De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoofddoekenverbod in Québec

Hoofddoekenverbod in Québec

In de Canadese provincie Québec werd een lerares van de basisschool uit haar functie ontzet omdat ze een hoofddoek draagt. Ze werd niet ontslagen, maar kreeg andere functies toebedeeld. Het is het eerste voorval van dit type, dat kadert in de omstreden “Wet 21” van Québec die sterk geïnspireerd is door de Franse neolaïciteit. Die wet, gestemd in 2019, verbiedt het dragen van religieuze kentekens aan ambtenaren die gezag uitoefenen. Het kabinet van de Canadese premier Justin Trudeau heeft al gereageerd: “Niemand in Canada hoort zijn baan te verliezen omwille van de kleren die hij draagt of omwille van zijn religieuze overtuigingen.”

zondag 12 december 2021 10:13
Spread the love

Wat de centrale overheid kan en wil doen tegen een dergelijk ontslag is nog niet duidelijk. Het gaat om een geldige wet, gestemd op provinciaal niveau, en het grotendeels Franstalige Québec is zeer gesteld op zijn autonomie. Een interventie vanop centraal niveau kan de spanningen in Canada enorm opdrijven en separatisme van Québec stimuleren.

De achtergrond van het ontslag en het conflict daarrond is de islam en de houding van de overheid daartegenover. Premier Trudeau verklaarde in juli nog, na de moord op vier leden van een moslimgezin: “Er is in Canada geen plaats voor islamofobie.” In het algemeen ligt de positie van de centrale overheid in de lijn van de Amerikaanse visie op de relatie tussen godsdienst en staat, die erin bestaat dat je de godsdienst moet beschermen. Québec leunt aan bij de Franse visie, die het omgekeerde wil: de staat beschermen tegen de godsdienst. En daarbij speelt afkeer van de islam een grote rol. Dat wordt goed geïllustreerd door een commentaar van een bekende politicus uit Québec, Frédéric Bastien. Hij reageert op de stellingname van Trudeau:

Helaas heeft geen enkele politicus in zijn reacties belangstelling getoond voor de kinderen, voor hun vrijheid van geweten en die van hun ouders. Nochtans gaat het precies daarover. De laïciteit beschermt de school tegen de religieuze invloed, een collectieve keuze die de bevolking van Québec gemaakt heeft door de godsdienst uit de klaslokalen te weren sinds de Rustige Revolutie. In het voordeel van de kinderen van alle religies, de atheïsten inbegrepen, onthouden de leerkrachten zich ervan hun godsdienst ten toon te spreiden tijdens hun werk.

Die benadering maakt van de opvoeding een neutraal terrein, een plek waar je studeert terwijl je beschermd bent tegen religieuze ideologie. Op school werk je aan je vorming, leer je de gemeenschappelijke taal, maak je je de geschiedenis en de waarden van de natie eigen. Om een persoonlijk voorbeeld te geven: het zou nooit in me opkomen tijdens de cursussen die ik geef een teken te dragen dat zou kunnen aangeven welke godsdienst ik aanhang. Die wordt gedeeld door sommige leerlingen, maar niet door allemaal. Als ik kleur beken, hoe zou ik dan nog de leraar van alle leerlingen kunnen zijn en rechtvaardig over hen kunnen oordelen? De godsdienst berust op een visie op de wereld en op het heilige, het is niet zomaar een opinie. Een religieus neutrale verschijning is belangrijk als je je in een situatie bevindt waarin je autoriteit hebt.

Het komt erop neer dat de laïciteit de neutraliteit van de school beschermt, net als de gewetensvrijheid van de leerlingen. Op zichzelf vormt zij al een inclusieve en egalitaire maatregel.

Dat heeft een conservatieve afgevaardigde uit Ontario, Kyle Seeback, niet belet deze affaire te bestempelen als “een absolute schande”, waar hij aan toevoegde dat hij niet meer “met een goed geweten kon zwijgen hierover”.

Als meneer Seeback absoluut intolerantie wil aanklagen, dan moet hij maar naar zijn eigen provincie kijken. Ontario en Ottawa hebben honderdduizenden dollars gegeven aan de MAC (Muslim Association of Canada), een islamistische groep die haatpredikers uitnodigt op zijn activiteiten en die in het verleden ook banden gehad heeft met terroristische organisaties.

De MAC heeft als opdracht de leerlingen van Ontario op te voeden op het gebied van de “islamofobie” door video’s te produceren. Die hebben als doel alle kritiek op de islam te verhinderen en geven blijk van proselytisme. In een daarvan vernemen we dat de christenen, de zionisten en de feministen gecomplotteerd hebben om een “industrie van islamofobie” op te starten. Toen die video’s online gezet werden, kregen ze van meerdere Engelstalige media lof.

Het Canadese multiculturalisme is helemaal gek geworden. Die ideologie heeft het morele gevoel van onze Engelstalige landgenoten uitgehold, en als wij weigeren in deze waanzin mee te gaan, beschuldigen ze ons van onverdraagzaamheid.

Het betoog van Bastien maakt me nieuwsgierig naar de inhoud van die gesubsidieerde video’s en naar mogelijke ontsporingen daarin. Maar ik deel niet zijn basisfilosofie dat godsdienst een gevaar is waartegen je moet worden beschermd, en dat het verbergen van je levensbeschouwing meer objectiviteit garandeert. En hij zwijgt discreet over de moorddadige vorm die de islamofobie in Canada aanneemt. Door de islam in de school weg te camoufleren bereik je niet meer respect voor moslims en voor hun leven.

Cartoon:

https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-politicians-turn-blind-eye-to-state-sponsored-discrimination-in-quebec/wcm/dbd9cf4f-5e06-4b2d-baaa-9a729da44bb3/amp/

 

Update 12/12 17.55 u:

Terwijl de leider van de conservatieve fractie in het Canadese Lagerhuis gezegd had dat hij de principes van Wet 21 niet ondersteunt, maar dat Québec zelf moet beslissen over de zaak, kwam er een felle kritiek op het hoofddoekverbod  van  fractielid Tim Uppan, een Sikh, die met tulband in het parlement zetelt, en die in een vorige regering als minister van multiculturalisme de eerste tulbanddrager was op dat niveau.

Tim Uppal

Update 12/12 19.55 u: 

De publicist Matthieu Bock-Côté merkt op:

De actuele controverse rond een onderwijzeres met hoofddoek die geschorst werd in Chelsea, provincie Ottawa, zou ons een ding moeten in herinnering brengen: de islamisten zijn specialisten van de provocatie. Ze hanteren het taalgebruik van de rechten van minderheden om hun agenda op te leggen. Ze schuiven hun eisen naar voren en zoeken zo een slachtofferrol. In het geval van deze onderwijzeres: hoe zou je niet zien dat we hier te maken hebben met een geplande communicatiezet? De aanklagende leerkracht werd aangenomen na de stemming van Wet 21. Ze daagt dus openlijk de wetten van Québec uit, met de compliciteit van haar werkgever, die ideologisch aanhanger is van het multiculturalisme. De militante islam en het wokisme zijn natuurlijke bondgenoten. Zij sluit zichzelf uit en wil doorgaan voor een zwaar onderdrukte. ‘La Presse’ heeft trouwens haar woorden over de hoofddoek meegedeeld: ‘het is belangrijk voor mij hem te blijven dragen, omdat ik weet dat bepaalde ideologieën niet willen dat ik hem draag. Het is mijn verzet, het is mijn weerbaarheid.’ Dat is tenminste duidelijk.”

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/12/la-laicite-a-lecole-en-france-et-au-quebec 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/10/religion-a-lecole–le-canada-anglais-devient-fou

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1846259/loi-21-laicite-enseignante-retrait-classe-reactions

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!