De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ge moet niet bang zijn voor Sharia of Soumission, beste vriend

Ge moet niet bang zijn voor Sharia of Soumission, beste vriend

zondag 28 augustus 2016 10:14
Spread the love

Even een duidingsflash in vakantietijd. Want de menselijke vrees die zich dezer dagen hecht aan “de Islamiet” is wel zo grappig. Sta mij toe mijn opinie hierover uit te schrijven in de stijl van een gesprek, een aanmoediging voor een vriend, uitgesproken in een Leuvense café, of tegen de passant die  naast mij zit op de bus Lijn 3. Bij ons is “Cafétaal” wel eens vol van redelijkheid én legt zij getuigenis af van innerlijke rust en ‘een verduveld inzicht in de tijden’. (730 woorden).

 

“Het is erg gesteld. Die zich op de borst kloppen dat zij Vlaming zijn, worden nu zowat verlamd door

de ergste mentale aandoening die een mens kan overkomen:

de angst voor… je eigen angst!

 

Een “Soumission” (onderwerping aan de Islam en het rechtssysteem van de Sharia, dat teruggaat op heel oude gebruiken in Arabische kring) is nog helemaal niet aan de orde. Dat ziet het geoefende oog van de historicus en de Egyptereiziger die ik ben met groot gemak. Maar nu al beweren bepaalde Bevers er doodsbang voor te  zijn! Je zou van de weeromstuit gaan zeggen: “Arme Islamitsch gevormde mensen!”. Zij worden niet alleen gekozen als Zondebok, maar in wezen uitverkozen als “onschuldige Vijand”.

“Luister: er zijn betere redenen om kwaad en bang te zijn. Ondertussen, terwijl gasten dag in dag uit op sociale media opluchting zoeken door wat een van hen naar mij benoemde als “laat ons nog wat open deuren intrappen”, mag Koning Auto nog alt te ver doorgaan. Met (een tiental?) doden (per dag) te veroorzaken. Door gassen alleen al. Het is bekend onder geleerden dat de met “de oliemotor” aangedreven wagen elk jaar ongeveer 500 doden maakt in het verkeer in het Noorden des lands. En nog iets dat u zal pakken. Dat cijfer is al wel vijftig jaar precies de helft van… het aantal zelfdodingen in onze gemeenschap! Laat ons aan die twee “monsters” iets doen, kameraad. Ieder op de plaats en op de manier die hij of zij kan. Door te schrijven, te spreken, je auto weg te doen of vriendelijk te zijn voor je buren…”

 

Stel dat u een vijftiger bent, of een zestiger, en ik met u praat aan de toog of op de vrijdagmarkt. Dan sprak ik met stelligheid woorden als deze:

“Laffe mensen! Dat zijn die rechtse Belgen. Kerels die op mijn facebookpagina  nu al een week of tien komen schelden en vloeken op mensen die land en gewoonten en familie hebben moeten achterlaten. Op kinderen, mannen alleen, en vrouwen die bij ons met goede moed opnieuw willen beginnen. Facebook! Laffe mensen die mij komen aanraden: “Noem het Islam!” [“Dan is het duidelijk. Dan kan m’n kwaadheid en angst langs dat ene gat uit mijn mond en kop weg!”].

“Dat zijn Laffe Mensen. Mensen die in wezen het tegendeel zijn van een fiere, moedige Vlaamse Leeuw. Een leeuw die wij allemaal graag in het wapenschild voeren.  Domme mensen ook, want wat doen zij? Gemakkelijke vijanden zoeken, en dan nog onder onschuldigen! En wat doen ze ook: aan de lopende band “moeilijke waarheden” ontwijken…”

Want de wereld is ondertussen natuurlijk wel Een Groot Wonder.

“Vol Feiten en nieuwe Verbanden, glans en pijn, elke dag. Flitsen en gevoelens puur of duister  die niet direct in ons Wereld- & Mensbeeld passen. Mijnheer, Ik mag niet stoefen over mezelf, maar weet je, persoonlijk laat ik mij telkens weer uitdagen. Ik heb hogere studies gedaan, maar ik ben in het dagelijks leven een Artiest. Een poetswerker. Een bouwvakker. Hoe dan? Wel, ik werk elke dag aan een nieuw Wereldbeeld. Voor mij en mijn vrienden. Aan het afwerken en opbouwen ervan besteed ik mijn kosbtare dagen. Hier een steen erbij, een nis of een trap, met verse mortel, daar een kamertje, een balkon of een erkertje afbreken”.

“Kijk, Wij hebben als mens een brein, dat slim is. Het is onze roeping na te denken! De grote racist die al een zomer lang  mijn pagina onveilig maakt, gaf het mij in een eerlijk open moment via het kanaal voor persoonlijke boodschappen toe: “Ik ben moe, Stefaan Hublou, ik wil niets meer leren! Ik heb van Lembeke tot Kuala Lumpur, Vilnius en Qatar gewerkt. Ik ben maar tot veertien jaar naar school geweest. Ik ga mijn ideeën niet meer veranderen!”

“DAT is de grond voor scheldpartijen en sluwe laster naar Arabieren! Luiheid. Geestelijke luiheid. Samen met Geestelijke Armoede is dat één van mijn ergste Vijanden”.

take down
the paywall
steun ons nu!