Met de vlag van Ecuador. Foto: Free Assange Belgium
Fotoreportage -

Protest tegen uitwijzing Julian Assange aan Britse ambassade

Op de Dag van de Mensenrechten werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan twee journalisten. Op diezelfde dag heeft ook het Britse gerecht beslist Julian Assange uit te leveren aan de VS, omdat hij de publieke opinie bewijzen van oorlogsmisdaden in Irak heeft gegeven. Sympathisanten kwamen samen voor de Britse ambassade te Brussel om hun solidariteit met Assange uit te drukken.

woensdag 15 december 2021 14:29
Spread the love

 

De organisaties Free Assange Belgium en Belgium4Assange verzamelden maandagavond 13 december 2021 voor het Britse consulaat in Brussel om hun protest te uiten tegen de beslissing van het Britse Hooggerechtshof om Julian Assange uit te leveren aan de VS. Door die beslissing gaat de zaak opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg. Die zal op 4 januari 2022 niet meer worden voorgezeten door rechter Vanessa Baraitser. Zij is in september naar een andere functie gepromoveerd.

Rechter Baraitser heeft tijdens de rechtszaak openlijk blijk gegeven van vooringenomenheid en misprijzen tegen Assange. In haar vonnis had zij alle argumenten van de advocaten van de VS voor uitlevering als rechtsgeldig aanvaard. Haar weigering voor uitlevering was uitsluitend gebaseerd op het gebrek aan garantie dat Assange in de VS een menswaardige behandeling zou krijgen. De verdediging van Assange gaat nu in beroep tegen het vonnis van het Hooggerechtshof. Ten gronde blijft de verdediging aandringen op de erkenning van het journalistieke karakter van Assange’s werk, dat niet onder de bepalingen van de Espionage Act in de VS kan vallen.

De organisaties Free Assange Belgium en Belgium4Assange doen een oproep aan de publieke opinie om zich aan te sluiten bij het protest tegen de vervolging van Julian Assange om de druk op te drijven voor zijn vrijlating.

Foto: Free Assange Belgium

Foto: Free Assange Belgium

Foto: Free Assange Belgium

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!