De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Iedereen Charly

Iedereen Charly

zaterdag 10 januari 2015 17:58
Spread the love

Er wordt
terecht met veel afschuw gereageerd op het gebeuren in Frankrijk.

De
rechterzijde probeert het voorval op een schandelijke manier te recupereren, ze
deinzen er niet voor terug om links de schuld te geven ,Le Pen in Frankrijk en
Bart De Wever in Vlaanderen zijn voor mij de markantste voorbeelden.

Persvrijheid
is fundamenteel binnen een democratisch bestel evenals de vrijheid van
religiebeleving .

Cartoons zijn
 per definitie steeds wat overdreven,
spottend en ironisch. Daar moet men binnen een democratie ook leren mee omgaan.

Wanneer men
de persvrijheid gebruikt om anderen te beledigen of te kwetsen  is men verkeerd bezig. Ik spreek me niet uit
over de Franse cartoons , als niet-moslim kan ik moeilijk in hun plaats treden .
Ik zou me enkel kunnen uitspreken over spotprenten over de christelijke
traditie.

Wanneer men
vindt dat bij specifieke gevallen  de
persvrijheid schade berokkend aan bepaalde personen of groepen dan zijn er
binnen een rechtsstaat voldoende middelen om zich hiertegen via het gerecht te
verdedigen. Vrijheid van de ene stopt wanneer aan de andere schade berokkend
wordt.

Grijpen
naar wapens is per definitie verwerpelijk. Hopelijk zijn de cartoonisten niet
voor niks gestorven en worden we vandaag wat meer verdediger van onze vrijheden
dan van onze plichten.

take down
the paywall
steun ons nu!