De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De schande die Moeskroen heet

De schande die Moeskroen heet

dinsdag 10 mei 2016 15:35
Spread the love

De schande die Moeskroen heet

Dat eerst de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en deze week het Belgisch Arbitragehof voor de Sport – nochtans bestaande uit drie rechters – Moeskroen-Péruwelz een licentie hebben toegekend om volgend jaar in 1e klasse aan te treden is een pure schande. De beslissing, die OHL veroordeelt tot degradatie naar 1B, is niet alleen een aanfluiting van de eigen KBVB- reglementen, het gaat ook in tegen alles wat met eerlijke sport te maken heeft. Moeskroen is met name een speeltje van de makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. Wat dat betekent voor de sport zagen we onder meer in de thuismatch van Moeskroen tegen Anderlecht begin maart toen de Anderlecht-spelers Okaka en Djuricic die het afgelopen seizoen door bemiddeling van Zahavi en Ramadani naar Anderlecht getransfereerd werden, er niets van bakten en na onvoorstelbare balverliezen Moeskroen de match probleemloos won. Moeskroen werd een jaar geleden voor 90 procent overgenomen door het Maltese makelaarsbedrijf Gol International van beide heren en zette dit voorjaar een schijnconstructie op om dit te verdoezelen voor de licentie-commissie. De 90 procent aandelen werden voor – zeggen en schrijven – 10 euro doorverkocht aan Latimer, dat in Malta echter nog steeds op hetzelfde adres geregistreerd is als Lian Sports, het makelaarskantoor van Zahavi en Ramadani. Waarom heeft OHL al van bij de overname van Moeskroen door Gol International geen protest laten horen en andere clubs hiertegen gemobiliseerd? De situatie doet denken aan het competitieslot in 2009 toen de KBVB ondanks zware financiële problemen Moeskroen toch een licentie toekende en Dender hierdoor uit 1e klasse tuimelde. Moeskroen was enkele maanden later toch failliet, maar de degradatie luidde voor Dender een vrije val in naar 3e klasse. Wij kijken met belangstelling uit naar de initiatieven die OHL zal nemen om de rug te rechten en snel zijn plaats terug in te nemen in 1e klasse. Een betere relatie met de supporters, het eindelijk ‘au serieux’ nemen van de scouting, professionalisering van de sportieve cel, een nadrukkelijke scheiding tussen het sportieve en financiële beleid en betere afspraken met de financiële investeerders zijn hiervoor essentieel.
Luc Vanheerentals

take down
the paywall
steun ons nu!