De ngo’s CNAPD, Ligue Des Droits Humains, Vredesactie en Amnesty International in België eisen dat de export van defensiegerelateerde onderdelen voor Turkse militaire transportvliegtuigen wordt stopgezet. Bron: Vredesactie

Ngo’s eisen stopzetting wapenexport naar Turkije

In een aangetekende brief aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen dringen vier vredes- en mensenrechtenorganisaties vandaag aan op het stopzetten van de export van militaire onderdelen naar Turkije in het kader van het A400M-programma. De Turkse luchtmacht schendt het VN-wapenembargo op Libië met Belgische wapentechnologie. De ngo’s dreigen met juridische stappen indien de gewestelijke overheden geen adequate maatregelen nemen.

donderdag 1 juli 2021 14:10
Spread the love

 

Belgische wapenbedrijven leveren sinds 2013 onderdelen voor de Turkse militaire transportvliegtuigen de A400M. Dat militair transportvliegtuig speelt een belangrijk rol in de levering van wapens en troepen voor de oorlogen in Libië, Syrië en Nagorno-Karabakh. Een rapport van het expertenpanel van de Verenigde Naties documenteerde 34 vluchten van de Turkse A400M’s naar Libië die in strijd zijn met het VN wapenembargo.

Sinds 2011 is er door de VN-veiligheidsraad een wapenembargo ingesteld tegen Libië. Toch blijft Turkije wapens en huurlingen leveren aan de regering van het Nationaal Akkoord in strijd met dit embargo.

In een aangetekende brief aan de gewestelijke overheden vragen de ngo’s Amnesty International in België, Vredesactie, CNAPD en Ligue Des Droits Humains vandaag om de export van onderdelen voor de tiende en laatste Turkse A400M stop te zetten. “Onze regeringen handelen in strijd met de wapenhandelwetgeving door te leveren aan een eindgebruiker die een internationaal wapenembargo schendt. Als de drie gewesten hun eigen regelgeving niet willen naleven, dan hebben we geen andere keus dan juridische stappen te ondernemen.”, laten de ngo’s weten.

De Belgische wapenbedrijven Asco Industries, Sabca, Sonaca en Safran Aero Boosters produceren onderdelen van de motor, vleugels en het landingsgestel van de A400M, en dus ook van de Turkse. “De onderdelen die door Belgische wapenbedrijven worden geproduceerd, komen terecht in de Turkse militaire vliegtuigen en worden gebruikt voor het bevoorraden van de conflicten in Libë, Syrië en Nagorno-Karabakh. Dat hierbij Belgische wapentechnologie wordt ingezet is niet alleen immoreel maar ook onwettig.”

De ngo’s vragen de drie gewesten om binnen de dertig dagen maatregelen te nemen om Turkije uit te sluiten als eindgebruiker van alle lopende en toekomstige vergunningen. Bij het niet treffen van adequate maatregelen zien de organisaties zich mogelijk verplicht om juridische stappen te ondernemen om te voorkomen dat uitvoer van defensiegerelateerde goederen en onderdelen in het kader van het A400M-programma plaatsvindt met Turkije als eindgebruiker.

70 percent van het eindgebruik Vlaamse wapens niet gecontroleerd

Vredesactie en Amnesty International in België hekelen bovendien het gebrek aan controle op het eindgebruik van de Vlaamse wapenexport. Officieel leveren Vlaamse wapenbedrijven geen wapens aan Turkije, maar aan de Spaanse industrie. In Spanje worden de Belgische onderdelen echter geassembleerd om verder geëxporteerd te worden naar Turkije. De Vlaamse overheid geeft dus wapenexportvergunningen zonder de eigenlijke eindgebruiker gecontroleerd te hebben.

Dat is geen uitzondering. Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat in 70 procent van de Vlaamse wapenexport het eindgebruik niet gecontroleerd wordt. “De Vlaamse regering kiest ervoor om wapens te exporteren zonder de eigenlijke eindgebruiker te kennen. Op die manier komt Vlaamse wapentechnologie terecht in oorlogsgebied en wordt ze gebruikt voor mensenrechtenschendingen. Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden onder de mat geveegd ten voordele van economisch gewin.”

 

Met de campagne IkStopWapenhandel.eu ijvert Vredesactie voor dwingende regels om de wapenhandel te stoppen. IkStopWapenhandel.eu brengt de wapenhandel in kaart, haalt wapenhandelaars uit de anonimiteit en grijpt in daar waar we wapenhandel kunnen stoppen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!