Foto: Oxfam België
Opinie -

Politiek akkoord over zorgplicht: cruciale stap vooruit maar ook gemiste kans

In de nacht van 13 op 14 december bereikten het Europees Parlement en de lidstaten een politiek akkoord over de langverwachte zorgplichtwetgeving voor bedrijven. De nieuwe Richtlijn dwingt bedrijven tot respect voor de mensenrechten, de arbeidsrechten en het milieu in hun internationale waardeketens. De Belgische coalitie voor een zorgplicht, bestaande uit ngo's en vakbonden verwelkomen het akkoord als een cruciale stap vooruit, maar betreuren de gemiste kans om echt een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven.

donderdag 14 december 2023 18:46
Spread the love

 

Onder deze wetgeving zullen grote bedrijven schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu, die verband houden met hun activiteiten, en die van hun onderaannemingen en zakelijke relaties, moeten voorkomen en verhelpen. Slachtoffers die schade lijden doordat een bedrijf haar zorgplicht niet nakwam, krijgen de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen.

De coalitie is tevreden dat het akkoord maatregelen lijkt te voorzien om slachtoffers van misbruik door bedrijven een betere toegang tot rechtspraak te geven, onder meer door een betere toegang tot bewijsmateriaal en redelijkere verjaringstermijnen.

De afgelopen maanden en weken werd er door bedrijven en een groep lidstaten onder leiding van Frankrijk en Duitsland echter ook fel gelobbyd tegen de toekomstige wet. Als gevolg daarvan zal de zorgplicht niet gelden voor financiële diensten, ondanks hun grote rol in het financieren van schadelijke economische activiteiten. Ook de klimaatverplichtingen voor bedrijven zijn te zwak. Bedrijven, inclusief bepaalde financiële instellingen, zullen wel een klimaattransitieplan moeten opstellen en uitvoeren, maar ze kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer ze dat niet nakomen.

“Dit akkoord markeert een belangrijke stap, maar maakt geen einde aan de strijd tegen de straffeloosheid van bedrijven”, zegt Sarah Vaes van Oxfam België. “Het is belangrijk dat slachtoffers een betere toegang krijgen tot rechtspraak. Tegelijk blijven er grote gaten. EU-regeringen negeren een wereldwijde klimaatcrisis door niet toe te laten bedrijven aansprakelijk te stellen voor hun klimaatimpact. Het is ook volstrekt incoherent dat de kernactiviteiten van de financiële sector worden uitgesloten van de zorgplicht terwijl ze net een belangrijke hefboom kunnen zijn in de omslag naar een duurzame en groene economie die de EU voorstaat. En ten slotte zal de finale tekst nog moeten uitwijzen in hoeverre bedrijven echt ter verantwoording kunnen worden geroepen.”

Het politiek akkoord moet nu in een solide tekst gegoten worden die vervolgens een finale goedkeuring nodig heeft van zowel de Raad als het Europese Parlement. België, vanaf januari voorzitter van de EU, zal de afwerking van dit dossier in goede banen moeten leiden.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!