De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe lang moet dit nog voortduren?

Hoe lang moet dit nog voortduren?

zondag 3 maart 2013 21:00
Spread the love

In april 1963, bijna 50 jaar geleden, verloor het Nederlandse Humanistisch Verbond het recht om zich nog langer humanistisch te noemen. Tijdens een congres legde de voorzitter van het Humanistisch Verbond J.P. van Praag een motie naast zich neer, waardoor dit kon gebeuren. Dit neemt niet weg dat het Humanistisch Verbond evenals andere humanistische organisaties nog steeds financiele ondersteuning ontvangen vanuit het rijk. Nu zal u zeggen: so what? Het zijn wel uw belastingcenten! Van dat geld kunnen ook scholen worden schoongehouden of bejaarden beter verpleegd. Bent u nu toch nieuwsgierig geworden?

Download dan nu de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis. De biografie van 567 pagina’s behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Maar nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie verheugen over de geboden inzichten en begrijpen dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet “normaal” zou zijn). Tevens krijgt de lezer enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

take down
the paywall
steun ons nu!