Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Oxfamsol

Bio

Oxfam-Solidariteit is een ngo die strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld.  Oxfam-Solidariteit werkt al meer dan 40 jaar aan een andere wereld waar de basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. ‘Recht op rechten’ is de rode draad bij alles wat we doen. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak, … Oxfam-Solidariteit strijdt tegen de onrechtvaardigheid die aan de basis ligt van armoede in de wereld. In het Noorden trachten we de publieke opinie bewust te maken en beleidsmakers te beïnvloeden. In het Zuiden werken we samen met partnerorganisaties in meer dan 100 landen. Oxfam-Solidariteit gelooft in de kracht van mensen. Wij stellen de mensen en hun organisaties opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’, die gebaseerd is op de solidariteit tussen de volkeren. Wij zijn ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!

Moeder met 3 kinderen in een Afrikaans land.

  Het vijfpuntenplan zou arme landen in staat stellen actie te ondernemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de capaciteit van de gezondheidssystemen op te bouwen om voor de zieken te zorgen. De pandemie heeft in rijke landen veel leed veroorzaakt en een aantal van de beste ...

Jemen.

De bevolking van Jemen doorstond nu vijf jaar van aanhoudende conflicten, waardoor het gezondheidssysteem in puin viel en vitale hulpbronnen zoals proper water, veilig onderdak en voldoende voeding voor velen buiten bereik zijn geraakt. Met de huidige dreiging van een uitbraak van Covid-19 in Jem...

Sprinkhanenplaag.

Dit is de ergste sprinkhanencrisis in 70 jaar voor Kenia alleen. De voortplanting van sprinkhanen gaat onverminderd door en er ontwikkelen zich nu meer jonge insecten, waardoor de zwermen zich nog sneller verspreiden. De plagen kunnen duren tot juni als ze niet sneller onder controle worden gebra...

De wereldwijde ongelijkheid blijft schrikbarend diepgeworteld en enorm. De afgelopen tien jaar is het aantal miljardairs verdubbeld en is het vermogen van miljardairs gemiddeld met 7,4 procent per jaar toegenomen. Miljonairs zien hun rijkdom exponentieel groeien met weinig moeite, wat in groot...

"Armere landen spraken met één stem om geld te vragen om hen te helpen herstellen van het verlies en de schade die de klimaatnoodtoestand hen heeft toegebracht. Voor de huizen die onbewoonbaar zijn geworden, het land onwerkbaar en het leven dat daardoor ondraaglijk is geworden. De rijke landen he...

Het Green Climate Fund werd opgericht als belangrijkste instrument voor de internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Deze landen hebben het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis maar dragen er de zwaarste gevolgen van. In de eerste periode van het Green Climate Fund (2014-2...

Maandag publiceerde Oxfam een rapport waaruit blijkt dat klimaatrampen de afgelopen tien jaar de belangrijkste factor zijn geweest bij binnenlandse ontheemding, waardoor zo'n 20 miljoen mensen per jaar gedwongen zijn hun huizen te verlaten, of één persoon om de twee seconden. Een klimaatonrechtva...

In antwoord op de uitspraak zei Shane Stevenson, landdirecteur van Oxfam in bezet Palestijns gebied: "Oxfam juicht de uitspraak van vandaag van de EU toe. Het is een belangrijke stap in de goede richting voor het Palestijnse volk dat de lasten van de uitbreiding van de nederzettingen draagt. D...

In Afrika hebben extreme weersomstandigheden veel landen getroffen die al te lijden hebben onder aanhoudende conflicten. Over het hele continent zijn in de eerste zes maanden van 2019 7,6 miljoen mensen ontheemd geraakt door conflict en nog eens 2,6 miljoen mensen door extreme weersomstandigheden...

Load More