Video -

Voormalig voorzitter Goldman Sachs: “China wordt totaal verkeerd geïnterpreteerd in het Westen”

Amerikaans econoom Bob Thornton is voormalig voorzitter van Goldman Sachs, was lid van de raad van bestuur van Ford, Intel, ICBC, IMG, BskyB en NewsCorp en zetelde in de conservatieve denktank Council on Foreign Relations. Hij heeft een heel andere kijk op China dan de politieke elite en de media van zijn land. Een rationele stem in een zee van oorlogskoorts, zoals blijkt uit dit uitvoerig gesprek

maandag 5 juni 2023 10:26

 

John Thornton is de eerste Amerikaan sinds de Chinese revolutie die een leerstoel kreeg aan een Chinese universiteit. Hij was 20 jaar lang directeur van het Global Leadership Program van de Tsinghua University.

Zijn ervaring met China kan niet meer verschillend zijn van de stereotypes en de vooroordelen die door de westerse media worden verspreid. Enkele citaten uit een lang gesprek op de campus van de University of Texas in Austin op 18 mei 2023 tijdens een seminarie Navigating the Future of US-China Relations (zie de volledige video hieronder, 1 uur 24 minuten):

“Als je de leden van de Amerikaanse regering zou vragen wie hun Chinese tegenspelers zijn, zou 90 procent van hen niet eens hun naam kunnen noemen.”

“De enige manier om ooit een impact te hebben op China is door het werken aan wederzijds vertrouwen” (waarbij hij een persoonlijke anekdote vertelt over een gesprek dat hij had met Xi Jinping toen die nog vice-president was).

“Chinese leiders betreuren dat de leiders in de VS nooit echt lezen of luisteren naar wat zij zeggen en China alleen maar bekijken door de ogen van zogezegde ‘China-kenners’ in eigen kringen, die China compleet verkeerd inschatten.”

“Eén ding die het Westen verkeerd begrijpt over China is hun ambitie. Die bestaat er niet uit een ‘Chinese eeuw’ te creëren, maar een eeuw van verschillende beschavingen, een nieuw tijdperk waarin niet langer sprake is van één enkele beschavingshegemon.”

“Het Westen schat het Belt and Road Initiative (de nieuwe handelsroutes over land naar Europa) op een dramatische manier verkeerd in. Ooit stelden ze voor aan (toenmalig minister van Buitenlandse Zaken) John Kerry om het samen te doen, wat Kerry niet eens diplomatisch ‘in overweging’ wilde nemen. Later zei Kerry tegen Thornton dat dit ‘de grootste gemiste opportuniteit van mijn leven is’”.

“Een typische bemerking uit het publiek is dat de Chinezen allemaal gebrainwasht zijn en dat ze wel ‘aan onze kant’ zouden staan ‘als ze maar iets zouden weten over de wereld buiten China’. Thorntons antwoord: “Ik heb in de 20 jaar dat ik les heb gegeven in China niet één Chinees ontmoet die niet op de hoogte was van wat in de wereld gaande is.”

“Als de Chinese regering zegt dat ze iets gaat doen, dan is de kans zeer groot dat ze dat gaan doen. Hij contrasteert dat met de holle retoriek van de jaarlijkse State of the Union toespraak van elke president voor het Congres. Het jaarlijkse ‘werkrapport’ van de Chinese regering zegt wat ze echt gedaan hebben en wat ze echt gaan doen.”

“De Communistische Partij is een organisatie waar je carrière maakt op basis van je verdiensten.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!