Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

In antwoord op de uitspraak zei Shane Stevenson, landdirecteur van Oxfam in bezet Palestijns gebied: "Oxfam juicht de uitspraak van vandaag van de EU toe. Het is een belangrijke stap in de goede richting voor het Palestijnse volk dat de lasten van de uitbreiding van de nederzettingen draagt. D...

In Afrika hebben extreme weersomstandigheden veel landen getroffen die al te lijden hebben onder aanhoudende conflicten. Over het hele continent zijn in de eerste zes maanden van 2019 7,6 miljoen mensen ontheemd geraakt door conflict en nog eens 2,6 miljoen mensen door extreme weersomstandigheden...

15 miljoen mensen hebben hun dagelijkse verbruik drastisch moeten verminderen sinds de brandstofprijzen in september de pan uit zijn gerezen. In drie grote steden, Ibb, Dhamar en Al Mahwit, waar ongeveer 400.000 mensen wonen, moesten centrale waterinstallaties zelfs volledig sluiten. De stijge...

Vijf maanden na de heropleving van het weerzinwekkende geweld en vanwege de betreurenswaardige levensomstandigheden in de regio kosten vermijdbare ziekten zoals de mazelen, polio en malaria elke dag veel mensen het leven, zoals blijkt uit een gezamenlijke verklaring van 11 organisaties ter plaats...

De toezeggingen van rijkere landen voor klimaatadaptatie worden overschat en zijn ondoorzichtig. Oxfam komt tot de conclusie dat de 48 minst ontwikkelde landen slechts 2,4 miljard dollar per jaar aan reële financiering voor klimaatadaptatie ontvangen – wat overeen komt met ongeveer 3 dollar per p...

Oxfam Trailwalker 2019 in cijfers: Dit jaar verschenen 270 teams van 4 stappers aan de start (plus 13 teams voor Oxfam Energywalker). Het weer was zacht, ondanks een frisse nacht. Slechts 83 procent van hen moest de strijd opgeven. Het eerste team "Team CMX" haalde de finish na slechts 17 uur en...

Het nieuwe IPCC rapport beschouwt heel wat aspecten gerelateerd aan landgebruik en klimaat, zoals landbouw, ontbossing, voedselsystemen en veeteelt. Het rapport beschrijft verschillende positieve manieren waarop duurzaam landgebruik kan bijdragen aan mitigatie en aanpassing, zoals herstel van eco...

Sinds 9 augustus 2018 stierven 335 kinderen door gewelddadige aanvallen, waaronder luchtaanvallen, mijnen en bombardementen. Dat aantal komt overeen met nog eens acht getroffen bussen. Volgens de VN zijn nog veel meer mensen overleden aan honger en ziekte in de humanitaire crisis die het conflict...

Cycloon Kenneth vernielde donderdagavond een deel van de provincie Cabo Delgado. De zware regenbuien veroorzaakten stortvloeden en overstromingen. 160.000 mensen zijn in gevaar. De cycloon sloeg toe in de havenstad Pemba en het district Macomia in het noorden van het land. Er vielen minstens 38 d...

Oxfam is ter plaatse aanwezig in Malawi, Mozambique en Zimbabwe waar het hulp verleent om 500.000 mensen te behoeden van epidemieën die elk moment kunnen uitbreken vanwege de moeilijk hygiënische omstandigheden. Er wordt elke dag een balans opgemaakt en speciale aandacht besteed aan de meest kwet...

Load More