De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duitse gentech-wetenschappers in het nauw
Genetische manipulatie -

Duitse gentech-wetenschappers in het nauw

dinsdag 16 augustus 2011 15:45
Spread the love

Media manipulatie: Veldbevrijders zijn ‘net terroristen en Nazi’s’ 

Talrijke veldbevrijdingsacties, tot in het hart van de gentech-kliek, slechte scores bij publieksenquetes en steeds nieuwe schandalen over bedrog, misleiding en nalatigheid, tot aan overtredingen van veiligheidsvoorschriften toe; de Duitse gentechlobby staat onder druk. Een toenemend aantal Duitse gentech-bedrijven en voorstanders van genetische manipulatie in de landbouw overweegt zelfs uit te wijken naar gentech-vriendelijker landen. Hoe groot de vertwijfeling in de naar geld smachtende gentech-branche is, blijkt uit het toenemende fundamentalisme: precies datgene wat ze hun tegenstanders verwijten is inmiddels gemeengoed  onder gentech-bedrijven en wetenschappers.

Argumenten vóór genetische manipulatie ontbreken: de opbrengsten vallen tegen en na vele berispingen wegens bedrog, vervalsing en kostenoverschrijdingen komt het einde van de gentechnologie langzaam maar zeker in zicht. De gentech-aanhangers die hun toekomst in het gedrang zien raken reageren precies hetzelfde als de atoomlobby:  vervang in de doemscenario’s het uitdovende licht door hongerende massa’s, de tactiek van bangmakerij is hetzelfde. Critici worden uitgemaakt voor onzakelijk, emotioneel en ideologisch. Maar wie verder kijkt achter deze aanvallen herkent het fundamentalisme van de verdedigers van gentech. Nu ze met de rug tegen de muur staat doet de gentech-lobby er nog een schepje bovenop en bereieken het hoogtepunt van retorische ontsporing:  tegenstanders vergelijken met nationaal-socialisten en terroristen.

De Zwitserse professor Klaus Ammann nam het voortouw. Door de gentech-lobby wordt hij naar voren geschoven als onafhankelijk “Ecologieprofessor”. In werkelijkheid werkte hij echter voor Monsanto en is hij  de centrale spil in internationale lobby-netwerken als de Europese Federatie voor Biotechnologie(EFB) en de Public Reserch & Regulation Initiative (PRRI). Hij is tevens één van de oprichters van de club “Wetenschappers voor Groene Gentechniek” (WGG).
Ammann was de eerste die kritiek op gentechnologie vergeleek met haat en jodenvernietiging in het Derde Rijk. In een persconferentie “Groene gentechnologie moet benut worden!” beweert hij dat er niet te praten valt met tegenstanders van gentechniek. Hij hekelt hun ‘ekofascistische grondhouding’ en voelt zich door de voortdurende kritiek een „Genjood”. Een absurde vergelijking, Ammann & Co verrichten hun door de bevolking ongewenste arbeid immers aan staatsuniversiteiten, en ontvangen miljoenen euro’s belastinggeld. Rechterlijke macht en ordetroepen staan aan hun kant. Volgens Ammann hebben zijn tegenstanders geen vakkennis en verdedigen ze slechts ideologische posities. ( Gen-ethischer Informationsdienst Juni 2011, S. 40f.).

Ammann werd gevolgd door Andreas Sentker van Die Zeit. Na de veldbevrijdingsacties in juli 2011 schreef hij: Veldbevrijding is terreur!. Als dank beloont gentech-lobby organisatie “InnoPlanta” hem met een prijs voor ‘bijzonder objectieve journalistiek’.

Medisch wetenschapper Reinhard Szibor van de Universiteit Magdeburg deed ook een duit in het zakje door de protestacties met grof nationaalsocialistisch geweld en terrorisme te vergelijken. Met het “grootschalige geweld tegen personen” (geen enkel letsel bekend), “neemt het eko-terrorisme een nieuwe dimensie aan”, “de rechsstaat loopt gevaar” zegt Szibor in een ingezonden stuk, dat op een prominente plek in het gentech-vriendelijke dagblad “Volksstimme” verscheen, als reactie op de veldbevrijdingsacties. Het stuk bevat meerder aantijgingen van nationaal-socialisme en terrorisme. Ook citeert hij Ammann, die een parallel trekt tussen het vernielen van proefvelden en boekverbranding.
Gemakshalve vergeet hij erbij te vermelden dat het InnoPlanta was die heeft getracht de openbaarmaking van misstanden bij veldproeven te laten verbieden. Na aanvallen op hun gentech proefvelden vaardigden gentech-onderzoekers een verbod uit op ieder gentech-kritisch geluid vanuit de universiteiten.
Szibor verwees ook naar Nobelprijswinnares Nüsslein-Volkhard, die klaagde dat “wetenschappers weer naar de VS moeten emigreren omdat de onderzoeksvrijheid in Duitsland zo beperkt wordt” – een verwijzing naar Einstein en Oppenheimer, alsof die zijn te vergelijken met deze wetenschappelijke geldgraaiers. De “politieke reguleringsdrift en terrorisme bevorderende haatcampagne” verzon ze er ter plekke bij. Ook Nüsslein-Volhard ontvangt in 2011 een prijs van InnoPlanta.

InnoPlanta Forum 2011: Biotech-bendevorming en hetzes?
Op 5 en 6 september worden de InnoPlanta prijzen voor deze Nazi- en terreur-hetze uitgereikt. De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens een dagprogramma in het centrum van de agri-gentechnologie in Duitsland, het door de gentech-industrie overgenomen Hofgut von Üplingen. Dit centrum ligt naast de Schaugarten Üplingen, waar de helft van alle voor 2011 aangemelde gentech veldproeven waren gepland. Deze proeven dienen voornamelijk als propagandamiddel, midden in het hart van een vruchtbare streek die bekend staat om haar zaadteelt. Gentech-critici hebben protesten aangekondigd, zodat tijdens de bijeenkomst beide kampen elkaar zullen treffen. Nieuwe hetzes tegen de activisten zijn niet uitgesloten. 

Bron en meer info:
Over de protesten tegen de InnoPlanta-dag: www.biotechfarm-schliessen.de.vu
www.biotech-seilschaftende.vu, unter “Lobby”. www.projektwerkstatt.de/saasen
http://www.projektwerkstatt.de/gen/aktionen.htm

take down
the paywall
steun ons nu!