Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

  Aan de vooravond van de wereldwijde COVID-top die door de Amerikaanse president Biden is bijeengeroepen in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, roept Oxfam samen met de People's Vaccine Alliance de wereldleiders op om verder te gaan dan loze beloften van liefdadigheid en door...

  Lage-inkomenslanden krijgen te maken met een tekort van naar schatting 75 miljard dollar aan klimaatfinanciering doordat rijke industrielanden hun beloftes niet na komen. In 2009 zegden rijke industrielanden jaarlijks 100 miljard dollar voor de jaren 2020 tot 2025 toe aan kwetsbare land...

  Ter herinnering: sinds 2005 biedt het Belgische belastingsysteem sommige grote multinationals de mogelijkheid om, via het systeem van de excess profit ruling, geen belasting te betalen op een groot deel van hun winst in België. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat dit systeem ill...

  Het rapport "The Hunger Virus Multiplies" stelt dat ook tijdens de pandemie conflicten de belangrijkste oorzaak van honger blijven, waardoor meer dan een half miljoen mensen in hongersnoodachtige omstandigheden terechtkomen - een zesvoudige stijging sinds 2020. In totaal kampen nu 15...

  “Voor de eerste keer in 12 opeenvolgende nachten, kunnen twee miljoen Palestijnen in Gaza, waaronder honderdduizenden getraumatiseerde kinderen, opgelucht ademhalen in plaats van wakker liggen in angst wanneer de bommen boven hun huizen vliegen. Burgers in heel Israël zullen gespaard bl...

  Belangrijke leden van de G20 die morgen bijeenkomen, waaronder de Europese Unie, blokkeren maatregelen om het aanbod vaccins te vergroten, terwijl COVID-19 levens blijft kosten in landen als India en Nepal, waar slechts een klein deel van de bevolking is gevaccineerd. Gisteren nog publi...

  "De Palestijnen in Gaza hebben alleen al in de afgelopen tien jaar drie opeenvolgende oorlogen doorstaan," zei Laila Barhoum, Oxfam's beleidsadviseur in Gaza. "We zijn moe. Dag na dag zien we hoe de bommen vallen op huizen waar onze vrienden en familie wonen en gebouwen waar onze colleg...

  Volgens het Indische ministerie van Volksgezondheid zijn in totaal al 201.187 mensen in het land aan de epidemie overleden, waarvan 3.293 in de afgelopen 24 uur, hoewel deskundigen denken dat het dodental waarschijnlijk hoger ligt. De explosieve toename van het aantal gevallen heeft ...

  Wereldwijd verloren vrouwen vorig jaar meer dan 64 miljoen banen - een verlies van 5 procent, vergeleken met een verlies van 3,9 procent voor mannen. "De economische gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn nog ernstiger voor vrouwen, die onevenredig sterk vertegenwoordigd zijn in sect...

  De voormalige wereldleiders en Nobelprijswinnaars moedigen president Biden aan om dringende maatregelen te nemen die alleen hij kan nemen en "dit moment de geschiedenis in te laten gaan als het moment waarop we ervoor kozen het collectieve recht op veiligheid voor allen te laten prevale...

Load More