De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De kindvriendelijke stad?

De kindvriendelijke stad?

dinsdag 28 april 2015 23:29
Spread the love

Maandag was een bijzondere dag – bij een kop koffie las ik algauw het heuglijke (en langverwachte) nieuws dat het Gentse stadsbestuur haar actieplan lanceert om Gent meer kindvriendelijk te maken. Het actieplan omvat 182 maatregelen, “van voltijdse opvang tijdens de zomer- en paasvakantie tot het verminderen van de jeugdwerkloosheid.”

UNICEF sensibiliseerde steden wereldwijd rond het thema kindvriendelijkheid, en de impact van stedelijke infrastructuur op de mobiliteit van kinderen in de publieke ruimte kwam ook reeds in internationale studies aan bod. Deze zijn alle zeer belangrijke initiatieven. Ik draag graag mijn steentje bij: als pedagoge en antropologe kies ik ervoor mij van binnenuit in te leven in de beleving van jonge ouders en hun kinderen, in de stad. En dit door middel van tal van activiteiten

Immers, wat is nu precies een kindvriendelijke stad, wanneer we het bekijken door de bril van jonge ouders? En wat is voor kinderen een “kindvriendelijke stad”? Parenting with a Spark / Schitterend Ouderschap gaat op zoek naar verhalen. 

– Aanstaande zaterdag 2 mei van 10-13u organiseren wij een inspraakmoment voor jonge ouders op de Standaertsite in Gentbrugge. Ouders worden uitgenodigd om hun ervaringen en bezorgdheden te delen. De kindersecretaris van Gent, Tina Van Acker, biedt ons een luisterend oor. Kinderen zijn meer dan welkom!  We vragen aan alle ouders om iets te eten mee te brengen om samen te delen.

– Hoe ervaren kinderen de stad? We gaan op zoek naar de ervaringen van kinderen in de stad. Waar in de stad ervaren ze dat ze zichzelf kunnen zijn? Waar gaan ze liefst heen in de stad en waarom? Welke stadsdelen vermijden ze liever en waarom? Wat zijn hun ideeën over het welzijn van kinderen in de stad? “Urban Tales” is een reeks excursies die in de voormiddag plaats vinden. We bezoeken verschillende steden in Vlaanderen, met kinderen als gids. Wij zijn nog op zoek naar kinderen die hieraan willen deelnemen. 

Wij juichen de initiatieven van de Stad Gent toe. Tegelijk weet ik, als jonge ouder, dat een kindvriendelijke stad een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle burgers. Dat een kindvriendelijke stad ook gaat om zeer subtiele zaken, zoals blikken die gewisseld worden. Draagt u ook uw steentje bij?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!