De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

03/03/2016 – BeGeo Congres & Beurs over geo-informatie – The Egg Brussel

03/03/2016 – BeGeo Congres & Beurs over geo-informatie – The Egg Brussel

zondag 27 maart 2016 16:04
Spread the love
Het zeer uitgebreide programma vindt u op: http://www.begeo.be/home/

 

 

 

Het ruime auditorium luisterde goed gevuld naar de openingsredes. Zo’n 1300 deelnemers!

Je kon wat rondkuieren op de beurs van diverse gespecialiseerde bedrijven, her en der luisteren en deelnemen rond de thema’s in de ideeëntheaters. Ook diverse workshops bijwonen. Onderwijl de catering raadplegend voor een drankje en/of een hapje.

Heb de drie workshops ingericht door Agoria & VITO gevolgd rond “smart cities” en het volgende weerhouden:

WG1: Smart Cities en trends gebaseerd op lokale gegevens.

http://www.begeo.be/programma/smart-cities-1/

Eerst stelde Agoria zich voor en wees op de mogelijkheid een “inspiratiegids” aan de infostand te bekomen.

Deze is ook online beschikbaar op:

http://www.agoria.be/nl/Neem-deel-aan-Agoria-s-smart-cities-werkgroepen

Definitie: een slimme duurzame stad is een innovatieve stad.

In de inspiratiegids geeft ITU-T, een internationaal overlegorgaan voor telecommunicatie, volgende definitie van een Smart City:

“Is een innovatieve stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën (ICTs) en andere middelen om de kwaliteit van leven, efficiëntie van de stedelijke exploitatie en diensten en het concurrentievermogen te verbeteren, en terwijl ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieu aspecten.”

De drijfveren voor Smart Cities zijn: de demografische groei, de klimaatswijziging, de mobiliteit en de digitalisering.

“Smart City – Big Data”: energiemanagement, stedelijke mobiliteit, elektronisch bestuur en burgerdiensten, slimme ruimten, slimme omgeving, waterbeheer, afvalbeheersing en –beheer, slimme educatie, toezicht, gezondheidszorg,…

Real time data nodig, b.v. voor het openbaar vervoer.

Doe iets met al die gegevens! Een platform voor de digitale stad: welke impact?

Visie:

Fase1: inventarisering van het publiek domein

Fase2: wat wil je bereiken?

Fase3: roadmap en implementatieplan

Omring je met experts in technologie en trends.

Een filosofische missie: we moeten de systemen veranderen in de steden: cocreatie.

Het stadsbestuur kan misschien niet omgaan met al die veranderingen wegens gebrek aan middelen en personeel.

Er is een stijgende complexiteit en de veranderingen hebben een multilevel karakter.

Hoe kunnen we iedereen bereiken? Gemiddeld gebruiken momenteel 53 procent van de burgers de digitale weg, d.w.z. 47 procent niet!

Een back-up dient voorzien te worden.

Een quote van Cedric Price uit 1966: “Technology is the answer, but what was the question?”

WG2: Smart Mobility in een slimme stad gestuurd door lokale gegevens.

http://www.begeo.be/programma/smart-cities-2/

Trends: IoT – Internet of Things – lokale gegevens.

Hoe kunnen we met deze data het leven verbeteren van de burgers?

Een paar voorbeelden (enkele staan in de inspiratiegids): slimme parking, fietsbeheer, verkeersmanagement, EasyTaxi, Stuttgart mobiliteitsdiensten (met 1 kaart kan je alles), City Mobility Analytics Lyon, Cit’Ease Mulhouse & Courbevoie, CityPulse Eindhoven, tolheffing, veiligheid voor overstekende voetgangers,…

Conclusie: het bewustzijn rond technologie en de mentale verandering in de overheden dienen verder ontwikkeld te worden.  

Een vraagje: wie kwam er met de wagen? Zeer weinig deelnemers. Er zijn al zuiverder auto’s op de markt met andere aandrijfmogelijkheden dan diesel en benzine; we zetten in op het rij- en reisgedrag, het bijladen van energie dient in optimale locaties en infrastructuur te kunnen. Andere systemen zoals eCall, wegentaks, betaal als je rijdt, verzekering voor de tijd dat je rijdt, vlootbeheer systemen,… Een boordcomputer kan alles registreren.

Nieuwe technologieën waarbij het belangrijk is om zoveel mogelijk gebruiksgegevens over te verzamelen om te kunnen bijsturen.

Mogelijkheid tot communicatie tussen de voertuigen en de infrastructuur. Zelfrijdende wagens komen er ook aan.

Het is tijd voor verandering!

WG3: Smart District in een slimme stad gestuurd door lokale gegevens.

http://www.begeo.be/programma/smart-cities-3/

Even een overzicht van vele technologische oplossingen.

Een ICT platform (communicatie) bovenop het energieplatform.

Het gedrag van de burger is veranderd, mensen wensen zoveel mogelijk ingelicht te worden.

Slimme huizen en gebouwen.

Elektrische stadsbussen en aangepaste infrastructuur, zoals bijladen via een trolley, via inductie of “flash” bijladen.

Slimme verlichting met leds en sensors, 3D beeldinformatie, waterbeheer,…

Intelligentie versus duurzaamheid.

Zie bv: www.eera-set.eu

“Enerwijs” is een platform als hulp bij energiebesparingen.

Het www.EcoDistr-ICT.eu platform helpt dan weer met het maken van case-studies bij de beleidsbeslissingen.

Kortom een zeer gevulde dag en voor herhaling vatbaar.

take down
the paywall
steun ons nu!