De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De islam heeft een Rik Torfs nodig
Koran, Islamjeugd, Yamila Idrissi, Vernieuwend lezen -

De islam heeft een Rik Torfs nodig

maandag 19 maart 2012 21:16
Spread the love

Vlaams parlementslid Yamila Idrissi beantwoordt een aantal vragen

ivm. de islamjeugd in Brussel.

Dit interview staat in de Standaard van 17 en 18 maart 2012.

Yamila Idrissi (SP.A) maakt zich zorgen over de islamjeugd in Brussel.

Ze is er van overtuigd dat die kansarme jongeren, waarop extremisten 

zich richten, vogels voor de kat zijn.

Er moet werk gemaakt worden van een vernieuwend lezen van de koran.

Hier wil ik verwijzen naar het werk van wijlen Remi Verwimp, de gangmaker

van de werkplaats voor theologie en maatschappijleer (WTM): hij legde

reeds verbindingen tussen de bijbel en de koran en hij leerde deze boeken

lezen vanuit verschillende hoeken.

Het is heel belangrijk dat de imams een bevrijdend lezen onderrichten.

Imams moeten hier opgeleid worden, bv. aan onze universiteiten.

Dan pas kunnen de extremisten tot inkeer komen.

take down
the paywall
steun ons nu!