De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Assange Day: Lof der klokkenluiders

zondag 26 januari 2020 16:59
Spread the love

Op 29 januari is het Assange Day, omdat binnenkort het proces over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in Engeland van start gaat. In Brussel zal die dag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Als kick off, verschijnt op 27 januari in La Libre Belgique en in Knack een oproep aan de Belgische regering, ondertekend door een honderdtal Belgische personaliteiten. (Hij zal hier op deze bladzijden hernomen worden).

Op 29 januari, om 11u ‘s morgens reikt Carta Academica, een uitgelezen gezelschap van geëngageerde academici in het Paleis der Academiën, in samenwerking met Belgium4Assange en Avocats.be, eredoctoraten uit aan Chelsea Manning, Sarah Harrison, Edward Snowden en Julian Assange.

Om 14 u worden op het Muntplein standbeelden van Chelsea Manning, Edward Snowden en Julian Assange, deze meedogenloos vervolgde klokkenluiders, onthuld op het Muntplein, iedereen mag zijn of haar stem verheffen tegen de criminalisering van de journalistiek en de vrije meningsuiting, door naast de standbeelden op een vierde stoel te gaan staan. Het Muntplein wordt omgedoopt tot Julian Assangeplein (Een actie van Free Assange ism Belgium4Assange)

Hieronder het gelegenheidsgedicht dat ik in drie talen zal voorlezen tijdens de onthulling van de standbeelden. Op het muntplein om 14 uur. Welkom!

 

Lof der klokkenluiders

 

klokkenluiders verdienen standbeelden

ook al zijn ze geen heiligen

het zijn moedige lieden voorwaar

de kat de bel aanbinden betekent vaak

het einde van een loopbaan en van een normaal leven

karaktermoord is wat er bijna onvermijdelijk bij hoort

 

dingen aan het licht brengen is een donker offer

daarom verdienen klokkenluiders standbeelden

om dingen die het licht niet verdragen

in de openbaarheid te brengen offeren zij hun geluk

zij strijden voor het recht op weten van de wereld

 

bedrijfsgeheimen en staatsgeheimen zijn

voor hen niet veilig (maar voor ons ook niet)

daarom worden ze opgejaagd door de machthebbers

die daarbij met de wettelijkheid als het moet de vloer aanvegen

 

omdat zij gehoorzamen aan een heilige plicht

omdat zij wantoestanden aanklagen

omdat zij de publieke opinie wakker schudden

verdienen klokkenluiders standbeelden

want dingen aan het licht brengen is een donker offer

 

(Envoi

deemoedig buigen wij voor zoveel lef

wij doen voor u, standbeelden, onze hoed af

klokkenluiders verdienen standbeelden)

 

Éloge des lanceurs d’alerte

 

les lanceurs d’alerte méritent des statues

même si ce ne sont pas des saints

ce sont des individus courageux

Et faire preuve de courage signifie souvent

la fin d’une carrière et d’une vie normale

assassinat de caractère est presque inévitable

 

mettre les événements en lumière est un sacrifice ténébreux

donc les lanceurs d’alerte méritent des statues

En montrant au grand jour ce qui ne tolère pas la lumière

Ils sacrifient leur bonheur

Leur combat c’est le droit de savoir

 

Secrets commerciaux et secrets d’État

ne leur échappent pas (et c’est bon pour nous)

Alors les puissants les pourchassent

bafouant s’il le faut la légalité

 

Ils obéissent à un devoir sacré

ils décrient les abus

ils éveillent l’opinion publique :

Oui, les lanceurs d’alerte méritent des statues

car mettre les événements en lumière est un sacrifice ténébreux

 

 

(Envoi

Humblement nous nous inclinons devant tant d’audace

À vous, statues, nous tirons le chapeau

les lanceurs d’alerte méritent des statues)

 

A Eulogy of Whistleblowers

 

whistleblowers deserve statues

even though they are not saints

they are brave people

belling the cat by revealing secrets often means

the end of a career and of a normal life

character murder is almost inevitable

 

bringing things to light is a dark sacrifice

therefore whistleblowers deserve statues

to bring things that cannot bare the light of day

out into the open they sacrifice their happiness

they fight for the world’s right to know

 

trade secrets and state secrets

not safe for them (but neither for us)

that is why they are hunted down by those in power

who if must be sweep the floor with the legality

 

because they obey a sacred duty

because they decry abuses

because they shake up public opinion

whistleblower deserve statues

for bringing things to light is a dark sacrifice

 

(Envoi

we humbly bow to so much guts

we take off our hats for you statues

whistleblowers deserve statues)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!