Bron: Gezinsbond

Gezinsbond en Vrouwenraad zeggen neen tegen afbouw tijdskrediet en ouderschapsverlof

De stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en de thematische verloven zoals ouderschapsverlof kennen sinds hun bestaan een groeiend succes. De Gezinsbond en de Vrouwenraad vinden dat normaal, omdat ze tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke wens voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

dinsdag 24 januari 2023 09:44
Spread the love

 

In een gemeenschappelijke persmededeling klagen beide organisaties aan dat de Vlaamse regering beslist tegen deze maatschappelijke evolutie in te gaan. In 2020 kondigde ze een herziening aan via een overleg met de sociale partners over de “vereenvoudiging, harmonisering en optimalisering van de verschillende verlofstelsels, met specifieke aandacht voor de motieven zorg en combinatie van werk en gezin.”

De Gezinsbond en de Vrouwenraad stellen nu vast dat de Vlaamse regering een aantal beslissingen ter uitvoering heeft opgesteld, als onderdeel van het begrotingsakkoord van oktober 2022:

De voorwaarden voor tijdskrediet met motief ‘zorg voor het kind’ worden gewijzigd. Dit tijdskrediet moet voortaan beginnen voordat het kind vijf jaar wordt, waar dat vandaag acht jaar is, wat overeenkomt met de leerplichtleeftijd. Met deze inkorting wordt het bijzonder moeilijk (een) ouder(s) van kinderen met een beperking of met een langdurige ziekte.

De anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar wordt opgetrokken naar 3 jaar en er komt een voltijdse tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voor voltijds en halftijds tijdskrediet. Het ziet ernaar uit dat deeltijdse werknemers hierdoor uitgesloten worden van het recht op tijdskrediet met uitkeringen.

Verder wordt de toekenningsperiode ingekort van 51 maanden naar 48 maanden.

‘Als we de werkgelegenheidsgraad willen vergroten, is het essentieel om de combinatie werk en gezin haalbaar te houden. En daarvoor zijn tijdskrediet en thematische verloven essentieel’, benadrukt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond.

Voor werknemers ouder dan 50 jaar zullen de anciënniteitstoeslagen en supplementen bij tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking verdwijnen, terwijl de uitkeringen nu al te laag zijn.

De vooropgestelde aanpassingen benadelen vrouwen meer dan mannen. ‘We hebben nood aan een duurzaam gefinancierd zorgbeleid, een gelijke verdeling van de zorg en een gelijke opname van verlof om gezinsredenen door beide ouders’, verklaart Meron Knikman, voorzitter van de Vrouwenraad.

Door deze inperking van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven wordt de combinatie van werk en gezin er niet gemakkelijker op. De Vrouwenraad en de Gezinsbond pleiten daarom voor maatregelen die het alle ouders financieel mogelijk maakt om evenwichtig werk en gezin te combineren. Gezinnen zijn immers de bouwsteen van onze samenleving.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!