendiger dan ooit”

zaterdag 17 december 2011 23:25
Spread the love

“Ze zeggen al vijf jaar dat de krant zal verdwijnen en kijk, we zijn er nog steeds”. Met die woorden steekt Alessandro Cannavò, hoofdredacteur bij Il Corriere della Sera, van wal in Gent. Hij zal het hebben over de uitdaging die het internet en de sociale media vormen voor de traditionele krant. Het wordt een realistisch, maar toch optimistisch betoog. Journalistiek is, volgens Cannavò, levendiger dan ooit.

door Gunther Malin

Maakt de krant een kans?

De media maken een zoveelste technologische revolutie mee en de krant heeft altijd concurrentie gekend van andere media. Een perfect voorbeeld voor Italië is de opkomst van de televisie, die bijgedragen heeft tot de eenmaking van Italië. Ondanks het grote aandeel van de tv in de Italiaanse huiskamer, is de papieren krant blijven bestaan. Nu is er echter het internet. Cannavò geeft toe dat het een enorme uitdaging vormt voor de traditionele media. Daarom moeten de kranten zich volgens hem dringend aanpassen. Door het internet is de kans groot dat ze oud nieuws brengen, aangezien belangrijk nieuws de dag ervoor al online te lezen was. De kranten moeten inspelen op de wensen van de lezers en zich concentreren op bepaalde onderwerpen. Als voorbeeld geeft hij zijn eigen krant, Il Corriere della Sera, die in de weekendkranten (in Italië is er zowel op zaterdag als op zondag een krant, nvdr.) speciale katernen brengt. Op zaterdag is er een uitgebreide lifestylerubriek en op zondag een cultuurrubriek. Die formule heeft enorm veel succes en de weekendverkoop is aanzienlijk gestegen.

Zoals ook Frank de Graeve zei in een ander artikel (zie: Journalisten worden aan legbatterij gelegd), is internet de perfecte plek voor snel nieuws. De kranten kunnen daarop inspelen en de plaats worden waar lezers achtergrond en duiding kunnen vinden. Op die manier wordt een dagblad niet langer louter een nieuwsmedium, maar een platform voor debat en verdieping. Steeds meer lezers vragen om uitleg en niet langer enkel om nieuws, dus de kranten moeten daarop inspelen.

Is er nog degelijke informatie?

Wanneer De Actueel hem de stelling voorlegt dat de steeds snellere nieuwsproductie vaak nefast is voor de kwaliteit van de informatie, knikt Cannavò instemmend. Hij beaamt ook dat economische belangen vaker doorwegen dan degelijk journalistiek werk, ook in Italië. Sneller werken met een lagere bezetting, zoals Belga lijkt te ambiëren, is volgens Cannavò een slecht idee. Degelijke en correcte informatie leveren moet het belangrijkste doel blijven van redacties en journalisten. Niet langer de tijd krijgen om feiten te checken omdat het niet rendabel genoeg is, gaat tegen de essentie van de journalistiek in.

Is de journalist mee met z’n tijd?

Vroeger was een journalist een elitefiguur. Hij werd gehaat, maar ook aanbeden. Vandaag maakt iedereen nieuws via een blog of via de sociale netwerksites. “We kunnen ons niet langer verschuilen in onze ivoren toren”, vindt Cannavò. Het beroep van de journalist is bijgevolg aan verandering toe, zoals Frank de Graeve al voorspelde. Journalisten moeten inzien dat blogs en sociale media hun job kunnen vergemakkelijken. Nieuws uit onbereikbare plaatsen, zoals tijdens de Arabische Lente, komt ineens rechtstreeks bij de mensen terecht. Bovendien zal de journalist moeten kijken naar wat leeft in de maatschappij en daarop moeten inspelen.

Is digitale versie het kannibaliserende broertje?

Cannavò gelooft niet dat een online versie van een krant de papieren kannibaliseert. Veel lezers van de online krant zijn mensen die voordien de papieren krant niet lazen. Bijgevolg zijn het nieuwe lezers en niet mensen die de papieren krant ingeruild hebben. Hij benadrukt wel dat een nieuwswebsite parallel moet werken met de traditionele krant. “Een website en een krant zijn twee werkelijkheden die samenwerken”, gelooft Cannavò. Volgens hem zijn de twee producten eerder onafhankelijk van elkaar dan dat ze complementair zijn (zie ook Zijn nieuwe media kannibalen?).

Een overstap naar een onlinekrant, zonder een papieren versie, is volgens hem een verschrikkelijk slecht idee. Momenteel wordt een nieuwswebsite vooral bekostigd door reclame in de papieren versie. Zonder die inkomsten is het onmogelijk, volgens Cannavò, om een online krant te blijven runnen. Wat volgens hem wel kan, is een mix van gratis informatie en betalende informatie op een website. Basisinformatie, louter feiten, zou gratis kunnen blijven, terwijl de uitdiepende stukken betalend worden. Voor die stap gezet wordt, moet er echter eerst gekeken worden naar wat de lezer verwacht en of hij bereid is te betalen.

Alessandro Cannavò gelooft duidelijk in de toekomst van de papieren krant, ook al geeft hij toe dat ze moet evolueren. Ze moet van het internet een hulpmiddel maken, in plaats van het te zien als een bedreiging. De journalist zal zich ook moeten aanpassen aan de technologische veranderingen. En zelfs al heeft de krant het momenteel wat moeilijker, economische belangen mogen nooit primeren op de kwaliteit van de informatie. Dus als het van Cannavò afhangt, worden de journalisten al meteen van die verdomde legbatterij gehaald.

Bronnen: eigen berichtgeving, Getty Images (Foto)

take down
the paywall
steun ons nu!