Foto: cc Pablo Tosco, Oxfam

Klimaatcrisis en pandemie doen honger in Centraal-Amerikaanse Droge Corridor ernstig toenemen

Het rapport "Los diferentes rostros del hambre en Centroamérica" dat vandaag is gepubliceerd door het Consortium van Humanitaire Organisaties waaronder Action Against Hunger, COOPI, Trócaire, Oxfam en We World-GVC, belicht de situatie van voedselonzekerheid van de meest kwetsbare bevolking van de Centraal-Amerikaanse Droge Corridor, als gevolg van droogte, Covid-19 en het orkaanseizoen.

donderdag 4 maart 2021 11:14
Spread the love

 

Uit het onderzoek blijkt dat door de acute droogte van 2018 en 2019 72% van de zelfvoorzienende boeren in augustus 2019 in voedselonzekerheid verkeerde. In 2020, na het uitbreken van de pandemie en de doortocht van de tropische stormen Amanda en Cristobal en de orkanen Eta en Iota, verergerde de honger. De conclusie van het verslag luidt dat 86% van de gezinnen in de Droge Corridor nu met voedselonzekerheid te kampen heeft.

“Enerzijds de impact van de klimaatverandering die tot uiting komt in droogtes en overvloedige regen, anderzijds de pandemie, het geweld en de beperkte capaciteit van de overheden om sociale vangnetten te verschaffen, zouden 7 miljoen mensen in extreme armoede kunnen duwen en het aantal voedselonzekere mensen in Centraal-Amerika tegen 2030 met 120% kunnen doen toenemen, als we nu niet in actie komen”, aldus Gloria Garcia Parra, regionaal coördinator humanitaire hulp van Oxfam voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Midden-Amerika is verantwoordelijk voor slechts 0,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en is een van de regio’s die het meest door de klimaatverandering worden getroffen. Recente klimatologische gebeurtenissen hebben 20 jaar van vooruitgang in de regio tenietgedaan. Naast klimaatproblemen is de Droge Corridor een regio waar andere bedreigingen, zoals werkloosheid en geweld, de honger kunnen verergeren, vooral onder de meest kwetsbare gezinnen.

Geweld en werkloosheid

In 2020 werden ongeveer 8.000 moorden gerapporteerd en er is groeiende sociale onvrede over corruptie en beperkte toegang tot openbare diensten van goede kwaliteit. Bovendien heeft de pandemie vorig jaar 8,3 miljoen banen in de regio getroffen en zijn de vooruitzichten voor 2021 niet erg bemoedigend.

Er wordt verwacht dat de werkloosheid en de extreme armoede zullen toenemen tot 22,8% in Nicaragua, 22,7% in Guatemala, 11,9% in El Salvador en 22,2% in Honduras, aldus het rapport. Een aanzienlijk aantal mensen blijven migreren naar de Verenigde Staten, als uitweg uit de voortdurende crises.

Covid-19

Ondertussen blijft de pandemie zijn tol eisen. Op 25 februari 2021 waren er naar schatting 406.000 infecties en 12.400 sterfgevallen, waarbij de onderrapportage van gegevens uit de regio niet is meegerekend.

Meisjes en vrouwen worden het zwaarst getroffen. Naast het feit dat zij het gros van de zorgtaken op zich nemen, blijkt uit het rapport ook dat zij degenen zijn die als laatsten te eten krijgen. De prioriteit ligt immers bij het voeden van de jongens om de huishoudelijke arbeidskrachten te beschermen. Volgens het verslag zijn 7 van de 10 huishoudens met ernstige voedselonzekerheid eenoudergezinnen.

“De situatie in deze regio kan nog verslechteren als er niet op korte termijn concrete maatregelen worden genomen”, aldus Gloria García Parra.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!