De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieu, Schauvliege, Gsm-masten, Gsm-antennes, Gsm-straling, Elektromagnetische straling -

“Info”sessies Schauvlieghe over straling: oproep tot aanwezigheid kritische burgers

woensdag 8 juni 2011 11:50
Spread the love

Minister Schauvlieghe organiseert in gans Vlaanderen provinciale “info”sessies over de elektromagnetische straling. Maar natuurlijk gaat het eerder over desinformatie-sessies.

De sessies zijn bedoeld om ‘lokale actoren’ zoals gemeentebesturen te informeren over straling en hen tips te geven over hoe ze de bezorgdheden van de bevolking over zendmasten kunnen ontmijnen, negeren en sussen, zodat de vele antennes die de operatoren er de komende jaren nog willen bijzetten zo vlot en probleemloos mogelijk geplaatst kunnen worden.

Prof. Luc Verschaeve, die de gezondheidseffecten van straling tegen de wetenschappelijke bewijzen in hardnekkig blijft ontkennen, is door Schauvlieghe ingeschakeld om de lokale actoren ervan te overtuigen dat er wat betreft gezondheidseffecten niet veel is om ons zorgen over te maken.

Dat de nieuwe “strenge” Vlaamse stralingsnorm die Schauvlieghe opstelde, een klucht is, werd door Beperk de Straling reeds aangekaard (klik hier en hier). Deze norm is in tegenstelling tot wat Schauvliege leugenachtig blijft verkondigen in de media allesbehalve streng en laat 7 keer zoveel straling toe dan wat de Hoge Gezondheidsraad redelijk acht (zie de adviezen van deze raad uit 2009 en 2005).

Vandaar een oproep aan kritische burgers om naar deze infosessies te komen, kritische vragen te stellen en “amok te maken”. Het is hoog tijd dat de schandalige praktijken van Schauvlieghe worden aangeklaagd en dat we het niet pikken dat ze ons in ons gezicht uitlacht.

Overzicht van de infosessies:

• 6 juni 2011 : Provincie Vlaams-Brabant – Provinciehuis Leuven

• 9 juni 2011 : Provincie Limburg – Vlaams Administratief Centrum

• 14 juni 2011 : Provincie Oost-Vlaanderen – PAC Zuid

• 21 juni 2011 : Provincie West-Vlaanderen – Provinciehuis Boeverbos

• 27 juni 2011 : Provincie Antwerpen – Provinciehuis Antwerpen

Meer info en inschrijvingen:
www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/studiedagen/infosessies-regelgeving-zendantennes

Meer desinformatie afkomstig van Schauvlieghe:
http://www.jokeschauvliege.be/upload/bevoegd_berichten/20110530%20QA%20Metingen%20gsm-straling_1306761246.pdf

Verder heeft Schauvlieghe nog aangekondigd dat elke Vlaming gratis een meting kan laten uitvoeren door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Wat er tijdens zo’n meting zal gebeuren is redelijk voorspelbaar: men zal u vertellen dat de gemeten waarden bij u thuis ‘ver onder de norm liggen’ (de norm is namelijk zo gemaakt dat ze nooit overschreden kàn worden) en dat u dus op beide oren kunt slapen.

Laat u zich vooral niets wijsmaken. Vanaf 200€ kunt u zelf of samen met andere mensen een meettoestel aanschaffen en zélf constateren hoeveel straling er bij u thuis aanwezig is, vanwaar die komt en of die het onder het niveau blijft dat onafhankelijke wetenschappers naar voor schuiven (zie hier op welke richtlijnen u zich kunt richten). Goede en makkelijk te gebruiken meettoestellen zijn die van Gigaherz Solutions, te verkrijgen in verschillende internetwinkels. 

www.beperkdestraling.org

www.stopumts.nl

take down
the paywall
steun ons nu!