Bron: VRT NWS
Opinie - Danny Gijselings

Anuna De Wever – Maarten Boudry in De Afspraak over degrowth: 1 – 0

Klimaatactiviste Anuna De Wever en filosoof Maarten Boudry mochten met elkaar in discussie gaan in De Afspraak afgelopen dinsdagavond (23 mei) op Eén. Mocht je Maarten niet kennen, moet je je nu niet schuldig voelen. In tegenstelling tot Anuna die haar mening verkondigt aan iedereen en dit op een vurige manier ter harte neemt, zal je Maarten niet tegenkomen op de straat.

vrijdag 26 mei 2023 13:31
Spread the love

 

Neen, Maarten Boudry belijdt zijn geloof namelijk in de ivoren toren van de universiteit van Gent. Hij bekleedt daar sinds september 2019 namelijk als eerste de Etienne Vermeersch leerstoel als filosoof.

Het onderwerp van het debat was de klimaatverandering

Met Anuna als gastspreker had je deze discussie uiteraard kunnen verwachten. Sinds vele jaren voeren wetenschappers al onderzoek uit naar de klimaatproblematiek. In zo goed als de hele wereld is men het erover eens dat dit een werkelijk probleem is en dat zeer dringend maatregelen dienen genomen te worden.

Eén van de acties die genomen dienen te worden, is dat de mensheid haar consumptie op zowat alle gebieden moet verminderen. In dit debat werd het niet zo scherp gesteld maar het is een feit dat al wat wij verbruiken aan grondstoffen op onze planeet veel meer is dan wat onze planeet kan leveren.

Wij hebben minder dan een half jaar nodig om te verbruiken wat ze kan leveren. Op een dikke 200 jaar hebben we de lucht, de grond en de oceanen zodanig vervuild dat de leefbaarheid voor de meeste planten en dieren op aarde zeer ernstig bedreigd wordt. Vele soorten zijn zelfs al uitgestorven of staan op uitsterven.

Anuna haalde ook aan dat de verdeling van de rijkdom heel onrechtvaardig is. En elk weldenkend mens weet ook dat dit inderdaad de realiteit is. Het punt dat Anuna aanhaalde – voor zover ik het juist heb geïnterpreteerd –  om deze problemen tegen te kunnen houden, is dat we zouden moeten inzetten in “DEGROWTH”.

Nu, het kan aan mij liggen maar volgens mij is dat de logica zelve. Als we meer verbruiken dan wat de aarde ons kan leveren. Als we meer uitstoten aan broeikasgassen dan wat de natuur kan verwerken.

Wel, dan denk ik dat we als maatschappij absoluut moeten inzetten op degrowth. Om deze logica te begrijpen hoef je echt niet hoger opgeleid te zijn, wetenschapper te zijn of op een leerstoel filosofie te zitten.

Anuna heeft hierover op een Europese conferentie waar vele (klimaat)wetenschappers, top-economen en politici van alle mogelijke strekkingen aanwezig waren een speech gehouden die op luid applaus werd onthaald.

Anuna gaf in die speech een zeer duidelijk en welomschreven uitleg wat “degrowth” eigenlijk inhoudt. Ik nodig iedereen uit om dit debat te herbekijken via herhaalTV op Canvas of via internet. Mijns inziens waren de argumenten van Anuna in het debat heel duidelijk en correct.

Maar wat was het antwoord (of beter gezegd: de aanval) van onze filosoof Maarten Boudry: “Eerlijk gezegd? Ik vind het een vreselijk idee. Het is het slechtst denkbare wat de klimaatbeweging is overkomen de laatste jaren. Maar het goede nieuws is: het maakt geen schijn van kans.”

Eén van de redenen die hij aanhaalde, is dat we ongeveer twee derde van onze welvaart in België zouden moeten afstaan. Dat zou een collectieve verarming betekenen voor 90 procent van de Belgische bevolking.

Volgens Oxfam (dixit Anuna) is twee derde van de globale welvaart in handen van 1 procent van de bevolking wereldwijd.  Wat was het antwoord van Maarten? ‘Inderdaad! Wij zijn de één procent. Jij en ik!!’

Asjemenou! Dus volgens Maarten hoort Anuna (en alle Belgen) tot de één procent. Op welke planeet woont deze man? Duizenden burgers staan wekelijks aan te schuiven aan de voedselbanken. Duizenden kinderen gaan naar school met een lege brooddoos. Vele alleenstaanden hebben op het einde van de maand niets meer over.

Duizenden en duizenden Belgen moeten kiezen tussen een doktersbezoek of eten, tussen een tandartsbezoek of verwarming. Misschien behoort Maarten tot de één procent, maar meer dan 90 procent van onze bevolking waarschijnlijk niet.

Nu zijn er een heleboel argumenten heen en weer gegaan tussen beiden, maar wat mij betreft waren de uitspraken van Anuna stevig onderbouwd en bestudeerd door wetenschappers en experts.

De uitspraken van Maarten echter waren minstens kortzichtig, niet correct en niet wetenschappelijk getoetst. Er was minstens een zweem van belangenbehartiging voor de industrie, de kapitalisten en de happy few.

Anuna deed nog een uitspraak dat 84 procent van het Belgische bbp is geparkeerd in belastingparadijzen. Dit werd niet ontkend door Maarten. Volgens mij is dit de belangengroep waar Maarten het voor opneemt.

Laten we wel wezen, het kapitalistisch systeem heeft uiteindelijk maar één ding voor ogen. En helaas is dit niet het welzijn van de planeet, het welzijn van de natuur of godbetert het welzijn van de mensheid. Neen, het enige wat telt in dit systeem is geld en macht. Zolang dit systeem niet wezenlijk verandert, zijn we er aan voor de moeite!

Voor Maarten hield ‘degrowth‘ enkel maar het stoppen van de groei in en dat zou volgens hem de ondergang van ons allen en het hele systeem zijn. Nu denk ik persoonlijk dat de ondergang van een systeem minder erg zou zijn dan de ondergang van de mensheid of de ondergang van de natuur op dit kleine bolletje.

Sceptisch als Maarten is, ben ik ook niet van mening dat het systeem ten onder moet gaan, zeker niet. Maar het moet op z’n minst stevig aangepast worden.

Belangrijke bedenking die ik me maakte: waarom doet een vooruitgangsfilosoof dergelijke ongeloofwaardige en kortzichtige uitspraken? Om daar een beter zicht op te krijgen, ben ik even gaan snuffelen op Wikipedia. En ja hoor, toen viel mijn frank, sorry oude stempel, mijnen euro. Want wat lees ik hier en ik citeer Wiki (niet de Viking, maar pedia):

“In  2011 herhaalde Maarten Boudry de Sokal-affaire. De oorspronkelijke hoax uit 1996 van Alan Sokal, hoogleraar in de natuurkunde aan de New York University, was bedoeld om te testen of postmodernisten zin en onzin wel konden onderscheiden als de tekst overeen leek te komen met wat zij al vonden. Hij stuurde een nepartikel, doorspekt met onzinnige redeneringen en pseudowetenschappelijk jargon, naar het Amerikaans academisch tijdschrift Social Text, alwaar het zomaar werd geaccepteerd en gepubliceerd. De daaropvolgende onthulling bracht een storm van kritiek jegens het postmodernisme teweeg”.

Over een tweede hoax die hij had opgezet “The Paradoxes of Darwinian Disorder. Towards an Ontological Reaffirmation of Order and Transcendence” zei hij later zelf: “… In de eerste plaats was dit voor mij een satirische schelmenstreek, een vingeroefening in grammaticaal correcte onzin, doorspekt met holle frasen en theologisch jargon.”

That says it all: We moeten zijn uitspraken niet “au sérieux” nemen. In dit debat herhaalt Maarten gewoon zijn experimenten. Ik wist wel dat zijn uitspraken in het debat met Anuna vol zaten met onzinnige redeneringen en pseudowetenschappelijk jargon, alhoewel we in dit debat over zijn uitspraken beter kunnen spreken van bullshit van de zuiverste graad.

Omdat Maarten dergelijke hoaxes maar blijft herhalen, wist ik niet of het nog de moeite loonde om verder te spitten in zijn bibliografie. Gelukkig ben ik redelijk koppig, want wat ik op de Wiki-pagina ook nog heb gelezen, kan nog een andere reden naar boven brengen. Daar bleek namelijk: Maarten Boudry is of was ‘kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales‘.

Tevens was hij lid van de Vlaamse sceptische organisatie SKEPP. Deze organisatie doet onderzoek naar pseudowetenschap en vraagt harde bewijzen en/of logische verklaringen in plaats van vergezochte en ongecontroleerde verhaaltjes. SKEPP waarschuwt ook voor gebakken lucht of regelrecht bedrog, dat zij door haar onderzoek maar al te vaak ontdekt.

Misschien moeten de uitspraken van Maarten in dit debat tussen Anuna en hemzelf maar eens onderzocht worden door SKEPP op het gehalte gebakken lucht of regelrecht bedrog.

Ik wil iedereen aanraden om dit debat in De Afspraak van dinsdagavond 23 mei eens te bekijken en te overdenken.

Aan de hand van dit gesprek is het voor mij duidelijk dat de vooruitgangsfilosoof Maarten Boudry geen enkel idee heeft wat het concept ‘degrowth’ eigenlijk inhoudt en dat hij absoluut niet beschikt over enige vorm van luistervaardigheid. Hij hecht blijkbaar alleen maar belang aan zijn eigen bekrompen visie en zijn eigen gelijk.

Dit is in ieder geval een wetenschapper onwaardig.

Meer weten over degrowth? Onze podcast Alles Wordt Beter besteedde er een aflevering aan.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!