De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Italië, Werkloosheid, Jeugdwerkloosheid, Istat -

Italiaanse jongeren kreunen onder werkloosheid

zondag 8 januari 2012 12:22
Spread the love

Volgens een recent rapport van het Italiaanse Instituut voor de Statistiek (Istat) is iets meer dan 30% van de Italiaanse jongeren werkloos. In vergelijking met 2010 is de werkloosheid onder jongeren gestegen met bijna 2%. In België bedroeg de werkloosheidsgraad onder jongeren in dezelfde periode slechts 17,4%. Bovendien is ook de algemene werkloosheid gestegen tot bijna 9%.

door Gunther Malin

De werkloosheid onder Italiaanse jongeren is sinds januari 2004 nooit meer zo hoog geweest als vandaag. Meer dan drie op de tien jongeren in Italië zijn werkloos, in België zijn nog geen twee op de tien jongeren werkloos. Het maandelijkse rapport van Istat bevat nog enkele andere verontrustende cijfers over de Italiaanse arbeidsmarkt. De inactiviteitsgraad ligt bijvoorbeeld vrij hoog: bijna 38% van de bevolking is inactief en slechts 57% is werkzaam.

Jongeren zonder werk

Het is vooral de werkloosheid in de groep 15 tot 24-jarigen die de Italiaanse autoriteiten lijkt te verontrusten. Drie op de tien jongeren zijn werkloos. Jongeren die nog studeren maken geen deel uit van deze cijfers. Het betreft dus enkel werkloze adolescenten die ook niet studeren. De stijging van 2% op een jaar tijd baart de Italiaanse overheid ook zorgen. In een context van toenemende vergrijzing in Italië (zie ook 2065: Slechts 53% van bevolking actief) is een hoog aantal werkloze jongeren verre van wenselijk.

Noorden doet het beter

Istat maakte in zijn persbericht echter geen onderscheid tussen de regio’s in Zuid-Italië en die in Noord-Italië. Doorheen de hele Italiaanse geschiedenis hebben de zuidelijkere regio’s altijd te maken gekregen met een hoge(re) werkloosheidsgraad. Noord-Italië wordt vaak gezien als het rijkere deel van Italië, niet alleen door het separatistische Lega Nord, maar ook door de bevolking zelf. In de perceptie van de Noord-Italianen is werkloosheid geen echt probleem in Italië. “Ik kan mij eigenlijk enkel uitspreken over Noord-Italië, maar volgens mij is er niet zo veel werkloosheid”, zegt Luca, student en afkomstig uit het noorden. “Iedereen in mijn omgeving heeft werk. Zelfs jongeren die net afstuderen, vinden meteen een job”. Een andere aanwijzing dat Noord-Italië het beter doet dan Zuid-Italië is de constante binnenlandse migratiestroom. Steeds vaker migreren Italianen uit het zuiden naar het noorden om werk te vinden.

“Iedereen in mijn omgeving heeft werk. Zelfs jongeren die net afstuderen, vinden meteen een job”

In het recentste rapport van Istat spreken de cijfers voor zich. In Zuid-Italië zijn bijna vier op de tien jongeren werkloos, terwijl dat in Noord-Italië slechts twee op de tien is. De algemene werkloosheid in Noord-Italië bedraagt 5%, tegenover meer dan 12% in het zuiden van het land. De verhouding de twee regio’s wat betreft de inactieve bevolking is ongeveer dezelfde: drie op de tien Italianen zijn inactief in het noorden, tegenover vijf op de tien in het zuiden.

Werkloosheid blijft stijgen

Er lijkt niet meteen beterschap op komst. Behalve de werkloosheid onder jongeren stijgt ook de algemene werkloosheid opnieuw lichtjes. De enige regio die het iets beter doet is Noord-Italië. De werkloosheidsgraad blijft echter gelijk aan bijna 9%. Ter vergelijking: in België bedroeg de werkloosheidsgraad voor het derde trimester van 2011 bijna 7%.

Wanneer de Italiaanse overheid deze cijfers combineert met de toekomstvisie van Istat (zie 2065: Slechts 53% van bevolking actief), kan ze niet anders dan besluiten dat ze dringend in actie moet schieten. De werkzaamheidsgraad zal omhoog moeten en ook Zuid-Italië zal moeten bijbenen. Mario Monti staat voor zware uitdagingen, in binnen- en buitenland.

Bronnen: La Repubblica, Istat.it, economie.fgov.be, eigen berichtgeving

take down
the paywall
steun ons nu!