De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FOS steunt vluchtelingen – 5 grote misvattingen over vluchtelingen

FOS steunt vluchtelingen – 5 grote misvattingen over vluchtelingen

vrijdag 9 oktober 2015 12:41
Spread the love(c) UNHCR

 

 

De laatste maanden is de vluchtelingenkwestie gespreksonderwerp nummer één. In de krant en op de televisie struikelen zelfverklaarde experten over elkaar om hun gelijk te bewijzen over de problemen die asielzoekers met zich zouden meebrengen. Maar ook na de lokale voetbalmatch of tijdens de werkpauze lijkt het onderwerp tot nogal sterke uitspraken. We leggen de meest frappante uitspraken onder de loep en destilleert de vijf grote misvattingen over vluchtelingen.

‘Vluchtelingen komen alleen naar rijke landen’

Het is grofweg een leugen om te beweren dat België de grootste last ondervindt van vluchtelingen. Liefst 86% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden volgens de meest recente cijfers van de Verenigde Naties. Dat ondanks het feit dat die landen net het meest kwetsbaar zijn. In het geval van Syrië, vindt het grootste deel van de Syrische vluchtelingen onderdak in Syrië zelf of in buurlanden als Libanon, Turkije en Jordanië.

‘Vluchtelingen willen gewoon niet werken’

Nog zo een bewering die schering en inslag is, maar eveneens niet strookt met de werkelijkheid. Vluchtelingen laten vrienden en familie achter, maar ook een job die stabiliteit en sociale interactie met collega’s en klanten biedt. Als ze in België toekomen is het niet hun bedoeling om weg te kwijnen. Dat ze willen werken valt eenvoudigweg te bewijzen met de cijfers. Slechts 25% van de erkende vluchtelingen zijn na acht jaar afhankelijk van een sociale uitkering.. Studies tonen ook aan dat hoe sneller een vluchteling of een asielzoeker aan het werk gaat, hoe groter de kans is dat hij of zij aan het werk blijft. Jammer genoeg zijn er wettelijke beperkingen, waardoor vluchtelingen geen onmiddellijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

‘Vluchtelingen vertrekken uit hun thuisland op zoek naar sociale zekerheid’

Dergelijke uitspraken minimaliseren de oorzaken waarom mensen op de vlucht slaan. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat de situatie in het thuisland mensen doet vluchten. Het al dan niet hebben van sociale zekerheid is niet die reden! Het ‘aantrekken’ van vluchtelingen is met andere woorden veel minder doorslaggevender dan het ‘wegduwen’ van burgers door geweld, armoede, klimaatwijziging enzovoort.

‘Vluchtelingen duwen onze sociale zekerheid naar de rand van de afgrond’

Heel wat mensen beweren dat vluchtelingen hier meteen dezelfde rechten toegedeeld krijgen als staatsburgers. Dat is echter niet zo. Tijdens de asielprocedure heeft de asielzoeker enkel recht op materiële hulp. Dat zijn enkel basisvoorzieningen zoals onderdak en eten. Eenmaal die procedure is doorlopen hebben ze slechts recht op bijstand en niet op de uitkeringen uit de sociale zekerheid. Sociale zekerheid is in België immers afgeschermd voor mensen die ertoe bijdragen.

‘De huidige vluchtelingencrisis is totaal onbeheersbaar’

Het is erg in de mode om te stellen dat het aantal vluchtelingen dramatisch hoog ligt. Soms lijkt het wel alsof men het over miljoenen vluchtelingen heeft die België zouden overspoelen. Tijdens de eerste 8 maanden van 2015 kwamen er maar 16.000 vluchtelingen naar België. Slechts iets meer dan de helft van die aanvragen worden goedgekeurd. Dat zijn aantallen die niet meteen problematisch te noemen zijn. Onze internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld geformuleerd in de Conventie van Genève, kunnen we dus zonder al te veel problemen nakomen.

Steun de vluchtelingen en beantwoord de oproep van SESO! Help de organisatie om vluchtelingen een veilig en volwaardige opvangplek aan te bieden! Meer info vind je hier

Bron: 11.11.11

05 oktober 2015
Auteur: Dries Merre
Contact: Karolien.Debel@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!