De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Denken en doen
Tijdingen oostende -

Denken en doen

zondag 9 september 2012 12:27
Spread the love

Zou het waar zijn dat de Vlaamse Beweging haar emancipatorische aspect kwijtspeelt?
De meer extremistische IJzerwake kreeg 4.700 deelnemers, de meer sociale en traditionele IJzerbedevaart had zelfs slechts een dikke 1.000 deelnemers.
De IJzerwake bouwt op de Vlaams Belangers, dat weten wij. Maar wat de meesten onder ons weten is dat één van de grondpijlers van de Vlaamse Beweging, de emancipatie is. Het Vlaams Belang (Blok) wil de emancipatie niet beklemtonen. Men kan dit betreuren, maar feiten zijn feiten.
Vandaag mag men wel concluderen dat een onafhankelijk vlaanderen nogal zinloos is. Vlaanderen heeft een goede toekomst binnen een rechtvaardige confederatie met Wallonië en Brussel.
Vlaanderen is meer welvarend geworden, daar genieten we allemaal van. Maar politiek zit het niet mee.

De N-VA dreigt de grootste partij te worden maar is onbeschaamd neoliberaal, die de sociale verworvenheden weg wil.
De SP.a lokt te weinig volk ondanks Johan Vande Lanotte en John Crombez.
Open VLD heeft reeds lang geen sociale vleugel en verrechtst en verschrompelt.
Het ACV is een degelijke strijdbare vakbond maar heeft langs het ACW te weinig impact op de CD&V.

Oostende wordt redelijk goed bestuurd. De Burgemeester Jean Vandecasteele is zeer goed, misschien wel wat te autoritair soms. Men weet niet goed waarom Bart Bronders op de SP.a-lijst staat. Het Hasseltse idee van een brede coalitie met èn CD&V èn Open VLD is toch geen goed teken voor Oostende. Groen! doet het in de oppositie goed maar het is toch te betreuren dat Geert Lambert de politiek verlaat.
Het Stadsbestuur zou wel wat meer een luisterend oor mogen wenden naar een meer gestructureerde inspraak.
wa moeten echter wachten op de gemeentelijke verkiezingen.
We mogen ons afvragen hoe we ook op lokaal vlak een meer sociaal rechtvaardig beleid kunnen en willen.

Dat de ECB nu de Europese crisis zal aanpakken is een goede zaak. Wij blijven echter ons solidair voelen met de Griekse bevolking en blijven hun corrupte politici en Goldmann Sachs echt veroordelen.

take down
the paywall
steun ons nu!