De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De syndicale werking in Senegal versterken

De syndicale werking in Senegal versterken

woensdag 9 februari 2011 12:58
Spread the love

Toevallig komen we ter gelegenheid van het forum een van onze vroegere WVA bekenden tegen, Faustina, die vandaag in Dakar een functie uitoefent als expert in arbeidszaken voor het BIT – Bureau International du Travail (dat afhangt van de Internationale arbeidsorganisatie). De IAO heeft over Afrika 8 regionale kantoren.

Vanuit het BIT poogt men onder meer door contacten, gesprekken, advies en begeleiding de vakbonden te helpen in hun uitbouw. In ons gesprek leren we dat de vakbonden in Senegal erg verdeeld zijn. In een reeks gevallen gaat het om kleine groepjes, die door sommige leiders worden gebruikt als een mogelijke inrijpoort voor een beter eigen bestaan, eerder dan een echt instrument om de rechten van werknemers te verdedigen. In zo’n situaties regeert cliëntelisme en vinden mensen het bijvoorbeeld belangrijk dat hun syndicale leider erin slaagt de mensen eten te geven.

Het komt er dus op aan diegenen die het wel goed menen met een echte syndicale aanpak te versterken, ervoor te zorgen dat vakbonden zich goed organiseren en echt werken rond de verbetering van de arbeidsomstandigheden en rechten van werknemers. Dat vergt meer organiserend vermogen, vorming en begeleiding.

door Luc Hamelinck

take down
the paywall
steun ons nu!