Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

  “Che gelida manina” of “Wat een koud handje”. Zo begint de beroemde aria van Rodolfo in de opera La bohème als hij 'per ongeluk' de hand vastneemt van zijn nieuwe vlam Mimi. Algauw slaan de vonken over tussen de twee en beleeft het publiek één van de ontroerendste liefdesscènes uit het ...

Deze bedrijven hebben het merendeel van hun vaccins aan rijke landen verkocht, waardoor landen met een laag inkomen in de kou staan. Pfizer en BioNTech hebben minder dan één procent van hun totale vaccinvoorraad geleverd aan landen met lage inkomens, terwijl Moderna slechts 0,2 procent* heeft gel...

  Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt, en legt de focus op een rechtvaardige transitie”, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace Int...

  Deze onthulling was niet mogelijk geweest zonder het werk van klokkenluiders en journalisten die dit geheime parallelle financiële systeem blootgelegd hebben. Een systeem dat enkel toegankelijk is voor diegenen met enorme financiële middelen en de hebzucht om het allemaal onbelast te ve...

  Aan de vooravond van de wereldwijde COVID-top die door de Amerikaanse president Biden is bijeengeroepen in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, roept Oxfam samen met de People's Vaccine Alliance de wereldleiders op om verder te gaan dan loze beloften van liefdadigheid en door...

  Lage-inkomenslanden krijgen te maken met een tekort van naar schatting 75 miljard dollar aan klimaatfinanciering doordat rijke industrielanden hun beloftes niet na komen. In 2009 zegden rijke industrielanden jaarlijks 100 miljard dollar voor de jaren 2020 tot 2025 toe aan kwetsbare land...

  Ter herinnering: sinds 2005 biedt het Belgische belastingsysteem sommige grote multinationals de mogelijkheid om, via het systeem van de excess profit ruling, geen belasting te betalen op een groot deel van hun winst in België. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat dit systeem ill...

  Het rapport "The Hunger Virus Multiplies" stelt dat ook tijdens de pandemie conflicten de belangrijkste oorzaak van honger blijven, waardoor meer dan een half miljoen mensen in hongersnoodachtige omstandigheden terechtkomen - een zesvoudige stijging sinds 2020. In totaal kampen nu 15...

  “Voor de eerste keer in 12 opeenvolgende nachten, kunnen twee miljoen Palestijnen in Gaza, waaronder honderdduizenden getraumatiseerde kinderen, opgelucht ademhalen in plaats van wakker liggen in angst wanneer de bommen boven hun huizen vliegen. Burgers in heel Israël zullen gespaard bl...

  Belangrijke leden van de G20 die morgen bijeenkomen, waaronder de Europese Unie, blokkeren maatregelen om het aanbod vaccins te vergroten, terwijl COVID-19 levens blijft kosten in landen als India en Nepal, waar slechts een klein deel van de bevolking is gevaccineerd. Gisteren nog publi...

Load More