Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

De toezeggingen van rijkere landen voor klimaatadaptatie worden overschat en zijn ondoorzichtig. Oxfam komt tot de conclusie dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts 2,4 miljard dollar per jaar aan reële financiering voor klimaatadaptatie ontvangen – wat overeen komt met ongeveer 3 dollar per p...

Oxfam Trailwalker 2019 in cijfers: Dit jaar verschenen 270 teams van 4 stappers aan de start (plus 13 teams voor Oxfam Energywalker). Het weer was zacht, ondanks een frisse nacht. Slechts 83 procent van hen moest de strijd opgeven. Het eerste team "Team CMX" haalde de finish na slechts 17 uur en...

Het nieuwe IPCC rapport beschouwt heel wat aspecten gerelateerd aan landgebruik en klimaat, zoals landbouw, ontbossing, voedselsystemen en veeteelt. Het rapport beschrijft verschillende positieve manieren waarop duurzaam landgebruik kan bijdragen aan mitigatie en aanpassing, zoals herstel van eco...

Sinds 9 augustus 2018 stierven 335 kinderen door gewelddadige aanvallen, waaronder luchtaanvallen, mijnen en bombardementen. Dat aantal komt overeen met nog eens acht getroffen bussen. Volgens de VN zijn nog veel meer mensen overleden aan honger en ziekte in de humanitaire crisis die het conflict...

Cycloon Kenneth vernielde donderdagavond een deel van de provincie Cabo Delgado. De zware regenbuien veroorzaakten stortvloeden en overstromingen. 160.000 mensen zijn in gevaar. De cycloon sloeg toe in de havenstad Pemba en het district Macomia in het noorden van het land. Er vielen minstens 38 d...

Oxfam is ter plaatse aanwezig in Malawi, Mozambique en Zimbabwe waar het hulp verleent om 500.000 mensen te behoeden van epidemieën die elk moment kunnen uitbreken vanwege de moeilijk hygiënische omstandigheden. Er wordt elke dag een balans opgemaakt en speciale aandacht besteed aan de meest kwet...

In Mozambique heeft een lokale Oxfam-partnerorganisatie 470 noodhulp-pakketten voor gezinnen verdeeld in kampen waar mensen naartoe gevlucht zijn, in het district Buzi – een zone die nog overstroomd is en die enkel bereikbaar is per boot of per helikopter. Communicatie-infrastructuur is er nog al...

Rotafina Donco van Oxfam in Mozambique vertelt: “Er zijn mensen van wie hun huis is weggespoeld en nu in transitkampen zitten die al dagen niet gegeten hebben. Sommige mensen wachten nog steeds om gered de worden en zijn gevlucht in boomtoppen of op de bergflanken. De voedselprijzen schieten de h...

De onderhandelingen van december vorig jaar onder leiding van de VN waren een eerste bemoedigende stap sinds het uitbreken van de oorlog nu bijna vier jaar geleden, namelijk op 26 maart 2015. We stellen echter vast dat er gedurende de 11 weken sinds de ondertekening van de akkoorden 231 burgers z...

De ngo’s deden deze oproep in een nieuw rapport aan de vooravond van de Syrië-conferentie in Brussel komende donderdag. Tijdens de conferentie buigen internationale regeringsleiders zich in onze hoofdstad over de toekomst van Syrië en de regio. Het is deze week ook acht jaar geleden sinds het beg...

Load More