Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

  Meer dan tien jaar na de vertraagde reactie op de hongersnood van 2011, die in Somalië aan meer dan 260 000 mensen het leven kostte - van wie de helft kinderen jonger dan vijf jaar - slaagt de wereld er opnieuw niet in om catastrofale honger in Oost-Afrika af te wenden. Vandaag worden bij...

  "Een hogere rangschikking in de index betekent niet noodzakelijk dat een rechtsgebied meer geheimhoudingswetten heeft, maar wel dat het rechtsgebied een belangrijkere rol speelt op wereldniveau door het bankgeheim, anoniem eigendom van lege vennootschappen, anoniem eigendom van onroerend ...

  Door die afhankelijkheid van invoer uit Rusland kan dat de huidige crisis in Europa ook Syrië treffen, zegt de hulporganisatie. Voedseltekorten kunnen oplopen en voedselprijzen kunnen verder stijgen. Het afgelopen jaar zijn de voedselprijzen in Syrië al verdubbeld. Oxfam sprak met dr...

  “Che gelida manina” of “Wat een koud handje”. Zo begint de beroemde aria van Rodolfo in de opera La bohème als hij 'per ongeluk' de hand vastneemt van zijn nieuwe vlam Mimi. Algauw slaan de vonken over tussen de twee en beleeft het publiek één van de ontroerendste liefdesscènes uit het ...

Deze bedrijven hebben het merendeel van hun vaccins aan rijke landen verkocht, waardoor landen met een laag inkomen in de kou staan. Pfizer en BioNTech hebben minder dan één procent van hun totale vaccinvoorraad geleverd aan landen met lage inkomens, terwijl Moderna slechts 0,2 procent* heeft gel...

  Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt, en legt de focus op een rechtvaardige transitie”, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace Int...

  Deze onthulling was niet mogelijk geweest zonder het werk van klokkenluiders en journalisten die dit geheime parallelle financiële systeem blootgelegd hebben. Een systeem dat enkel toegankelijk is voor diegenen met enorme financiële middelen en de hebzucht om het allemaal onbelast te ve...

  Aan de vooravond van de wereldwijde COVID-top die door de Amerikaanse president Biden is bijeengeroepen in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, roept Oxfam samen met de People's Vaccine Alliance de wereldleiders op om verder te gaan dan loze beloften van liefdadigheid en door...

  Lage-inkomenslanden krijgen te maken met een tekort van naar schatting 75 miljard dollar aan klimaatfinanciering doordat rijke industrielanden hun beloftes niet na komen. In 2009 zegden rijke industrielanden jaarlijks 100 miljard dollar voor de jaren 2020 tot 2025 toe aan kwetsbare land...

  Ter herinnering: sinds 2005 biedt het Belgische belastingsysteem sommige grote multinationals de mogelijkheid om, via het systeem van de excess profit ruling, geen belasting te betalen op een groot deel van hun winst in België. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat dit systeem ill...

Load More