Protest in Brussel tegen geocide. Foto: Karina Brys

Netanyahu presenteert “sadistisch” plan voor naoorlogs Gaza

Het plan belooft een blijvende militaire controle over de enclave, verwerpt een Palestijnse staat en kondigt een bufferzone aan, wat een noodlottige invasie veronderstelt in Rafah. Het is niet minder dan een fuck you naar de internationale gemeenschap.

zondag 25 februari 2024 19:07
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*  *  *

Havikenplan

De regering in Israël stond onder een toenemende druk om een plan en toekomstvisie uit te werken over de toekomst van Gaza na de beëindiging van de militaire operatie. Dat plan is er nu. Het werd op 23 februari gepresenteerd.

Het één pagina tellend document bevat weinig verrassingen en ligt volledig in het verlengde van voorbije uitspraken van leden van de extreemrechtse Israëlische regering.

Het is dan ook een ongezouten havikenplan die de brutale en vernederende bezettingspolitiek – die aan de oorsprong lag van de verrassingsaanval van 7 oktober – alleen maar verder aanscherpt.

Het plan is een opgestoken middelvinger naar de rest van de wereld

Het plan gaat totaal niet in op de eis en verwachting van de internationale gemeenschap voor een duurzame oplossing van het decennialange conflict. Het is noch min noch meer een opgestoken middelvinger naar de rest van de wereld.

Totale overwinning?

Het plan spreekt van drie fasen: een korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn wordt gestreefd naar wat door Netanyahu eerder werd omschreven als een “totale overwinning”. Dat betekent de militaire uitschakeling van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Die uitschakeling moet Israël toelaten om Gaza volledig te demilitariseren.

Pas na de “totale overwinning” kan de wederopbouw van Gaza beginnen en zullen de plannen voor de middellange en lange termijn in werking treden.

Die overwinning kan wel nog vele maanden in beslag nemen, als ze al zal lukken. Want volgens Institute for the Study of War, een invloedrijke en goed geïnformeerde denktank in de VS, is het zeer de vraag of de verzetsgroepen helemaal kunnen en zullen uitgeschakeld worden.

De militaire overwinning kan wel nog vele maanden in beslag nemen, als ze al zal lukken

De bataljons van Hamas hebben volgens die denktank weliswaar zware verliezen geleden en hun slagkracht is verminderd, maar ze slagen er wel goed in om te blijven doorvechten.

Gaza 2.0

Volgens het document wordt Gaza grondig hertimmerd. Op middellange termijn bevat het plan de intentie om een “veiligheidsgebied” of buffer binnen de Gazastrook te bouwen, die langs de hele grens loopt. Daarnaast is het de bedoeling om een boven- en ondergrondse “veiligheidsflank” te bouwen langs de grens met Egypte om wapensmokkel te voorkomen en om de land-, zee- en luchtcontrole over de strook af te dwingen.

Dit aspect van het plan vereist de invasie van de zuidelijke stad Rafah, waar nu 1,3 miljoen Gazanen op elkaar gepakt leven in overvolle opvangcentra en tenten, en die nergens meer naar toe kunnen. Zo’n aanval zou een ware humanitaire catastrofe veroorzaken en zou de inwoners massaal naar Egypte verdrijven, wat op zijn beurt zware spanningen met Egypte zou veroorzaken.

Dit aspect van het plan vereist de invasie van de zuidelijke stad Rafah

Het plan voorziet ook dat “het Israëlische leger voor onbepaalde tijd de vrijheid zal behouden om in Gaza in te grijpen om de heropleving van terreuractiviteiten te voorkomen”. En dat geldt volgens het document ook voor de Westelijke Jordaanoever. Met een blijvende militaire controle van beide gebieden voorkomt het de mogelijke oprichting van een Palestijnse staat.

Het nieuw bestuur zal gebeuren door “lokale actoren met managementervaring” en de voorwaarde is dat dit bestuur “niet zal worden geïdentificeerd met staten of instanties die terreur steunen, en geen salarissen van hen zal ontvangen”. Dit betekent dat de Palestijnse Autoriteit, die nu de bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever bestuurt er niet aan te pas zal komen en dat o.a. de geldstroom uit Qatar zal stopgezet worden.

Met hulp van Arabische staten komt er een deradicaliseringsprogramma via onderwijs en sociale instellingen.

Opmerkelijk ook is dat het document vermeldt dat Israël zal werken om de UNRWA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen dat o.a. instaat voor dringende humanitaire hulp aan Gaza, te sluiten. Het zal vervangen worden door “verantwoordelijke internationale hulporganisaties”.

Israël wil te allen prijze een Palestijnse staat vermijden. De liquidatie van UNRWA moet in dat perspectief worden gezien

Dit is geen toeval. UNRWA verankert het recht van Palestijnse vluchtelingen om naar huis terug te keren. De zionistische staat heeft al herhaaldelijk geprobeerd om dit VN-agentschap te elimineren. Onlangs heeft het – zonder degelijke bewijzen aan te brengen – beweerd dat de UNRWA banden zou hebben met Hamas, een bewering die zelfs door Amerikaanse inlichtingendiensten in twijfel is getrokken.

Foto: Roman Deckert/CC BY-SA 4:0

De Israëlische regering wil te allen prijze vermijden dat er een Palestijnse staat komt. De liquidatie van UNRWA moet in dat perspectief worden gezien. Dat brengt ons bij de lange termijnvisie van het document.

Vaarwel tweestatenoplossing

Op de lange termijn verwerpt het Israëlische document elke van buitenaf opgelegde oplossing, inclusief het vooruitzicht op de erkenning van een Palestijnse staat. “Israël verwerpt volkomen internationale dictaten in de kwestie van een definitieve statusregeling met de Palestijnen”, aldus het document.

“Een dergelijke regeling kan alleen worden bereikt via directe onderhandelingen”. Dat is een impliciete afwijzing van suggesties van landen, waaronder Groot-Brittannië en Frankrijk, om eenzijdig een Palestijnse staat te erkennen

Reacties

Het naoorlogse plan van Netanyahu staat ver af van het standpunt van de VS. Washington wil een tijdelijk staakt-het-vuren, wil niet horen van een bufferzone, wil geen blijvende militaire bezetting van Gaza, wil dat de Palestijnse autoriteit wordt betrokken bij het toekomstig bestuur, verzet zich tegen een invasie van Rafah en is gewonnen voor een tweestatenoplossing, dus voor een erkenning van de Palestijnse staat .

Het document stelt de grenzen van de goede wil van het Witte Huis m.a.w. serieus op de proef. Eigenlijk is het een slag in het gezicht van Biden, die omwille van zijn houding t.a.v. de oorlog in Gaza de komende presidentsverkiezingen mogelijk kan verliezen.

Het plan is een slag in het gezicht van Biden, die omwille van zijn houding t.a.v. Gaza de presidentsverkiezingen kan verliezen

Europa, dat geen enkele rol van betekenis speelt in deze oorlog, vindt ook dat Israël op de lange termijn niet in Gaza kan blijven en dat het gebied moet worden bestuurd door de Palestijnse Autoriteit, aldus een EU-functionaris.

De Palestijnse Autoriteit van zijn kant heeft het document scherp veroordeeld. Abu Rudeineh, een woordvoerder van president Mahmoud Abbas, verwerpt elke poging om het bestuur in Gaza te scheiden van de Westelijke Jordaanoever.

“Gaza zal slechts deel uitmaken van de onafhankelijke Palestijnse staat … Alle plannen die het tegendeel beogen zijn gedoemd te mislukken”, zei hij. “Israël zal niet slagen in pogingen om de geografische en demografische realiteit in de Gazastrook te veranderen.”

Lichtpuntje

Het plan is onrealistisch. Het veronderstelt de totale uitschakeling van Hamas en de medewerking van Egypte. Beide zijn hoogst twijfelachtig.

Maar bovenal is het plan bijzonder brutaal. In plaats van aanzetten te geven om het decennialang conflict duurzaam te beslechten verstrakt Israël zijn bezettingspolitiek en maakt het zich op voor een nog groter bloedbad dan de afgelopen maanden en een massale uitdrijvingsoperatie.

De meedogenloosheid van het plan is volledig in lijn met de zionistische logica die stelt dat er “in het land geen ruimte is voor beide volkeren”

De politieke analist Marwan Bishara omschrijft het plan als sadistisch: “We zitten midden in de vijfde maand van genocide tegen het Palestijnse volk. Toch blijft de Israëlische premier volhouden dat zij de controle zullen behouden … dat soort sadisme is ongekend.”

Deze meedogenloosheid van de stilaan meest gehate staan van de wereld hoeft niet echt te verwonderen. Ze is volledig in lijn met de zionistische logica die stelt dat er “in het land geen ruimte is voor beide volkeren”.

Er is misschien één lichtpuntje: de brutaliteit van het plan zal de genocidezaak tegen Israël bij het Internationale Gerechtshof wellicht ondersteunen. Wordt vervolgd.

 

Bronnen

 

Netanyahu Issues First Plan for Postwar Gaza
Israel unveils plan for complete postwar control of Gaza
Netanyahu’s postwar “plan” for Gaza is no plan at all
Palestinian Authority says Israeli post-war Gaza plan ‘destined to fail’
Can Hamas actually be eliminated? This is what military and security analysts think

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!